Giá trị chu kì T của con lắc là?

Câu hỏi

Bài toán
Một con lắc đơn gồm dây dài l, vật nhỏ khối lượng $m=100 \ \text{g}$ tích điện $q=2.10^{−5}C$ dao động điều hòa tại nơi có vecto cường độ điện trường E theo phương ngang với chu kì T. Lấy g=10( m/s2), bỏ qua ma sát và lực cản không khí. Nếu điều chỉnh điện trường sao cho E quay trong mặt phẳng thắng đứng chứa nó một góc $30^0$ so với ban đầu, còn độ lớn không đổi thì chu kì dao động điều hòa bằng 1,978s hoặc 1,137s. Giá trị chu kì T của con lắc là:
A. 1,318s
B. 1,567s
C. 1,329s
D. 1,394s

* Một bạn đã giải thư thế này:
Đây bạn:
$T=2\pi \sqrt{\dfrac{l}{\sqrt{g^2+\left(\dfrac{F}{m}\right)^2}}}$
$T_1=2\pi \sqrt{\dfrac{l}{\sqrt{g^2+\left(\dfrac{F}{m}\right)^2-2g\dfrac{F}{m}.\cos 120^{o}}}}$
$T_2=2\pi \sqrt{\dfrac{l}{\sqrt{g^2+\left(\dfrac{F}{m}\right)^2-2g\dfrac{F}{m}.\cos 60^{o}}}}$
* Em thắc mắc khi cho E quay $30^0$ nghĩa là sao ạ, tại sao bạn ấy lại áp dụng cái trong căn ấy ạ và 2 góc trong căn lại có liên quan gì đến góc $30^0$ ạ?
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Bty Chu kì dao động gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 3
ahehe Chu kì dao động nhỏ của con lắc khi đó gần bằng giá trị nào nhất? Bài tập Dao động cơ 2
hoankuty Hỏi thời gian lò xo nén trong một chu kì gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Giá trị chu kì dao động T của con lắc là? Bài tập Dao động cơ 3
A Khoảng thời gian lò xò bị dãn trong 1 chu kì có giá trị gần đúng là. Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Tỉ số giữa thời gian lò xo giãn và thời gian lò xo nén trong một chu kì gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 1
T Tỉ số giữa thời gian lò xo giãn và nén trong một chu kì gần với giá trị nào nhất??? Bài tập Dao động cơ 1
Daylight Nguyễn Tỉ số giữa thời gian lò xo nén và lò xo giãn trong một chu kỳ gần với giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 2
M Tỉ số thời gian lò xo nén và dãn trong một chu kì gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
isaacnewtontp Giá trị chu kì dao động T của con lắc là Bài tập Dao động cơ 3
B Tỉ số thời gian lò xo nén và dãn trong một chu kì gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 2
zkdcxoan Chu kì dao động của chất điểm thứ hai gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 5
NTH 52 Chu kỳ dao động của con lắc gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 3
H Chu kì dao động vật gần giá trị nào nhất? Bài tập Dao động cơ 10
P Chu kì dđ của con lắc thứ 2, gia tốc trọng trường g và độ dài con lắc 1 có giá trị lần lượt là Bài tập Dao động cơ 2
Đá Tảng Khoảng thời gian trong một chu kì đầu tiên vận tốc và li độ đồng thời nhận giá trị tương đương là: Bài tập Dao động cơ 7
H Chu kì dao động của con lắc lò xo có giá trị là Bài tập Dao động cơ 1
dreamhigh315 Trong một chu kỳ vận tốc của vật có giá trị lớn nhất tại vị trí Bài tập Dao động cơ 2
Đồng Mễ Ái Trong quá trình dao động, khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vật gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 0
V Tại thời điểm lò xo bị biến dạng một đoạn 3cm, tốc độ của vật có giá trị gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Dao động cơ 0
P Giá trị của x gần nhất với giá trị nào Bài tập Dao động cơ 2
P Giá trị của A là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 3
THẦN CHẾT HƯ VÔ Ở li độ nào của cllx đang chuyển động với biên độ A thì cơ năng có giá trị lớn gấp n lần động năng Bài tập Dao động cơ 2
V Tìm giá trị nhỏ nhất của $\omega $ Bài tập Dao động cơ 2
H Giá trị $H_{min}$ là Bài tập Dao động cơ 2
T Giá trị của l bằng Bài tập Dao động cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị $A_2$ bằng bao nhiêu. Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị ban đầu của biên độ $A_2$ là Bài tập Dao động cơ 1
L Giá trị lớn nhất của gia tốc là? Bài tập Dao động cơ 0
M Giá trị $\omega$ lớn nhất là ? Bài tập Dao động cơ 1
H M2 đi được quãng đường (tính theo cm) gần giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 0
Geni Nguyễn Biên độ giao động B có giá trị cực đại khi A bằng? Bài tập Dao động cơ 2
snsdcute27 Giá trị $\alpha$ gần giá trị nào nhất sau đây: Bài tập Dao động cơ 0
NTH 52 Khoảng thời gian để vật $B$ rơi từ $D$ xuống ${{B}_{1}}$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
Trang Simon Giá trị cực đại của A2 Bài tập Dao động cơ 3
FireStorm S gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 2
tritanngo99 Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực $F$ tác dụng có giá trị biên độ gần giá trị nào Bài tập Dao động cơ 1
tritanngo99 Giá trị của $m$ là: Bài tập Dao động cơ 2
minhanhmia Giá trị nhỏ nhất của $\Delta t$ là Bài tập Dao động cơ 3
minhanhmia Giá trị của f là Bài tập Dao động cơ 4
Đông Hoa Đế Quân Tần số dao động gần giá trị nào nhất? Bài tập Dao động cơ 3
NTH 52 Theo kết quả thí nghiệm của học sinh này thì gia tốc trọng trường tại nơi làm thí nghiệm có giá trị? Bài tập Dao động cơ 3
NTH 52 Năng lượng mà hệ cung cấp cho con lắc là $1\left(J \right)$thì $A$có giá trị bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 0
NTH 52 Ngay trước khi cắm vào quả cầu, viên đạn có tốc độ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 0
O Khi này A có giá trị là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
huonghuong0812 Số lần lực hồi phục có giá trị -5N Bài tập Dao động cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 $A_{3max}$ gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Dao động cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Biên độ dao động tổng hợp có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 2
ghjcghj Hạt cườm dao động với tần số góc có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 3
Như Trang Tìm giá trị nhỏ nhất của $\omega$ Bài tập Dao động cơ 4
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top