Tại sao trong các thí nghiệm điện tích thử có kích thước và độ lớn điện tích nhỏ?

Câu hỏi
Tại sao trong các thí nghiệm điện tích thử có kích thước và độ lớn điện tích nhỏ?
 
Tại sao trong các thí nghiệm điện tích thử có kích thước và độ lớn điện tích nhỏ?
Kích thước nhỏ để coi nó là một điện tích điểm để áp dụng ĐL Cu-lông còn điện tích nhỏ để điện trường của nó không ảnh hưởng đến điện trường xung quanh.
 
Kích thước nhỏ để coi nó là một điện tích điểm để áp dụng ĐL Cu-lông còn điện tích nhỏ để điện trường của nó không ảnh hưởng đến điện trường xung quanh.
Tại sao định luật culong chỉ có thể áp dụng với cái điện tích điểm
 
Tại sao định luật culong chỉ có thể áp dụng với cái điện tích điểm
Lực Culong và lực hấp dẫn cũng vậy bạn nhé! Nếu không là chất điểm mà kích thước của vật quá lớn thì áp dụng sao được vì vật có kích thước lớn có rất nhiều điểm trên đó vậy lực tĩnh điện mỗi điểm trên vật sẽ khác nhau do khoảng cách thay đổi $\Rightarrow$ không áp dụng ĐL Culong được!
 

Quảng cáo

Top