Tính khối lượng của 1 mol hỗn hợp

Bài toán
Một hỗn hợp không khí gồm 23.6g oxi và 76.4g ni tơ. Tính
a, Khối lượng của 1 mol hỗn hợp
b, thể tích hỗn hợp ở áp suất 750mmHg, nhiệt độ 27oC
c, khối lượng riêng của hỗn hợp ở điều kiện trên
d, áp suất riêng phần của oxi và ni tơ ở điều kiện trên
Làm hộ em ý b và d với ạ
 
A, là khối lượng trung bình thôi =$\dfrac{m_{O}+m_{N}}{n_{O}+n_{N}}$
b, Mendeleep: PV=nRT (đổi 1atm=760mmHg), V(l), R=0.082, P(atm) (Hoá)
c,$D=\dfrac{m}{V}$(khối lượng không đổi, thể tích của phần b)
d,$\dfrac{P}{V}$
Nitơ và Oxi chắc không phản ứng
 
Last edited:
A, là khối lượng trung bình thôi =$\dfrac{m_{O}+m_{N}}{n_{O}+n_{N}}$
b, Mendeleep: PV=nRT (đổi 1atm=760mmHg), V(l), R=0.082, P(atm) (Hoá)
c,$D=\dfrac{m}{V}$(khối lượng không đổi, thể tích của phần b)
d,$\dfrac{P}{V}$
Nitơ và Oxi chắc không phản ứng
Ni tơ và Ô xi thì không phản ứng rồi... chung sống hòa bình từ bao đời nay:))
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
lê quang nhật Tính khối lượng riêng của không khí Bài tập Chất khí 4
NTH 52 Hãy tính khối lượng m của khối khí? Bài tập Chất khí 0
viet2001azd Tính chiều dài cột khí Bài tập Chất khí 3
H Tính độ biến thiên nội năng và nhiệt độ sau khi nén của chất khí. Bài tập Chất khí 0
Đạt QH Tính độ biến thiên nhiệt độ khi đó Bài tập Chất khí 1
Phương Dung Tính số va chạm phân tử Bài tập Chất khí 0
Phương Dung Tính áp suất khí trong bình sau đó Bài tập Chất khí 1
L Tính độ biến thiên lượng khí trong phòng Bài tập Chất khí 1
Huỳnh Trương Nhựt Tính lực để thực hiện độ dời ? Bài tập Chất khí 3
yen12345 một ô tô có khối lượng 1100 kg đang chạy với vận tốc 24 m/s a. Độ biến thiên động năng của ô tô... Bài tập Chất khí 2
math Tìm độ cao của khối tâm của khí Bài tập Chất khí 0
Huỳnh Trương Nhựt Thể tích lượng khí thoát ra khỏi phòng và khối lượng không khí còn trong phòng ? Bài tập Chất khí 2
Nguyễn Tiến Đạt Biết rằng không khí gồm 23.6% trọng lượng là khí oxi và 76.4% trọng lượng là khí ni tơ Bài tập Chất khí 1
T Nếu coi nhiệt độ của khí không đổi thì số lượng bóng thổi được là Bài tập Chất khí 1
T Nhiệt lượng nhả cho nguồn lạnh trong 1 s là bao nhiêu? Bài tập Chất khí 0

Quảng cáo

Top