Lệch pha Biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch RL là

Bài toán
Đoạn mạch xoay chiều gồm hai phần tử RL nối tiếp (cuộn dây cảm thuần L), điện áp hai đầu đoạn mạch R và hai đầu đoạn mạch cuộn dây L biến đổi điều hoà theo thời gian được mô tả bằng đồ thị ở hình dưới đây. Biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch RL là:
upload_2015-7-24_5-53-29.png

A. $u=100\sqrt{2}\cos \left(100\pi t-\dfrac{\pi }{3}\right)V$
B. $u=100\cos \left(100\pi t-\dfrac{\pi }{3}\right)V$
C. $u=100\cos \left(100\pi t+\dfrac{\pi }{3}\right)V$
D. $u=100\sqrt{2}\cos \left(100\pi t+\dfrac{\pi }{3}\right)V$
 
Đoạn mạch xoay chiều gồm hai phần tử RL nối tiếp (cuộn dây cảm thuần L), điện áp hai đầu đoạn mạch R và hai đầu đoạn mạch cuộn dây L biến đổi điều hoà theo thời gian được mô tả bằng đồ thị ở hình dưới đây. Biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch RL là:View attachment 1798
A.$u=100\sqrt{2}\cos \left(100\pi t-\dfrac{\pi }{3}\right)V$
B.$u=100\cos \left(100\pi t-\dfrac{\pi }{3}\right)V$
C.$u=100\cos \left(100\pi t+\dfrac{\pi }{3}\right)V$
D.$u=100\sqrt{2}\cos \left(100\pi t+\dfrac{\pi }{3}\right)V$
Lời giải
Dễ thấy $U_0=100V$
$u_L$ sớm pha hơn $u_R$ một góc $\dfrac{\pi }{2} \Rightarrow \tan \varphi=\sqrt 3$
$ \Rightarrow \varphi=\dfrac{\pi }{3}$ chọn C.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
V Biểu thức điện áp giữa 2 điểm A, M là Bài tập Điện xoay chiều 0
G Biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm là Bài tập Điện xoay chiều 2
Nguyễn Hương Ly Suất điện động cảm ứng trên khung dây có biểu thức là Bài tập Điện xoay chiều 1
SHINE Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời Bài tập Điện xoay chiều 3
V Tìm biểu thức của cường độ dòng điện tức thời i Bài tập Điện xoay chiều 2
G Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân Biểu thức cường độ điện áp toàn mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 5
21653781 Với stato có 4 cuộn dây nối tiếp, mỗi cuộn có 25 vòng, biểu thức của suất điện động xuất hiện trong Bài tập Điện xoay chiều 1
A Khi đó dòng điện qua mạch có biểu thức: Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Khi đó biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là: Bài tập Điện xoay chiều 0
D Nếu nối tắt tụ C thì biểu thức điện áp tức thời hai đầu cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 1
Quang Tuấn Tức thời Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Biểu thức dòng điện lúc đó là. Bài tập Điện xoay chiều 3
Hải Quân Biểu thức điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 2
NTH 52 Biểu thức cường độ dòng điện qua đoạn mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 0
JDieen XNguyeen Viết biểu thức điện áp $u_C$ trên tụ C Bài tập Điện xoay chiều 4
hoankuty Viết biểu thức của hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch? Bài tập Điện xoay chiều 2
A Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 1
A Biểu thức suất điện động cảm ứng trong khung là Bài tập Điện xoay chiều 3
Đinh Phúc Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 0
Đinh Phúc Dòng điện trong mach có biểu thức là Bài tập Điện xoay chiều 1
V Biểu thức cường độ dòng điện trước khi tăng điện dung là Bài tập Điện xoay chiều 7
thien than cua gio Biểu thức điện áp giữa hai đầu cuộn cảm Bài tập Điện xoay chiều 1
Kate Spencer Biểu thức điện áp giữa hai bản tụ điện là: Bài tập Điện xoay chiều 11
V Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm Bài tập Điện xoay chiều 2
V Nếu không nối tắt cuộn cảm thì điện áp hai đầu cuộn cảm có biểu thức là Bài tập Điện xoay chiều 2
highhigh Điện áp hai đầu cuộn cảm có biểu thức là Bài tập Điện xoay chiều 1
Xuân Thành Lệch pha Biểu thức điện áp toàn mạch Bài tập Điện xoay chiều 3
Bo Valenca Biểu thức điện áp cực đại hai đầu điện trở R là Bài tập Điện xoay chiều 0
BackSpace Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. Bài tập Điện xoay chiều 4
missyou1946 Viết biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 3
missyou1946 Viết biểu thức điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 5
Alitutu Tức thời Biểu thức điện áp giữa hai đầu cuộn dây là: Bài tập Điện xoay chiều 1
Mink Pycee Hộp đen Viết biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch X? Bài tập Điện xoay chiều 1
chinhanh9 Tức thời Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM là? Bài tập Điện xoay chiều 1
X Tức thời Biểu thức dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 1
T Biểu thức của điện áp giữa hai đầu cuộn cảm Bài tập Điện xoay chiều 4
Mink Pycee C biến thiên Biểu thức điện áp trên đoạn MA khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 5
Phương Mai Biểu thức điện áp giữa hai đầu cuộn dây là? Bài tập Điện xoay chiều 2
N Biểu thức cường độ dòng điện? Bài tập Điện xoay chiều 3
Mai NTM Tức thời Biểu thức điện áp hai đầu cuộn dây là? Bài tập Điện xoay chiều 2
inconsolable Tức thời Viết biểu thức của cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
inconsolable C biến thiên Cường độ dòng điện khi đó có biểu thức là: Bài tập Điện xoay chiều 4
huynhcashin Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 2
inconsolable Biểu thức hiệu điện thế ở 2 đầu đoạn mạch có dạng: Bài tập Điện xoay chiều 3
huynhcashin C biến thiên Cường độ dòng điện tức thời trong mạch khi đó có biểu thức Bài tập Điện xoay chiều 2
H Biểu thức suất điện động là : Bài tập Điện xoay chiều 5
huynhcashin Tức thời Biểu thức của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM là Bài tập Điện xoay chiều 1
hao.baobinh10 Tức thời Biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch có dạng Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top