Tính gía trị U lớn nhất

Bài toán
Cho 1 cơ cấu gồm 1 tụ điện phẳng không khí có 1 bản cực cố định bản còn lại gắn vào 1đầu lò xo và có thể dich chuyển không ma sát theo phương vuông góc với bề mặt của bản. Khi 2 bản tụ được nối với hiệu điện thế 1 chiều U; bản động sẽ di chuyển đến vị trí mới. Cho độ cứng lò xo $k=10^{-2} \ \text{N}/\text{m}$; diện tích bản tụ $S=4 cm^2$; khoảng cách ban đầu giưa 2 bản tụ là$d=9 mm$. Tính khỏng dịch chuyển của bản động ứng vơi hiệu điên thế U giữa 2 bản là lớn nhất mà cơ cấu vẫn ổn định. Tính U đó?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
D Tính Điện Trở Tương Đương AB Bài tập Dòng điện không đổi 1
H Tính điện tích mỗi quả cầu sau khi nối Bài tập Dòng điện không đổi 3
Đạt QH Tính điện trở của bóng đèn Bài tập Dòng điện không đổi 0
S Tính điện trở của 1km chiều dài của dây AB Bài tập Dòng điện không đổi 0
trungthinh.99 Tìm công thức tính I và $U_{AB}$ Bài tập Dòng điện không đổi 0
trungthinh.99 Tính I qua K khi K đóng ? Bài tập Dòng điện không đổi 1
trungthinh.99 Điều chỉnh R sao cho hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn $E_1$ bằng 0. Tính R ? Bài tập Dòng điện không đổi 0
trungthinh.99 Tính suất điện động của nguồn Bài tập Dòng điện không đổi 0
trungthinh.99 Tính $R_{AB}$ theo R và $\alpha$ Bài tập Dòng điện không đổi 5
T Tính $R_2$? Bài tập Dòng điện không đổi 1
V Tính công của nguồn điện Bài tập Dòng điện không đổi 5
V Tính điện trở tương đương Bài tập Dòng điện không đổi 1
D Hãy tính điện tích trên quả cầu $R_{2}$ Bài tập Dòng điện không đổi 1
judyhuyen17498 Tính công suất toàn phần, công suất cơ học của máy Bài tập Dòng điện không đổi 1
vuhaiquan_11b3 Tính công suất tỏa nhiệt trên $R_3$. Tính hiệu suất của nguồn $x_2$ Bài tập Dòng điện không đổi 0
vuhaiquan_11b3 Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB Bài tập Dòng điện không đổi 3
S Tính điện áp ở mạch ngoài Bài tập Dòng điện không đổi 0
NTH 52 Tính cường độ dòng điện ? Bài tập Dòng điện không đổi 11
L Tính R3 Bài tập Dòng điện không đổi 4
H Tính điện trở tương đương giữa các điểm. Bài tập Dòng điện không đổi 4
V Biến trở phải có trị số $R_{0}$ là? Bài tập Dòng điện không đổi 0
Nắng Xác định giá trị của các điện trở . Bài tập Dòng điện không đổi 6

Quảng cáo

Top