Quãng đường vật đi được trong 2 denta t tiếp theo

Bài toán
1. Cho một vật dao động điều hòa với $10\cos \left(wt+\pi \right)$. Kể từ thời điểm ban đầu, vật đi được quãng đường là 128cm trong thời gian $\Delta t$đầu tiên. Hãy tìm quãng đường vật đi được trong $2\Delta t$ tiếp theo.
A. 256 cm
B. 256,94 cm
C. 256,33 cm
D. 255,32 cm
2. Một vật dao động điều hòa với biên độ A=5cm. Trong một chu kì thời gian vật có tốc độ không nhỏ hơn 1 giá trị $v_{0}$nào đó là 1s. Tốc độ trung bình của vật khi đi 1 chiều giữa 2 vị trí có cùng tốc độ $v_{0}$ là
10$\sqrt{3}$ cm/s. Giá trị $v_{0}$xấp xỉ = ?
A. 10,47 cm/s
B. 6,25 cm/s
C. 5,24 cm/s
D. 5,57 cm/s
 
Bài 1 vẽ đường tròn lượng giác là ra thui:
128=3*40+8
$\rightarrow \Delta t=3T+t$
t là thời gian đi từ -10 tới -2 \rightarrow góc quay được trong khoảng thời gian t bằng khoảng 72
vậy tính được quãng đường vật đi được trong t tiếp theo là s
mà quãng đường cần tính S=12A+8+s.. .
B
 
Lời giải
Bài 2. Vẽ đường tròn lượng giác. Gọi $x_0$ là vị trí có $v_0$. Ta có $x_0=A\sin \varphi$.
Mặt khác $v_{tb}=\dfrac{2x}{t}=\dfrac{2A\sin \varphi}{t}$ với t=0,5s do vật chỉ đi một chiều.
$ \Rightarrow \varphi=\dfrac{\pi }{3} \Rightarrow x_0=2,5\sqrt 3$
$\dfrac{4\varphi}{2\pi }=\dfrac{1}{T} \Rightarrow T=1,5s \Rightarrow \omega =4,12$rad/s
$v_0=\omega \sqrt{A^2-x^2}\approx 10,3$ cm/s. Chọn A.
 
Bài 1 vẽ đường tròn lượng giác là ra thui:
128=3*40+8
$\rightarrow \Delta t=3T+t$
t là thời gian đi từ -10 tới -2 \rightarrow góc quay được trong khoảng thời gian t bằng khoảng 72
vậy tính được quãng đường vật đi được trong t tiếp theo là s
mà quãng đường cần tính S=12A+8+s.. .
B
Góc quay từ -10cm đến -2cm là $\approx 78,5^0$ chứ em? Vậy sau $2\Delta t$ nó quay từ vị trí này thêm góc $2.360+78,5.2$
$ \Rightarrow s=2.4A+2+10+[10-10\cos \left(157-90-11,5\right)]$
$ \Rightarrow s=256,33cm$. Chọn C.
 
Last edited:
Chắc em bấm nhầm máy:D
lúc sáng vội#:-s
ak tiện thể cho em hỏi có nên áp dụng những công thức tính tích phân vào tìm quãng đường khi đi thi đại học không thầyL-)
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
C Tìm vị trí xuất phát để trong khoảng thời gian 2/3 s vật đii được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 1
Phuonganh nguyen Quãng đường vật đi được từ thời điểm t1 đến thời điểm t2 Bài tập Dao động cơ 2
NFS.Poseidon Quãng Đường vật đi được trong khoảng thời gian \sqrt{2} s Bài tập Dao động cơ 4
O Quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian pi/12 s đầu tiên là Bài tập Dao động cơ 1
H Quãng đường vật đi được sau ∆t =4s kể từ t=0 Bài tập Dao động cơ 3
H Quãng đường nhỏ nhất mà vật có thể đi trong 1/3 chu kì dao động Bài tập Dao động cơ 2
ghjcghj Quãng đường vật chuyển động cho tới khi dừng lại Bài tập Dao động cơ 2
shochia Quãng đường vật đi được là Bài tập Dao động cơ 5
caybutbixanh Quãng đường mà vật $m_1$ đi được từ lúc va chạm đến khi vật $m_1$ đổi chiều chuyển động ? Bài tập Dao động cơ 2
Nguyễn Hương Ly Tính quãng đường vật $m_2$ đi được từ khi thả đế khi dừng lại Bài tập Dao động cơ 5
lethisao Thời gian ngắn nhất để vật đi hết quãng đường 8 $\sqrt{2}$ Bài tập Dao động cơ 3
Học Lý Khoảng thời gian bao nhiêu để vật đi được quãng đường là 99 cm Bài tập Dao động cơ 3
N Khi đi được quãng đường 14 cm, vật có vận tốc là? Bài tập Dao động cơ 3
K Tính tọa độ của điểm xuất phát để trong thời gian $\dfrac{1}{15}s$ vật đi được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 3
A Trong khoảng thời gian 1s tiếp theo nữa vật đi được quãng đường có thể là : Bài tập Dao động cơ 4
Hải Quân Khi đi được quãng đường 12cm kể từ lúc bắt đầu thả, vận tốc của vật có độ lớn bằng? Bài tập Dao động cơ 8
P Vật đạt vận tốc lớn nhất sau khi đi được quãng đường? Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Khi đi được quãng đường 12cm kể từ lúc bắt đầu thả, vận tốc của vật có độ lớn bằng? Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Quãng đường lớn nhất mà vật nhỏ của con lắc đi được trong 0,4s là? Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Tính quãng đường bé nhất mà vật đi được Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Tính quãng đường lớn nhất mà vật đi được Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Tốc độ của vật sau khi đi quãng đường s=2cm: Bài tập Dao động cơ 5
hankhue Quãng đường lớn nhất mà vật nhỏ đi được trong 0,2s là: Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Tính quãng đường vật đi được từ thời điểm $t_1=2,375(s)$ đến thời điểm $t_2=4,75(s)$ Bài tập Dao động cơ 6
Hải Quân Quãng đường mà vật đi được từ thời điểm t=1/3s đến thời điểm t=8/9s là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Hỏi trong khoảng thời gian 0,75s vật đi được quãng đường ngắn nhất là. Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Quãng đường mà vật đi được trong 12,25 chu kì? Bài tập Dao động cơ 1
B Quãng đường vật đi được trong thời gian $1,4\Delta t$ không thể nhận giá trị nào dưới đây Bài tập Dao động cơ 1
H Vậy trong khoảng thời gian 2t (kể từ lúc chuyển động ) vật đi được quãng đường là bao nhiêu ? Bài tập Dao động cơ 8
C Quãng đường vật m đi được sau 41/60 s kể từ khi thả là Bài tập Dao động cơ 4
21653781 Tốc độ vật sau khi đi quãng đường S= 2 (cm) (kể từ lúc t =0) là Bài tập Dao động cơ 6
hoankuty Tìm thời gian dài nhất để vật đi hết quãng đường $x=2x_{2}-3x_{1}$ ? Bài tập Dao động cơ 4
0 Thời điểm kết thúc quãng đường đó thì vật có li độ là Bài tập Dao động cơ 1
Trà My HVCS Tính thời gian vật đi được quãng đường 18 cm Bài tập Dao động cơ 3
Del Enter Trong 1/4T kể từ lúc bắt đầu chuyển động quãng đường vật đi được là? Bài tập Dao động cơ 2
Del Enter Quãng đường vật đi dc từ thời điểm $t_1 = \frac{1}{12}s$ đến $t_2 = 1,225s$ là? Bài tập Dao động cơ 5
Z Quãng đường nhỏ nhất vật đi được trong khoảng thời gian 0.75s là Bài tập Dao động cơ 1
L Quãng đường ngắn nhất vật đi được trong thời gian 0,2 s là bao nhiêu. Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Sau khoảng thời gian $t_2=\dfrac{29}{6}$s kể từ thời điểm ban đầu vật đi được quãng đường là Bài tập Dao động cơ 2
Đinh Phúc Quãng đường vật đi được trong 1,5T đầu tiên là? Bài tập Dao động cơ 4
A Tũn Quãng đường vật đi được cho đến khi dừng lại là? Bài tập Dao động cơ 2
H Quãng đường vật đi được trong 3 chu kỳ đầu tiên là Bài tập Dao động cơ 1
haninso Thời gian và quãng đường vật chuyển động từ lúc bắt đầu dao động đến lúc dừng lại Bài tập Dao động cơ 0
Tùng333 Quãng đường mà vật đi được từ lúc thả vật đến lúc lực kéo về bằng không lần thứ 3 kể từ t=0 là Bài tập Dao động cơ 2
N Từ lúc thả đến lúc dừng lại vật đi được quãng đường bằng: Bài tập Dao động cơ 5
hang49 Quãng đường vật di chuyển đến khi dừng lại là: Bài tập Dao động cơ 5
hang49 Quãng đường vật đi được trong 1/3 s kể từ khi thả bằng? Bài tập Dao động cơ 1
inconsolable Quãng đường vật đi được sau 2,25s kể từ thời điểm t=0 là Bài tập Dao động cơ 0
Yami Tìm quãng đường vật đi được từ lúc thả đến thời điểm động năng bằng $16,875mJ$ lần thứ $100$ Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Quãng đường vật $m_{1}$ đi được trong khoảng $2T$ sau va chạm là Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top