Thời gian để quả cầu đi hết quãng đường 72 cm không thể là

Bài toán
Một con lắc lò xo dao động với biên độ 8 cm, độ cứng của lò xo $K= 16 \ \text{N}/\text{m}$. Quả cầu nhỏ có khối lượng $m=900g$, lấy $\pi ^2=10$. Trong quá trình dao động điều hòa, tgian để quả cầu đi hết quãng đường 72 cm không thể là
A. 3,25s
B. 3,35s
C. 3,15s
D. 3,32s
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải
$T=\dfrac{2\pi }{\omega }=1,5s$
$72cm=2.4A+A \Rightarrow t=2T+\Delta t$
Thời gian nhỏ nhất đi hết $s=A$ khi quãng đường đối xứng qua O. Quan sát trên đt lượng giác, góc quay sẽ là $2.30^0=60^0 \Rightarrow \Delta t=\dfrac{T}{6}=0,25s$
Thời gian đi hết s=A không thể nhỏ hơn $\Delta t=0,25s$ đo đó t không thể nhỏ hơn 3,25s. Chọn C.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
C Tìm vị trí xuất phát để trong khoảng thời gian 2/3 s vật đii được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 1
P Thời gian để pin hết năng lượng Bài tập Dao động cơ 1
monmaru188 Tìm thời gian ngắn nhất để con lắc đi được quãng đường s = 6 cm Bài tập Dao động cơ 11
NTH 52 Khoảng thời gian để vật $B$ rơi từ $D$ xuống ${{B}_{1}}$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
O Thời gian để con lắc đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ s= So/2 là Bài tập Dao động cơ 4
O Trong 1 chu kì hãy xác định thời gian ngắn nhất để vật chịu tác dụng của lực đàn hồi có độ lớn khô Bài tập Dao động cơ 3
T Thời gian ngắn nhất để con lắc đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ cực đại là Bài tập Dao động cơ 2
kienduc_2000 Thời gian min để đi từ vị trí F đàn hồi =5N đến F đàn hồi =15N? Bài tập Dao động cơ 0
T Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng đến vị trí có thế năng bằng Bài tập Dao động cơ 4
lethisao Cần tăng hay giảm biên độ như thế nào để thời gian ngắn nhất từ khi điểm I chịu tác dụng của lực nén Bài tập Dao động cơ 1
D Xác định thời gian ngắn nhất để cả 2 vật đi qua vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 5
P Khoảng thời gian ngắn nhất để 2 con lắc cùng qua vị trí cân bằng là Bài tập Dao động cơ 4
hoankuty Hỏi thời gian để hai con lắc trùng phương lần thứ 2 Bài tập Dao động cơ 4
L Tìm thời gian trong $\dfrac{2}{3}$ chu kì đầu để toạ độ vật không vượt quá $-3,5cm$ Bài tập Dao động cơ 4
Mờ Rờ Light Tìm khoảng thời gian ngắn nhất để khoẳng cách giữa hai vật theo phương Ox là 6cm? Bài tập Dao động cơ 1
lethisao Thời gian ngắn nhất để vật đi hết quãng đường 8 $\sqrt{2}$ Bài tập Dao động cơ 3
F Thời gian ngắn nhất sao đó để khoảng cách 2 chất điểm bằng 8 cm theo phương 0x có giá trị là ? Bài tập Dao động cơ 1
Học Lý Khoảng thời gian bao nhiêu để vật đi được quãng đường là 99 cm Bài tập Dao động cơ 3
K Tính tọa độ của điểm xuất phát để trong thời gian $\dfrac{1}{15}s$ vật đi được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 3
P Khoảng thời gian ngắn nhất để hai chất điểm có cùng li độ Bài tập Dao động cơ 10
wrighty11 Khoảng thời gian ngắn nhất để hai vật có cùng một ly độ là: Bài tập Dao động cơ 8
wrighty11 Khoảng thời gian ngắn nhất để đi quãng đường đó là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Thời gian ngắn nhất để vật chuyển động từ vị trí thấp nhất đến vị trí lò xo bị nén 1,5cm là: Bài tập Dao động cơ 1
C Khoảng thời gian trong một chu kỳ để lò xo giãn một lượng nhỏ hơn $2\sqrt{2}$ Bài tập Dao động cơ 0
C Thời gian ngắn nhất để vật đi được quảng đường có độ dài $A\sqrt{3}$ là Bài tập Dao động cơ 4
hoankuty Tìm thời gian dài nhất để vật đi hết quãng đường $x=2x_{2}-3x_{1}$ ? Bài tập Dao động cơ 4
NTH 52 Trong một chu kì khoảng thời gian để $x_1.x_2<0$ bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
P Thời gian ngắn nhất để độ lớn lực đàn hồi của lò xo tăng từ cực tiểu đến cực đại là Bài tập Dao động cơ 1
apple13197 Kể từ thời điểm buông vật, thời gian để độ lớn lực hồi phục bằng $2\sqrt{3}$ N lần thứ 2014 là Bài tập Dao động cơ 2
C Tính thời gian ngắn nhất để con lắc đi hết chiều dài quỹ đạo Bài tập Dao động cơ 2
Del Enter Khoảng thời gian ngắn nhất để vận tốc của vật Bài tập Dao động cơ 6
BackSpace Khoảng thời gian ngắn nhất để 2 vật có cùng một li độ là? Bài tập Dao động cơ 9
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng thời gian ngắn nhất để trạng thái của 2 vật lặp lại như ban đầu là. Bài tập Dao động cơ 7
Huy Nguyễn Tính từ t=0, thời gian ngắn nhất để hai điểm sáng gặp nhau là Bài tập Dao động cơ 4
Nguyễn Duy Khôi Xác định thời gian để biên độ con lắc giảm một nửa Bài tập Dao động cơ 0
A Tìm lực F và thời gian để thóa mãn điều kiện A! Bài tập Dao động cơ 2
thien than cua gio Khoảng thời gian trong mỗi chu kì để vật có động năng lớn hơn 3 lần thế năng là Bài tập Dao động cơ 1
hao.baobinh10 Thời gian ngắn nhất để 2 dây treo song song Bài tập Dao động cơ 4
T Thời gian ngắn nhất để đi quãng đường có đô dài A là? Bài tập Dao động cơ 2
T Thời gian nhắn nhất để đi quãng đường đó bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
T Trong 1s đầu tiên, khoảng thời gian để li độ, vận tốc và gia tốc cùng dấu là Bài tập Dao động cơ 10
I Trong một chu kì, thời gian để li độ dao động có độ lớn không vượt quá 5cm là Bài tập Dao động cơ 7
Heavenpostman Thời gian ngắn nhất sau đó để vật có gia tốc $30\pi (m/s^{2})$ là: Bài tập Dao động cơ 2
L Khoảng thời gian ngắn nhất để hai vật có cùng một li độ: Bài tập Dao động cơ 8
ShiroPin Khoảng thời gian nhỏ nhất là bao nhiêu để 2 vật có cùng li độ Bài tập Dao động cơ 8
K Khoảng thời gian ngắn nhất để lực đàn hồi kéo đầu cố định của nó một lực bằng 5N là Bài tập Dao động cơ 4
L Thời gian tối thiểu là bao nhiêu để đi từ vị trí x=+8cm về vị trí x=4cm Bài tập Dao động cơ 1
H Khoảng thời gian ngắn nhất để lực đàn hồi của lò xo kéo đầu cố định của nó một lực bằng $5N$ Bài tập Dao động cơ 1
LeLinh Khoảng thời gian ngắn nhất để một nửa động năng của vật nặng chuyển chuyển thành thế năng của lò xo Bài tập Dao động cơ 2
N Kể từ thời điểm ban đầu t = 0, khoảng thời gian nhỏ nhất để tỉ số giữa động năng của vật và thế năn Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top