Vân cực đại (cực tiểu) ứng với $k=0$ bị lệch về bên nào?

Câu hỏi
Mọi người cho e hỏi là khi cho giao thoa hai sóng có độ lệch pha bất kì $\Delta \phi $ thì khi tính số điểm dao động với biên độ cực đại thì chỉ cần thay đổi:
$d_2-d_1=k\lambda+\dfrac{\Delta \phi }{2\pi \lambda }$ phải không ạ, mà e nghe thầy nói là phải lấy $\phi_2$-$\phi_1$ hay ngược lại e cũng không nhớ rõ nữa, mọi người giup e với, cho e hỏi khi đó vân trung tâm là gì ạ? Vân cực đại (cực tiểu) ứng với k=0 bị lệch về bên nào và = bao nhiêu ạ?
 
Mình chỉ biết là khi 2 nguồn lệch pha một góc $\varphi $ thì cực đại k=0 lệch về phía nguồn trễ pha hơn và cách đường trung trực một khoảng d ứng với góc $\dfrac{\varphi }{2}$
ví dụ 2 nguồn lệch pha $\dfrac{\pi }{3}$ thì d= $\dfrac{\lambda }{12}$
 
Khi đó cực đại ứng với $k=0$
$ \Rightarrow d_1-d_2=-\dfrac{\varphi_1-\varphi_1}{2\pi }\lambda$
Trong khi cùng pha $d_1-d_2=0$ vậy độ dịch chuyển là $\dfrac{\varphi_1-\varphi_2}{2\pi }$ sang bên nào còn tùy pha nào lớn hơn. Oke?
 
Last edited:

Quảng cáo

Top