Tìm $U_{RCmax}$, và $Z_{C}$ khi đó

Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều điện áp hiệu dụng không đổi $U$ , tần số không đổi đổi vào 2 đầu đoạn mạch nối tiếp AB gồm cuộn dây không thuần cảm, điện trở thuần R và tụ điện C thay đổi. Gọi M là điểm nối giữa cuộn dây và điện trở. Thay đổi C để $U_{RC_{max}}$. Tìm $U_{RC_{max}}$, và $Z_{C}$ khi đó
 

Quảng cáo

Top