Chu kì con lắc đơn khi đó là?

Bài toán
Khi ở dưới mặt đất và ở cùng nhiệt độ, một con lắc lò xo và một con lắc đơn dao động với chu kì bằng nhau T=2s. Đưa cả hai con lắc lên đỉnh núi và giữ cho nhiệt độ không đổi thì hai con lắc dao động với chu kì lệch nhau chút ít. Thỉnh thoảng chúng lại cùng đi qua vị trí cân bằng và chuyển động về cùng một phía, thời gian giữa hai lần liên tiếp như vậy..... phút 22 giây. Chu kì con lắc đơn khi đó là:
A. $2,008s$
B. $1,992s$
C. $2,004s$
D. $1,996s$
* Chỗ ba chấm bị lỗi nên e không biết gõ cái gì mà đáp án ghi là A, mọi người thêm vào và giải hộ e nhé!
 
như thế này bạn nhé: cái đó là 8p 22 s
T1=2(s) tức là 1 vòng quay nó mất 2 s, trong 8p22 thì nó quay 251 vòng.
T2=?

$\dfrac{T1}{T2}=\dfrac{X}{Y}$ trong đó X là số vòng đe T2 trung với T1, Y la so vong đê T1 trung với T2
Y=251 vòng (ban tự cho vd sẽ de hiêu hơn).
$\dfrac{2}{T2}=\dfrac{X}{251}$ ứng với 1 giá tri của T2 thi ta có 1 X(số nguyên) bn cứ thế đáp án vào.
lên cao g giảm nên T se tăng. T2=2.008 thì y=250
 
như thế này bạn nhé: cái đó là 8p 22 s
T1=2(s) tức là 1 vòng quay nó mất 2 s, trong 8p22 thì nó quay 251 vòng.
T2=?

$\dfrac{T1}{T2}=\dfrac{X}{Y}$ trong đó X là số vòng đe T2 trung với T1, Y la so vong đê T1 trung với T2
Y=251 vòng (ban tự cho vd sẽ de hiêu hơn).
$\dfrac{2}{T2}=\dfrac{X}{251}$ ứng với 1 giá tri của T2 thi ta có 1 X(số nguyên) bn cứ thế đáp án vào.
lên cao g giảm nên T se tăng. T2=2.008 thì y=250
* Bạn ơi, mình thấy nó có liên quan gì đến vòng hay không đâu?
 
Thực chất 8 phút 22 giây là thời gian để 2 dao động trùng phùng tức là con lắc lò xo thực hiện được 251 dao động thì con lắc đơn thực hiện được 250 dao đọng(do chu kì con lắc đơn tăng)
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Quang Trường Tính chu kì dao động của con lắc đơn dài $l_1$ Bài tập Dao động cơ 4
D Chu kì dao động và phương trình dao động của con lắc có thể là? Bài tập Dao động cơ 2
L Tính chu kì dao động của con lắc đơn vướng đinh Bài tập Dao động cơ 3
D Chu kì dao động của con lắc là Bài tập Dao động cơ 1
L Chu kì của con lắc và lực căng cực đại của dây có độ lớn là Bài tập Dao động cơ 0
T Chu kì dao động điều hòa của con lắc là Bài tập Dao động cơ 1
T Một con lắc đơn có chu kì T = 2s Bài tập Dao động cơ 1
T Chu kì dao động của con lắc là Bài tập Dao động cơ 0
T Nếu ta cho con lắc dao động với biên độ 4,5 độ thì chu kì của con lắc sẽ Bài tập Dao động cơ 4
Moechanto2810 Chu kì dao động của con lắc trên là Bài tập Dao động cơ 1
ahehe Chu kì dao động nhỏ của con lắc khi đó gần bằng giá trị nào nhất? Bài tập Dao động cơ 2
V Chu kì dao động của con lắc đơn! Bài tập Dao động cơ 1
My sky Tìm chu kì dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 1
Bibubo225 Tính chu kì dao động của con lắc 2 Bài tập Dao động cơ 0
ghjcghj Chu kì dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 6
F Con lắc dao động với chu kì bao nhiêu ? Bài tập Dao động cơ 1
F Con lắc dao động điều hòa với chu kì bao nhiêu ? Bài tập Dao động cơ 5
giolanh Khi thang máy rơi tự do thì chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn là Bài tập Dao động cơ 5
Hải Quân Chu kì dao động của con lắc là? Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Giá trị chu kì T của con lắc là? Bài tập Dao động cơ 4
Hải Quân Giá trị chu kì dao động T của con lắc là? Bài tập Dao động cơ 3
hau dau Chu kì dao động nhỏ của con lắc thứ hai là Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Chu kì dao động của con lắc là? Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Chu kì con lắc dao động là? Bài tập Dao động cơ 0
Choi Bear Chu kì dao động của con lắc bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Chu kì dao động của con lắc đơn phụ thuộc vào Bài tập Dao động cơ 2
0 Hỏi sau bao nhiêu chu kì thì biên độ góc con lắc chỉ còn $30^{0}$ Bài tập Dao động cơ 2
apple13197 Hãy tính chu kì của con lắc A Bài tập Dao động cơ 1
N Chu kì dao động nhỏ của con lắc trong toa xe xấp xỉ bằng Bài tập Dao động cơ 1
L Chu kì dao động con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 4
khanhpi1897 Con lắc đơn $l_2$ có chu kì dao động là? Bài tập Dao động cơ 3
L Chu kì dao động điều hòa cua con lắc xấp xỉ Bài tập Dao động cơ 2
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Chu kì dao động T' mới của con lắc là? Bài tập Dao động cơ 1
A Chu kì dđộng của con lắc Bài tập Dao động cơ 1
isaacnewtontp Giá trị chu kì dao động T của con lắc là Bài tập Dao động cơ 3
A Chu kì dao động nhỏ của con lắc thứ hai là Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Sau bao nhiêu chu kì thì 2 con chuột này lấy được hết miếng pho mát? Bài tập Dao động cơ 1
lehuy2561997 Chọn phương án đúng về chu kì của con lắc Bài tập Dao động cơ 2
Kirito Chu kì dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 1
L Chu kì dao động tuần hoàn của con lắc lò xo là: Bài tập Dao động cơ 3
Change Chu kì dao động nhỏ của con lắc lúc này là Bài tập Dao động cơ 1
P Chu kì dao động điều hòa của con lắc khi ô tô xuống dốc Bài tập Dao động cơ 7
Hoàng Phong Khi quả nặng của con lắc đơn không mang điện thì chu kì dao động điều hòa của con lắc là Bài tập Dao động cơ 1
Tiểu Minh Minh Tính chu kì dao động của con lắc khi nó dao động trong nước. Bài tập Dao động cơ 0
S Chu kì dđ với biên độ nhỏ của con lắc khi toa xe trượt tư do trên mặt phẳng nghiêng là Bài tập Dao động cơ 1
091031103 Chu kì con lắc sau va chạm là ? Bài tập Dao động cơ 2
thanh thương Tính chu kì dao động bé $T^{'}$ của con lắc khi đoàn tàu chuyển động với Bài tập Dao động cơ 1
huynhcashin Chu kì dao động với biên độ nhỏ của con lắc khi toa xe trượt tự do trên mặt phẳng nghiêng là Bài tập Dao động cơ 2
huynhcashin Chu kì dao động của con lắc là Bài tập Dao động cơ 2
huynhcashin Con lắc dao động với chu kì là Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top