Kết luận nào sau đây là sai về sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi

Câu hỏi: Kết luận nào sau đây là sai về sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi
A. Hai điểm (không phải là nút sóng) đối xứng qua một bụng thì dao động cùng pha
B. Hai điểm (không phải là nút sóng) đối xứng qua một nút thì dao động ngược pha
C. Sợi dây hai đầu cố định có tần số nhỏ nhất gây nên sóng dừng gấp đôi so với sợi dây một đầu cố định, một đầu tự do
D. Các tần số gây ra sóng dừng lập thành một cấp số cộng với công sai bằng 2 lần tần số nhỏ nhất gây nên sóng dừng.
 
Câu hỏi: Kết luận nào sau đây là sai về sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi
A. Hai điểm (không phải là nút sóng) đối xứng qua một bụng thì dao động cùng pha
B. Hai điểm (không phải là nút sóng) đối xứng qua một nút thì dao động ngược pha
C. Sợi dây hai đầu cố định có tần số nhỏ nhất gây nên sóng dừng gấp đôi so với sợi dây một đầu cố định, một đầu tự do
D. Các tần số gây ra sóng dừng lập thành một cấp số cộng với công sai bằng 2 lần tần số nhỏ nhất gây nên sóng dừng.
Lời giải:
Dế thấy ngay A và B luôn đúng.(Vì đối xứng qua bụng thì luôn thuôc cùng 1 chiều (tới hoặc phản xạ) còn đối xứng qua nút thuộc 2 sóng khấc nhau(tới và phản xạ) )​
Với đáp án C:​
  • Hai đầu cố định: $f=k.\dfrac{v}{2l}$ với $k=1,2,3...$
  • Một cố định. một tự do thì :$f=m.\dfrac{v}{4l}$ với $m=1,3,5,7...$
Suy ra C cũng đúng.
Vậy đáp án sai là D. Chưa xác định được loại tạo sóng thì không có kết luận về tần số đó.
Chọn $D$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
PrinceX Kết luận đúng là Lí thuyết Sóng cơ 3
Tăng Hải Tuân Trong các trường hợp nào sau đây, trường hợp nào là hai sóng kết hợp? Lí thuyết Sóng cơ 1
L Trong hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi. Nhận xét nào sau đây là sai? Lí thuyết Sóng cơ 4
Hải Quân Vân cực đại (cực tiểu) ứng với $k=0$ bị lệch về bên nào? Lí thuyết Sóng cơ 3
A Khi một sóng cơ học truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không thay đổi? Lí thuyết Sóng cơ 1
G Điều nào sau đây là không đúng khi nói về sự truyền của sóng cơ học? Lí thuyết Sóng cơ 3
B Nhận nào sau là đúng Lí thuyết Sóng cơ 1
H Phát biểu nào sai? Lí thuyết Sóng cơ 1
Hiệp Siêu Nhân Trong chân không, âm thanh lan truyền như thế nào và các phần tử không khí chuyển động ra sao? Lí thuyết Sóng cơ 3
Hiệp Siêu Nhân Một sóng cơ học truyền trong một môi trường thì đại lượng nào dưới đây độc lập với đại lượng khác? Lí thuyết Sóng cơ 6
To_Be_The_Best Phát biểu nào sau đây sai khi nói về sóng cơ ? Lí thuyết Sóng cơ 2
thiencuong_96 Điều nào sau đây sai khi nói về sóng dừng trên một sợi dây ? Lí thuyết Sóng cơ 4
D Khi nói về sóng cơ học, nhận xét nào sau đây chưa chính xác ? Lí thuyết Sóng cơ 7
To_Be_The_Best Dao động tại M,N có biên độ và pha như thế nào ? Lí thuyết Sóng cơ 2

Quảng cáo

Top