Chúc tất cả các bạn thi tốt !@

Mười hai năm đèn sách, sắp vào thời khắc quyết định rồi."Rèn binh 12 năm và chỉ để chiến 1 giờ"
Hãy tin rằng không có sự thất bại, con người luôn luôn có đủ khả năng để chinh phục những đỉnh cao! Hãy bình tĩnh, cẩn thận, và làm Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 một cách thông minh như các bạn vẫn vậy.
Có lẽ mình sẽ chậm mất một năm.. Vì những việc làm vô bổ, đáng vậy thôi :(Và mình sẽ cố gắng "cắm rễ" ôn cùng 98(nếu có thể) . Cũng không biết nói gì hơn, chúc các bạn thi tốt và đạt kết quả như mong muốn nhé!

Tránh Xa Điểm 1,
Dẹp Điểm 2,
Bye Điểm 3,
Xa Điểm 4,
Trốn Điểm 5,
Căm Điểm 6,
Quý Báu Gì điểm 7,
Quyết Nhảy Qua Điểm 8,
Bám Chặt Điểm 9,
Vịn Chắc Điểm 10.

 
Mười hai năm đèn sách, sắp vào thời khắc quyết định rồi."Rèn binh 12 năm và chỉ để chiến 1 giờ"
Hãy tin rằng không có sự thất bại, con người luôn luôn có đủ khả năng để chinh phục những đỉnh cao! Hãy bình tĩnh, cẩn thận, và làm Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 một cách thông minh như các bạn vẫn vậy.
Có lẽ mình sẽ chậm mất một năm.. Vì những việc làm vô bổ, đáng vậy thôi :(Và mình sẽ cố gắng "cắm rễ" ôn cùng 98(nếu có thể) . Cũng không biết nói gì hơn, chúc các bạn thi tốt và đạt kết quả như mong muốn nhé!

Tránh Xa Điểm 1,
Dẹp Điểm 2,
Bye Điểm 3,
Xa Điểm 4,
Trốn Điểm 5,
Căm Điểm 6,
Quý Báu Gì điểm 7,
Quyết Nhảy Qua Điểm 8,
Bám Chặt Điểm 9,
Vịn Chắc Điểm 10.

Đọc nghe hay nhưng làm đươc cũng khó... hehe
 
Hoankuty học trường nào mà Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 nào khó cugx ngon
bạn học trường nào zay
 
Còn nốt ngày mai để vào cái trang này và sau đó là chiến đấu. Hi vọng con trên 8.
:adore:
kéc.
Chúc tất cả thi tốt
 

Quảng cáo

Top