Nếu tăng dần tần số của hai nguồn lên hai lần thì biên độ tại $M$ lúc này là

Bài toán
Hai nguồn sóng kết hợp luôn ngược pha có cùng biên độ $A$ gây ra tại $M$ sự giao thoa với biên độ $2A$. Nếu tăng dần tần số của hai nguồn lên hai lần thì biên độ tại $M$ lúc này là:
A. $A$
B. $0$
C. $2A$
D. $A\sqrt{2}$
Khi thay đổi tần số của nguồn thì biên độ dao động của nguồn có thay đổi không????
 
Last edited:
Lời giải

Lúc đầu d$_{2}$-d$_{1}$=(k+0,5)$\dfrac{v}{f}$
Lúc sau d$_{2}$-d$_{1}$= (2k+1) $\dfrac{v}{f'}$
Đặt $K=2k \Rightarrow
d_{2}-d_{1}= \left(K+1\right)\dfrac{v}{f'}$
Do (K+1) nguyên nên biên độ tổng hợp bằng 0. Chọn B.
Biên độ dao động cùa nguồn không phụ thuộc tần số nhé!
 
Last edited:
Lời giải

Lúc đầu d$_{2}$-d$_{1}$=(k+0,5)$\dfrac{v}{f}$
Lúc sau d$_{2}$-d$_{1}$= (2k+1) $\dfrac{v}{f'}$
Đặt $K=2k \Rightarrow
d_{2}-d_{1}= \left(K+1\right)\dfrac{v}{f'}$
Do (K+1) nguyên nên biên độ tổng hợp bằng 0. Chọn B.
Biên độ dao động cùa nguồn không phụ thuộc tần số nhé!
.
Cái biên độ liên quan ntn đến nguyên ms không nguyên ạ. Nếu như thay đổi số khác thì nó ntn ạ. Có cách làm tổng quát không ạ. Em mới học nên mơ tơ mơ lắm
Mà dòng đầu em nghĩ là -0,5 chứ
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
.
Cái biên độ liên quan ntn đến nguyên ms không nguyên ạ. Nếu như thay đổi số khác thì nó ntn ạ. Có cách làm tổng quát không ạ. Em mới học nên mơ tơ mơ lắm
Mà dòng đầu em nghĩ là -0,5 chứ
Khi 2 nguồn ngược pha thì biên độ dao động tổng hợp lớn nhất khi $d_2-d_1=\left(2k+1\right)\dfrac{\lambda}{2}$
 
Lời giải

Lúc đầu d$_{2}$-d$_{1}$=(k+0,5)$\dfrac{v}{f}$
Lúc sau d$_{2}$-d$_{1}$= (2k+1) $\dfrac{v}{f'}$
Đặt $K=2k \Rightarrow
d_{2}-d_{1}= \left(K+1\right)\dfrac{v}{f'}$
Do (K+1) nguyên nên biên độ tổng hợp bằng 0. Chọn B.
Biên độ dao động cùa nguồn không phụ thuộc tần số nhé!
Thế đáp án là 2A đúng ko ạ?
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Nếu tăng dần giá trị của tần số sẽ có bao nhiêu giá trị tạo sóng dừng Bài tập Sóng cơ 1
091031103 Hãy tìm khoảng AB nếu biết rằng cứ nhiệt độ tăng thêm 1K thì vận tốc truyền âm tăng thêm 0,5m/s Bài tập Sóng cơ 1
hoankuty Nếu tăng độ lớn f lên hai lần thì giá trị biên độ của M là Bài tập Sóng cơ 1
crazyfish2008 Cho 2 nguồn A và B kết hợp, Nếu tăng tần số lên 3,5 lần thì số cực đại trên đoạn MN là? Bài tập Sóng cơ 0
A Nếu bật cả 3 dãy ghế đầu thì mức cường độ âm tại O là: Bài tập Sóng cơ 2
A Nếu dao động tại các nguồn ngược pha nhau thì biên độ dao động tại M dao cả 2 nguồn gây ra là Bài tập Sóng cơ 2
A Nếu biên độ dao động tổng hợp tại M có giá trị là 6 mm, thì biên độ dao động tổng hợp tại N có giá Bài tập Sóng cơ 2
NTH 52 Nếu tính đường trung trực của AB là vân thứ nhất thì điểm M nằm trên vân cực đại thứ mấy? Bài tập Sóng cơ 5
A Nếu M và N là hai điểm gần nhau nhất dao động vuông pha với nhau và M cùng pha với O thì khoảng cách Bài tập Sóng cơ 1
Longdragon Nếu P thuộc đường cực tiểu thứ nhất thì góc POB bằng Bài tập Sóng cơ 2
X Nếu roto của máy quay đều vs tốc độ 2n vòng/phút thì cảm kháng của mạch AB là? Bài tập Sóng cơ 0
tien dung Nếu chuyển nguồn âm đó sang vị trí M thì mức cường độ âm tại trung điểm MN khi đó là Bài tập Sóng cơ 3
thichhocvatli Nếu tại thời điểm nào đó $P$ có ly độ $1cm$ thì li độ tại $Q$ là ? Bài tập Sóng cơ 3
H Nếu nguồn âm đó đặt tại M thì mức cường độ âm tại N là Bài tập Sóng cơ 1
L Biết $I_{0}=10^{-12}W/m^{2}$ nếu mở to hết cỡ thì mức cường độ âm ở khoảng cách 6m là Bài tập Sóng cơ 1
S Nếu Q nằm trên vân cực đại thì x có giá trị lớn nhất là? Bài tập Sóng cơ 4
N Bây giờ nếu muốn trên dây có sóng dừng và có tất cả 11 nút thì tần số dao động của nguồn là Bài tập Sóng cơ 1
H Nếu nguồn âm đó đặt tại điểm $M$ thì cường độ âm tại $N$ là bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 2
tkvatliphothong Cường độ âm tại điểm đó sẽ bằng bao nhiêu nếu tại đó biên độ âm bằng 0,36 mm Bài tập Sóng cơ 1
kiemro721119 Nếu mở to hết cỡ thì mức cường độ âm ở khoảng 6m là Bài tập Sóng cơ 3
Điên Plus Tăng tần số f và tính tốc độ truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 3
tisdadu Khi sóng âm truyền từ nước ra không khí thì bước sóng của nó tăng, giảm thế nào? Bài tập Sóng cơ 2
dtdt95 Li độ một điểm là 3cm và li độ đang tăng thì sau đó $\dfrac{1}{8}s$ và cũng tại điểm nói trên tính l Bài tập Sóng cơ 1
Lãng Tử_Mưa Bụi Hãy tìm hệ số tắt dần của sóng âm Bài tập Sóng cơ 0
M Khi điểm N có gia tốc $30cm/s^2$ và đang chuyển động nhanh dần thì điểm M có vận tốc Bài tập Sóng cơ 1
Spin9x Khi con lắc về đúng vị trí cân bằng thì thang máy bắt đầu chuyển động nhanh dần đều lên trên thì ? Bài tập Sóng cơ 6
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top