Hướng dẫn đánh dấu một Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 viết

Hướng dẫn đánh dấu một Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 viết

Khi đọc một Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 viết trên diễn đàn, nếu bạn thấy một Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 viết nào đó hay, bạn muốn lưu trữ nó lại để khi đọc lại một cách dễ dàng, bạn làm như sau nhé!!

Bước 1: Đánh dấu Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 viết
1.pngBước 2: Viết ghi chú cho Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 viết đó, sau đó ấn "Thực hiện"

2.png


Bài viết đã được đánh dấu

3.png


Các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 viết khác muốn đánh dấu, các bạn làm tương tự các bước trên.

Xem lại những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 viết đã đánh dấu

4.png


Để bỏ đánh dấu Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 viết:

  • Chọn "Chỉnh sửa" > Xóa đánh dấu
Để thay đổi Ghi chú của Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 viết đã đánh dấu:
  • Chọn "Chỉnh sửa", thay đổi ghi chú, rồi ấn "Thực hiện"
5.png
 

Quảng cáo

Top