Cơ năng dao động của vật có thể là?

Bài toán
Một chất điểm dao động điều hòa không ma sát theo trục Ox với biên độ A, mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Khi vừa rời khỏi vị trí cân bằng một đoạn S thì động năng chất điểm là 11,36 J. Đi tiếp một đoạn S nữa thì động năng chất điểm chỉ còn 6,39 J. Biết 2A>3S. Cơ năng dao động của vật có thể bằng:
A. 17,75 J
B. 13,17 J
C. 19,38 J
D. 15,69 J
 
Bài toán
Một chất điểm dao động điều hòa không ma sát theo trục Ox với biên độ A, mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Khi vừa rời khỏi vị trí cân bằng một đoạn S thì động năng chất điểm là 11,36 J. Đi tiếp một đoạn S nữa thì động năng chất điểm chỉ còn 6,39 J. Biết 2A>3S. Cơ năng dao động của vật có thể bằng:
A. 17,75 J
B. 13,17 J
C. 19,38 J
D. 15,69 J
Lời giải

Ta xét với từng chặng một:
  • Khi vừa qua cân bằng đoạn $S$ thì thế năng = cơ năng trừ động năng hay ${W_t} = W - 11,36 = \dfrac{1}{2}k{S^2}$.
  • Khi đi thêm một đoạn $S$ nữa, tương tự ta có: ${W_t}' = W - 6,39 = \dfrac{1}{2}k{\left( {2S} \right)^2}$
Lấy tỉ số ta được:
\[\dfrac{{{W_t}'}}{{{W_t}}} = \dfrac{{W - 6,39}}{{W - 11,36}} =4\]
\[ \Rightarrow 3W = \dfrac{{781}}{{20}} \iff W = \dfrac{{781}}{{20}} = 3,01\left(6 \right)~{\rm{ J}}\]
Chọn?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Xét trường hợp vật đã đổi chiều. Chú ý $W_đ=W-W_t=\dfrac{1}{2}k\left(A^2-x^2\right)$ lúc đi quãng đường s li độ sẽ là s lúc đi quãng đường 2s nó đã qua biên rồi quay trở lại (và.. Lợi hại hơn xưa!.. Hj) lúc này li độ sẽ là 2A-2s. Vẽ hình ra sẽ thấy nếu tưởng tượng trong đầu thì khỏi vẽ cũng được.
Lập tỉ lệ : $\dfrac{\dfrac{1}{2}k\left(A^2-s^2\right)}{\dfrac{1}{2}k\left(A^2-\left(2A-2s\right)^2\right)}=\dfrac{11.36}{6.39}$
$\Rightarrow A=\dfrac{5s}{3} \Rightarrow s=\dfrac{3A}{5}$
$ \Rightarrow W_t\left(s\right)=\dfrac{kx^2}{2}=\dfrac{9kA^2}{2.25}=\dfrac{9}{25}W$
Mặt khác $W=W_t\left(s\right)+11,36=\dfrac{9}{25}W+11,36$
$\Rightarrow W=17.75J$. Chọn A.
Trường hợp vật chưa đổi chiều làm tương tự nhưng sẽ không có kq phù hợp nên ta loại.(bạn Nguyễn Đình Huynh làm trường hợp này nên không có kết quả trong đáp án)
 
Last edited:
Xét trường hợp vật đã đổi chiều. Chú ý $W_đ=W-W_t=\dfrac{1}{2}k\left(A^2-x^2\right)$ lúc đi quãng đường s li độ sẽ là s lúc đi quãng đường 2s nó đã qua biên rồi quay trở lại (và.. Lợi hại hơn xưa!.. Hj) lúc này li độ sẽ là 2A-2s. Vẽ hình ra sẽ thấy nếu tưởng tượng trong đầu thì khỏi vẽ cũng được.
Lập tỉ lệ : $\dfrac{\dfrac{1}{2}k\left(A^2-s^2\right)}{\dfrac{1}{2}k\left(A^2-\left(2A-2s\right)^2\right)}=\dfrac{11.36}{6.39}$
$\Rightarrow A=\dfrac{5s}{3} \Rightarrow s=\dfrac{3A}{5}$
$ \Rightarrow W_t\left(s\right)=\dfrac{kx^2}{2}=\dfrac{9kA^2}{2.25}=\dfrac{9}{25}W$
Mặt khác $W=W_t\left(s\right)+11,36=\dfrac{9}{25}W$
$\Rightarrow W=17.75J$. Chọn A.
Trường hợp vật chưa đổi chiều làm tương tự nhưng sẽ không có kq phù hợp nên ta loại.(bạn Nguyễn Đình Huynh làm trường hợp này nên không có kết quả trong đáp án)
Em chết chỗ $2A>3S$ thì k dẫn đến $A>2S$ thầy ạ :)
 
Xét trường hợp vật đã đổi chiều. Chú ý $W_đ=W-W_t=\dfrac{1}{2}k\left(A^2-x^2\right)$ lúc đi quãng đường s li độ sẽ là s lúc đi quãng đường 2s nó đã qua biên rồi quay trở lại (và.. Lợi hại hơn xưa!.. Hj) lúc này li độ sẽ là 2A-2s. Vẽ hình ra sẽ thấy nếu tưởng tượng trong đầu thì khỏi vẽ cũng được.
Lập tỉ lệ : $\dfrac{\dfrac{1}{2}k\left(A^2-s^2\right)}{\dfrac{1}{2}k\left(A^2-\left(2A-2s\right)^2\right)}=\dfrac{11.36}{6.39}$
$\Rightarrow A=\dfrac{5s}{3} \Rightarrow s=\dfrac{3A}{5}$
$ \Rightarrow W_t\left(s\right)=\dfrac{kx^2}{2}=\dfrac{9kA^2}{2.25}=\dfrac{9}{25}W$
Mặt khác $W=W_t\left(s\right)+11,36=\dfrac{9}{25}W$
$\Rightarrow W=17.75J$. Chọn A.
Trường hợp vật chưa đổi chiều làm tương tự nhưng sẽ không có kq phù hợp nên ta loại.(bạn Nguyễn Đình Huynh làm trường hợp này nên không có kết quả trong đáp án)
Dòng này là sao vậy thầy.$W=\dfrac{9}{25} W$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
H Bài toán liên quan đến động năng, thế năng của dao động cơ Bài tập Dao động cơ 7
Mờ Rờ Light Khi tham gia đồng thời hai dao động trên thì cơ năng W của vật là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 2
T Cơ năng của con lắc khi dao động bằng Bài tập Dao động cơ 6
hoankuty Tìm cơ năng dao động của vật? Bài tập Dao động cơ 2
dungpro1511 Cơ năng dao động của vật có thể bằng ? Bài tập Dao động cơ 5
Alitutu Sau đó con lắc dao động với cơ năng toàn phần là Bài tập Dao động cơ 2
H Xác định độ hụt cơ năng trung bình trong một chu kì dao động Bài tập Dao động cơ 3
otdo95 Sau 10 dao động cơ năng của nó giảm bao nhiêu phần trăm so với cơ năng ban đầu? Bài tập Dao động cơ 7
triminhdovip137 Cơ năng giảm 10% thì biên độ dao động sẽ Bài tập Dao động cơ 2
vat_ly_oi Cơ năng dao động điều hòa của con lắc có giá trị là Bài tập Dao động cơ 1
vat_ly_oi Cơ năng dao động điều hòa của con lắc có giá trị bằng: Bài tập Dao động cơ 1
T Nếu cắt đứt dây nối 2 vật thì con lắc lò xo (gồm lò xo và vật m) dao động với cơ năng bằng bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 7
adamdj Cơ năng giảm $25 \%$ so với cơ năng ban đầu. Biên độ dao động của vật đó sẽ Bài tập Dao động cơ 6
Đá Tảng Trong quá trình dao động chiều dài của lò xo biến thiên từ 20(cm) đến 32(cm). Cơ năng của vật là?? Bài tập Dao động cơ 5
Đạt QH Tìm cơ năng của con lắc Bài tập Dao động cơ 0
THẦN CHẾT HƯ VÔ Ở li độ nào của cllx đang chuyển động với biên độ A thì cơ năng có giá trị lớn gấp n lần động năng Bài tập Dao động cơ 2
N Kể từ lúc đầu cho đến khi vận tốc vật bắt đầu giảm, cơ năng của con lắc lò xo đã giảm một lượng Bài tập Dao động cơ 6
Gate Đại Sư Giá trị lớn nhất của cơ năng là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 9
Thành Kyo Cơ năng và lực đàn hồi cực đại Bài tập Dao động cơ 4
M Tỉ số cơ năng của con lắc khi có điện trường và khi không có điện trường là Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 So với khi chưa gắn thêm $m_0$ cơ năng của vật sẽ Bài tập Dao động cơ 1
A Cơ năng toàn phần của có lắc thứ là $W_2$ thì. Bài tập Dao động cơ 0
B Tỉ số cơ năng giữa N và P là Bài tập Dao động cơ 4
GS.Xoăn Cơ năng con lắc 3 có giá trị bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 2
apple13197 Cơ năng của con lắc sau khi xe chuyển động bằng Bài tập Dao động cơ 1
datanhlg Cơ năng của vật là? Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Khi đó cơ năng của hệ là Bài tập Dao động cơ 4
A Tìm biên độ và cơ năng con lắc đơn khi di chuyển! Bài tập Dao động cơ 14
Iukk Độ hao hụt cơ năng sau 1 chu kỳ Bài tập Dao động cơ 1
huynhcashin Nếu độ cao cực đại của vật tính từ vị trí cân bằng tăng 2 lần thì cơ năng của con lắc sẽ Bài tập Dao động cơ 1
Mai NTM Độ hao hụt cơ năng trung bình sau 1 chu kì là ? Bài tập Dao động cơ 1
hoangmac Tỉ số cơ năng lúc sau so với ban đầu Bài tập Dao động cơ 2
N Cơ năng của vật là Bài tập Dao động cơ 2
T Cơ năng của hệ khi vật thứ hai rơi và dính vào vật thứ nhất Bài tập Dao động cơ 3
S Xác định độ hao hụt cơ năng trung bình sau 1 chu kì? Bài tập Dao động cơ 5
ShiroPin Hỏi sau n chu kì cơ năng còn lại bao nhiêu % Bài tập Dao động cơ 1
D Để cơ năng của vật đạt cực đại thì biên độ $A_{2}$ ? Bài tập Dao động cơ 9
tisdadu Xác định phần cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng trung bình trong mỗi chu kì Bài tập Dao động cơ 1
To_Be_The_Best Cơ năng của con lắc sau khi tác dụng điện trường thay đổi như thế nào Bài tập Dao động cơ 11
zkdcxoan Tỉ số cơ năng của hai con lắc sau khi đổi chiều điện trường Bài tập Dao động cơ 2
H Phần cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng trung bình trong mỗi chu kì là Bài tập Dao động cơ 1
tkvatliphothong Cơ năng của con lắc thay đổi như thế nào Bài tập Dao động cơ 4
__Black_Cat____! Độ giảm tương dối của cơ năng tương ứng là? Bài tập Dao động cơ 3
H Khi lò xo có chiều dài lớn nhất giữ cố định điểm M của lò xo cách C là 20cm. Tìm cơ năng của hệ Bài tập Dao động cơ 1
Đá Tảng Tính cơ năng của con lắc đơn khi cho $m,l,\alpha_0,g$ Bài tập Dao động cơ 1
koldback Bài tập Dao động cơ Bài tập Dao động cơ 0
G Một số Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập cơ bản về dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
Lê Quang Hưng Bài tập dao động cơ Bài tập Dao động cơ 0
H Bài tập đồ thị trong dao động cơ Bài tập Dao động cơ 0
blackberry9320 Chu kì dao động của cơ hệ là Bài tập Dao động cơ 13
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top