Giá trị cực đại của v

Bài toán
Cho mạch dao động LC đang có dao động điện từ tự do, điện tích cực đại trên một bản tụ là $Q_{0}$. Dây dẫn nối với mạch dao động có tiết diện $S$, làm bằng kim loại có mật độ electron tự do là $n$. Gọi $v$ là tốc độ trung bình của các electron đi qua một tiết diện thẳng của dây trong cùng một thời điểm. Giá trị cực đại của $v$ là:

A. $v=\dfrac{Q_{0}\sqrt{LC}}{e.n.S}$
B. $v=\dfrac{e.n.S}{Q_{0}\sqrt{LC}}$
C. $v=\dfrac{e.n.S\sqrt{LC}}{Q_{0}}$
D. $v=\dfrac{Q_{0}}{e.n.S\sqrt{LC}}$

đáp án D
ai giúp mình với nhé!
 
Bài toán
Cho mạch dao động LC đang có dao động điện từ tự do, điện tích cực đại trên một bản tụ là $Q_{0}$. Dây dẫn nối với mạch dao động có tiết diện $S$, làm bằng kim loại có mật độ electron tự do là $n$. Gọi $v$ là tốc độ trung bình của các electron đi qua một tiết diện thẳng của dây trong cùng một thời điểm. Giá trị cực đại của $v$ là:

A. $v=\dfrac{Q_{0}\sqrt{LC}}{e.n.S}$
B. $v=\dfrac{e.n.S}{Q_{0}\sqrt{LC}}$
C. $v=\dfrac{e.n.S\sqrt{LC}}{Q_{0}}$
D. $v=\dfrac{Q_{0}}{e.n.S\sqrt{LC}}$

đáp án D
ai giúp mình với nhé!
Bạn check đáp án lại xem? Đáp D mật độ n nằm ở tử hay mẫu :)
 
Xét 1 cm đoạn dây dẫn có $\dfrac{S}{n}$ electron.
Phương trình:
$I_{0}t=n_{e}. e$ $$\Leftrightarrow$ Q_{0}\omega.\frac{1}{v}=\frac{S}{n}. E$
$\Rightarrow$ $v=\frac{Q_{0}. N}{S. E.\sqrt{LC}}$
không biết đúng không nhưng khác đáp án
:sad:
 

Quảng cáo

Top