Tìm độ lớn độ lệch pha của cường độ dòng điện tức thời qua mạch trong hai trường hợp

Bài toán
Mạch ĐXC RLC nới tiếp có L thay đổi được mắc vào điện áp $u=U_{0}\cos \omega t$. Biết rằng điện áp hiệu dụng cực đại hai đầu cuộn cảm là $U_{1}=250$. Khi $L=L_1$ hoặc $L=L_2$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm có cùng giá trị $U_{2}=220$. Tìm độ lớn độ lệch pha của cường độ dòng điện tức thời qua mạch trong hai trường hợp $L=L_1$ và $L=L_2$
Mọi người làm giúp mình với..!:-?
 
Bài toán
Mạch ĐXC RLC nới tiếp có L thay đổi được mắc vào điện áp $u=U_{0}\cos \omega t$. Biết rằng điện áp hiệu dụng cực đại hai đầu cuộn cảm là $U_{1}=250$. Khi $L=L_1$ hoặc $L=L_2$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm có cùng giá trị $U_{2}=220$. Tìm độ lớn độ lệch pha của cường độ dòng điện tức thời qua mạch trong hai trường hợp $L=L_1$ và $L=L_2$
Mọi người làm giúp mình với..!:-?
Tớ cảm giác như Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 của cậu thiếu dữ kiện vì cho mỗi hai phần đó thì đâu có đủ để làm
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
K Tìm biên độ điện áp giữa hai đầu mạch điện ? Bài tập Điện xoay chiều 1
V Lệch pha Tìm điện áp hiệu dụng khi biết độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tìm L để hiệu điện thế 2 đầu RC trỡ pha hơn hiệu điện thế là 90 độ? Bài tập Điện xoay chiều 2
L Tìm cường độ hiệu dụng cực đại ? Bài tập Điện xoay chiều 3
O Tìm điện trở r và độ tự cảm L của cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 6
V Tìm biểu thức của cường độ dòng điện tức thời i Bài tập Điện xoay chiều 2
A Tìm biên độ của điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
L MPĐ Tìm hệ số công suất đoạn mạch khi roto quay đều với tốc độ $n_{3}$ Bài tập Điện xoay chiều 9
hao.baobinh10 L biến thiên Giá trị độ tự cảm L tìm được có thể là Bài tập Điện xoay chiều 8
lvcat Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu động cơ và cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ Bài tập Điện xoay chiều 4
thehiep Tìm cường độ dòng điện hiệu dụng của mạch Bài tập Điện xoay chiều 7
minh f biến thiên Tìm độ tự cảm của cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 1
liked Tìm điện trở và độ tự cảm của cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 3
tkvatliphothong Lệch pha Tìm độ lệch pha điện áp giữa điện áp hai đầu mạch MB và cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 11
lvcat Lệch pha Tìm tỷ số độ tự cảm của 2 cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 2
Spin9x Tìm cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có biểu thức $i=4 \cos^2\omega t$ Bài tập Điện xoay chiều 25
tkvatliphothong Tìm cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 0
lvcat C biến thiên Tụ C biến thiên. Khi thay $C$ bằng $C'$ thì dòng điện chậm pha hơn $u$,... Tìm biên độ $U_0$ Bài tập Điện xoay chiều 16
K L biến thiên Tìm độ tự cảm L của cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 1
lvcat Mạch $L,r-C$ có $u=50\sqrt{2}\cos(100\pi t)$ thì $ U_{cd}=20\sqrt{5} V, U_{C}=50V$. Tìm độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 1
hà trang Tìm CĐDĐ qua cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 3
LeoLionel f biến thiên Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Đậu Hoàng Anh Tìm điều kiện của dung kháng Bài tập Điện xoay chiều 4
K Tìm điện áp hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 2
S C biến thiên Để điện áp trên Rmax tìm giá trị của C Bài tập Điện xoay chiều 2
Tú Zô Tìm r và $Z_{c}$ Bài tập Điện xoay chiều 0
hoankuty f biến thiên Tìm giá trị của $\omega _{2}$ khi $n$ đạt giá trị cực tiểu. Bài tập Điện xoay chiều 0
H f biến thiên Tìm công suất của mạch khi f = f1/2 Bài tập Điện xoay chiều 2
K L biến thiên Tìm C và $\varphi $ Bài tập Điện xoay chiều 2
manhtung Biết rằng sau mỗi chu kỳ năng lượng mất đi 1% và chu kì dao động là 2s. Tìm t Bài tập Điện xoay chiều 1
N Tìm f Bài tập Điện xoay chiều 1
Hoa Vũ C biến thiên Tìm L và C Bài tập Điện xoay chiều 3
Hoa Vũ f biến thiên Tìm f Bài tập Điện xoay chiều 1
5 Tìm C Bài tập Điện xoay chiều 2
hoankuty L biến thiên Tìm L Bài tập Điện xoay chiều 2
O Tìm $R;r;Z_l;Z_c$ Bài tập Điện xoay chiều 3
G Tìm công suất tiêu thụ của mạch Bài tập Điện xoay chiều 10
shochia Tìm $cos\varphi _{1} ,cos\varphi _{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 7
quan trang Tìm giá trị L Bài tập Điện xoay chiều 3
VAN SI LUC Tìm giá trị nhỏ nhất của $U_{R}$ Bài tập Điện xoay chiều 7
xuanhoang281 Truyền tải điện Tìm số máy đã tăng thêm biết hiệu điện thế nơi truyền tải không đổi, các máy tiêu thụ điện ổn định v Bài tập Điện xoay chiều 2
M Tìm mối liên hệ giữa cảm kháng và điện trở biết cuộn cảm là thuần cảm. Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân f biến thiên Tìm giá trị của ULmax khi đó: Bài tập Điện xoay chiều 10
Hải Quân C biến thiên Tìm R,C Bài tập Điện xoay chiều 3
Hải Quân L biến thiên Tìm giá trị lớn nhất biết rằng P1 = P6? Bài tập Điện xoay chiều 1
Notanerd Truyền tải điện Tìm hệ thức đúng Bài tập Điện xoay chiều 2
please help f biến thiên Tìm $f_{1}$ ? Bài tập Điện xoay chiều 7
please help f biến thiên Tìm hệ số công suất của mạch khi tần số dòng điện bằng $f_{1}$ là ? Bài tập Điện xoay chiều 2
Uchiha Sasuke98 Tìm điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch ? Bài tập Điện xoay chiều 10
Uchiha Sasuke98 Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AM khi chưa thay đổi L? Bài tập Điện xoay chiều 8
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top