Tính năng lượng cần cung cấp để ion hóa nguyên tử hidro

Bài toán
Trong nguyên tử hidro, electron chuyển động quanh hạt nhân theo quỹ đạo tròn có bán kính $R=5.10^{-9}cm$. Tính năng lượng cần cung cấp để ion hóa nguyên tử hidro (đưa electron ra xa vô cực).
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Trong nguyên tử hidro, electron chuyển động quanh hạt nhân theo quỹ đạo tròn có bán kính $R=5.10^{-9}cm$. Tính năng lượng cần cung cấp để ion hóa nguyên tử hidro (đưa electron ra xa vô cực).
Lời giải
Thế năng tĩnh điện của nguyên tử hiđro: $W=k\dfrac{q_1q_2}{r}$
Để ion hóa nguyên tử này cần cung cấp năng lượng bằng W. Thay số $|q_1|=|q_2|=1,6.10^{-19}C,k=9.10^9\dfrac{Nm^2}{C^2}$
$\Rightarrow W=2,88.10^{-18}J$
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Dragon Tính thế năng của hệ Bài tập Điện tích - Điện trường 1
ngoclinh_2510 Tính độ lớn cường độ điện trường Bài tập Điện tích - Điện trường 2
Legendary light Lập công thức tính điện dung của tụ điện cầu. Bài tập Điện tích - Điện trường 0
Hải Quân Tính khối lượng riêng của chất làm quả cầu? Bài tập Điện tích - Điện trường 0
L Tính hiệu điện thế bộ tụ Bài tập Điện tích - Điện trường 1
L Tính hiệu điện thế bộ tụ điện Bài tập Điện tích - Điện trường 0
Nguyễn Minh Hiền Tính điện tích tối đa Bài tập Điện tích - Điện trường 3
L Tính điện tích của hạt bụi Bài tập Điện tích - Điện trường 2
P Tính diện tích của tụ điện phẳng có khoảng cách giữa hai bản tụ và điện dung giống tụ điện cầu Bài tập Điện tích - Điện trường 1
Uchiha Sasuke98 Tính vận tốc của các quả cầu khi chúng ở trên cùng mức ngang so với điểm treo . Bài tập Điện tích - Điện trường 2
T Tính khoảng cách của hai quả cầu sau đó. Bài tập Điện tích - Điện trường 8
Trần Duy Tân Tính điện dung và hiệu điện thế giới hạn của tụ lúc này . Bài tập Điện tích - Điện trường 9
minhtangv Tính công suất đèn flash trong máy chụp ảnh Bài tập Điện tích - Điện trường 1
SHINE Tính điện tích của giọt chất lỏng và số e thừa hoặc thiếu trên giọt chất lỏng? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
SHINE Tính điện tích hạt bụi và muốn hạt bụi vẫn cân bằng thì cường độ điện trường phải bằng bao nhiêu? Bài tập Điện tích - Điện trường 2
SHINE Tính q1, q3? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
SHINE Tính cường độ điện trường tổng hợp tại Bài tập Điện tích - Điện trường 2
GS.Xoăn Tính điện dung và hiệu điện thế của tụ điện Bài tập Điện tích - Điện trường 8
Lê Thu Huyền Hãy tính điện tích trên quả cầu $R_{2}$? Bài tập Điện tích - Điện trường 3
L Tính khối lượng của mỗi quả cầu. Bài tập Điện tích - Điện trường 1
D Tính độ lớn lực hướng tâm đặt lên Êlectron Bài tập Điện tích - Điện trường 0
Bảo Ngọc Tính khối lượng riêng của quả cầu, biết khối lượng riêng của dầu là $0,8x 10^3 \ kg/m^3$ Bài tập Điện tích - Điện trường 0
D Tính góc dây treo hợp với phương thẳng đứng khi quả cầu cân bằng? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
B Tính độ giảm độ cao của quả cầu mang điện. Bài tập Điện tích - Điện trường 0
N Tính điện tích q của quả cầu Bài tập Điện tích - Điện trường 1
H Tính điện tích trên quả cầu bán kính $R_2$ Bài tập Điện tích - Điện trường 2
H Tính cường độ điện trường gây ra bời vỏ cầu Bài tập Điện tích - Điện trường 0
P Tính E tại tâm O của hình vuông do 2 điện tích điểm gây ra Bài tập Điện tích - Điện trường 4
D Tính cường độ điện trường tại $C$ của tam giác $ABC$ Bài tập Điện tích - Điện trường 1
K Năng lượng của hệ thay đổi? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
V Chứng minh rằng thế năng của q ở m có giá trị âm Bài tập Điện tích - Điện trường 1
S Hỏi năng lượng của tụ thay đổi như thế nào khi tụ $C_2$ vào trong tụ $C_1$ Bài tập Điện tích - Điện trường 1
Nắng Thế năng trong điện trường. Bài tập Điện tích - Điện trường 9
cuongk46t1 Có 3 quả cầu cùng khối lượng và điện tích. Xác định điện tích. Bài tập Điện tích - Điện trường 4
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top