Cảm ứng từ do hai cuộn dây còn lại tạo ra có độ lớn

Câu hỏi: Trong động cơ không bộ ba pha, khi dòng điện qua cuộn dây 1 cực đại và cảm ứng từ do cuộn dây này tạo ra có độ lớn là $B_1$ thì cảm ứng từ do hai cuộn dây còn lại tạo ra có độ lớn
A. bằng nhau và bằng $B_1$
B. khác nhau
C. bằng nhau và bằng $\dfrac{2B_1}{3}$
D. bằng nhau và bằng $\dfrac{B_1}{2}$
 
Câu hỏi: Trong động cơ không bộ ba pha, khi dòng điện qua cuộn dây 1 cực đại và cảm ứng từ do cuộn dây này tạo ra có độ lớn là $B_1$ thì cảm ứng từ do hai cuộn dây còn lại tạo ra có độ lớn
A. bằng nhau và bằng $B_1$
B. khác nhau
C. bằng nhau và bằng $\dfrac{2B_1}{3}$
D. bằng nhau và bằng $\dfrac{B_1}{2}$
Lời giải:
Theo mình chọn đáp án $D$
Chẳng biết giải thích sao :(
 
Câu hỏi: Trong động cơ không bộ ba pha, khi dòng điện qua cuộn dây 1 cực đại và cảm ứng từ do cuộn dây này tạo ra có độ lớn là $B_1$ thì cảm ứng từ do hai cuộn dây còn lại tạo ra có độ lớn
A. bằng nhau và bằng $B_1$
B. khác nhau
C. bằng nhau và bằng $\dfrac{2B_1}{3}$
D. bằng nhau và bằng $\dfrac{B_1}{2}$
Trả lời:
Giả sử tại thời điểm $t$ ta có dòng điện qua cuộn dây 1 cực đại thì: $\left\{\begin{matrix}
i_1=I_0 & & \\
i_2=i_3=\dfrac{-I_0}{2} & &
\end{matrix}\right.$
Vì $B$ tỉ lệ với $i$ nên $\left\{\begin{matrix}
B_1=B_{1max} & & \\
B_2=B_3=\dfrac{B_{1max}}{2}& &
\end{matrix}\right.$
Vậy ta chọn D
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
thehiep Hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra ở (các) bộ phận nào Lí thuyết Điện xoay chiều 3
K Cảm kháng, dung kháng Lí thuyết Điện xoay chiều 1
huynhcashin Nếu rút lỗi thép ra từ từ khỏi cuộn cảm thì độ sáng của bòng đèn Lí thuyết Điện xoay chiều 1
huynhcashin Yếu tố mà cuộn cảm và tụ điện giống nhau Lí thuyết Điện xoay chiều 1
T Khi mạch có tính cảm kháng thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu của cả đoạn mạch là : Lí thuyết Điện xoay chiều 4
NTH 52 Phát biểu nào đúng với cuộn dây thuần cảm? Lí thuyết Điện xoay chiều 1
sparkling_star Phát biểu đúng về cuộn dây thuần cảm Lí thuyết Điện xoay chiều 1
H MPĐ Tìm suất điện động tức thời trong cuộn 2 và 3 tương ứng khi cuộn 1 triệt tiêu Lí thuyết Điện xoay chiều 1
nguyenvanthanh Khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định,tần số của từ trường quay trong động cơ Lí thuyết Điện xoay chiều 1
Xuân Thành Động cơ không đồng bộ một pha, từ trường do hai cuộn dây tạo ra lệch pha nhau: Lí thuyết Điện xoay chiều 4
Huy Nguyễn MBA Dòng điện trong cuộn sơ cấp và thứ cấp thay đổi như thế nào nếu mở cho khung sắt từ của máy hở ra? Lí thuyết Điện xoay chiều 4
P Hiện tượng quay không đồng bộ xảy ra khi đặt vật nào đồng trục với từ trường quay? Lí thuyết Điện xoay chiều 1

Quảng cáo

Top