Sự nhiễm điện các vật

Câu hỏi
2 vật có điện tích q1, q2 trái dấu hút nhau. Sau khi tiếp xúc đưa 2 quả cầu về vị trí ban đầu thì thấy chúng đẩy nhau. Tại sao?
 
2 vật có điện tích q1, q2 trái dấu hút nhau. Sau khi tiếp xúc đưa 2 quả cầu về vị trí ban đầu thì thấy chúng đẩy nhau. Tại sao?
Đó là vì 2 quả cầu trái dấu khi tiếp xúc với nhau thì sẽ xảy ra sự trung hòa một phần điện tích. Rồi sau đó phần điện tích còn dư phân bố lại trên 2 quả cầu, 2 quả cầu nhiễm điện cùng dấu và nó sẽ đẩy nhau đó em.

Mình lấy ví dụ nhé. Nếu quả cầu 1 tích điện +1e, quả cầu 2 tích điện -3e. Khi cho 2 quả cầu tiếp xúc, điện tích +1e kia sẽ bị trung hòa, chỉ còn lại tổng điện tích là -2e phần bố trên 2 quả cầu tùy vào bán kính của mỗi quả. 2 quả cầu nhiễm điện trái dấu nhau nên nó đẩy nhau
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
L Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của lực điện giữa 2 điện tích với khoảng cách của chúng Lí thuyết Điện tích - Điện trường 2
L Làm nhiễm điện các vật Lí thuyết Điện tích - Điện trường 3
J Cường độ điện trường trong tụ điện phẳng tỉ lệ với điện tích của tụ không? Lí thuyết Điện tích - Điện trường 1
T Tích điện âm cho vật bằng kim loại đang trung hòa về điện, các electron được cung cấp cho vật sẽ Lí thuyết Điện tích - Điện trường 0
M Thế năng của hệ (Điện tích - Điện trường) tăng hay giảm? Điện tích chuyển động về phía điện thế nào? Lí thuyết Điện tích - Điện trường 0
D Điện tích, hiệu điện thế, điện dung của hệ gồm 2 tụ có điện dung C1, C2 sẽ thay đổi như thế nào nếu Lí thuyết Điện tích - Điện trường 0
L Lý thuyết về điện trường điện tích Lí thuyết Điện tích - Điện trường 3
L Điện tích bên ngoài vật dẫn Lí thuyết Điện tích - Điện trường 4
L Tụ điện phẳng Lí thuyết Điện tích - Điện trường 1
L Phân tích mạch cầu tụ điện Lí thuyết Điện tích - Điện trường 0
L Tại sao 2 tụ điện mắc nối tiếp có độ lớn điện tích bằng nhau? Lí thuyết Điện tích - Điện trường 2
L Vật dẫn và điện môi trong điện trường Lí thuyết Điện tích - Điện trường 2
L Câu hỏi lí thuyết về điện trường Lí thuyết Điện tích - Điện trường 3
L Có thể coi các đường sức điện là quỹ đạo của các điện tích điểm đặt trong điện trường được không? Lí thuyết Điện tích - Điện trường 1
L Tại sao trong các thí nghiệm điện tích thử có kích thước và độ lớn điện tích nhỏ? Lí thuyết Điện tích - Điện trường 4
L Lực tĩnh điện Lí thuyết Điện tích - Điện trường 1
T Video thể hiện điện trường Lí thuyết Điện tích - Điện trường 1
T Mật độ năng lượng điện trường trong TH tổng quát Lí thuyết Điện tích - Điện trường 4
T Vì sao điện trường bên trong vật dẫn bằng 0? Lí thuyết Điện tích - Điện trường 2
C Lực căng T của sợi dây OA sẽ thay đổi như thế nào so với lúc chúng chưa tích điện ? Lí thuyết Điện tích - Điện trường 2
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top