Truyền tải điện Độ giảm hiệu điện thế

Bài toán
Một công ti điện lực dùng đường dây tải điện với công suất truyền tải không đổi để cấp điện cho một khu dân cư với hiệu suất truyền tải điền là 90%. Sau nhiều năm, dân cư khu đó giảm khiến công suất tiêu thụ điện tại đó giảm xuống 0.7 lần so với ban đầu trong khi vẫn sử dụng hệ thống đường dây tải điện cũ. Biết rằng hao phí trên đường dây tải điện có nguyên nhân chủ yếu là do sự tỏa nhiệt, hệ số công suất bằng 1. Độ giảm hiệu điện thế trên dây bằng bao nhiêu lần hiệu điện thế trên tải khi dân cư đã thay đổi?
A. 10/63
B. 13/60
C. 16/30
D. 37/63
 
Bài toán
Một công ti điện lực dùng đường dây tải điện với công suất truyền tải không đổi để cấp điện cho một khu dân cư với hiệu suất truyền tải điền là 90%. Sau nhiều năm, dân cư khu đó giảm khiến công suất tiêu thụ điện tại đó giảm xuống 0.7 lần so với ban đầu trong khi vẫn sử dụng hệ thống đường dây tải điện cũ. Biết rằng hao phí trên đường dây tải điện có nguyên nhân chủ yếu là do sự tỏa nhiệt, hệ số công suất bằng 1. Độ giảm hiệu điện thế trên dây bằng bao nhiêu lần hiệu điện thế trên tải khi dân cư đã thay đổi?
A. 10/63
B. 13/60
C. 16/30
D. 37/63
Lời giải

Gải sư nới phát có công suất không đổi là $P=1 W$
Ban đầu: $P_{th}=0,9 P=0,9 W$
Khi công suất nơi tiêu thụ giảm xuống $P_{th'}=0,7 P_{th}=0,63 W$
Chọn $I= 1 A \Rightarrow \begin{cases} \Delta U={P_{hp}}=P-P_{th} =0,37 W \\ U_1=U_{th'}=P_{th}=9,63 W \end{cases} \Rightarrow \dfrac{\Delta U}{U_1}=\dfrac{37}{63}$
Chọn D.
 
Last edited:
Bài toán
Một công ti điện lực dùng đường dây tải điện với công suất truyền tải không đổi để cấp điện cho một khu dân cư với hiệu suất truyền tải điền là 90%. Sau nhiều năm, dân cư khu đó giảm khiến công suất tiêu thụ điện tại đó giảm xuống 0.7 lần so với ban đầu trong khi vẫn sử dụng hệ thống đường dây tải điện cũ. Biết rằng hao phí trên đường dây tải điện có nguyên nhân chủ yếu là do sự tỏa nhiệt, hệ số công suất bằng 1. Độ giảm hiệu điện thế trên dây bằng bao nhiêu lần hiệu điện thế trên tải khi dân cư đã thay đổi?
A. 10/63
B. 13/60
C. 16/30
D. 37/63
Lời giải
Truyền từ nơi tải đến dân cư dòng điện I không đổi và hệ số công suất bằng 1. Nên ta có: $\dfrac{{{P}_{TT}}}{P}=\dfrac{{{U}_{T}}}{U}$

Lúc đầu: $H=0,9=\dfrac{{{P}_{TT}}}{P}$

Lúc sau: $\dfrac{P_{TT}}{P}=\dfrac{U_{T}}{U}\Leftrightarrow \dfrac{0,7{{P}_{TT}}}{P}=\dfrac{U_{T}}{U}=0,7 \times 0,9=0,63 \Rightarrow U_{T} \dfrac{^{}{}}=0,63U \Rightarrow \Delta U=U-U_{T} =0,37U$

Suy ra: $\dfrac{\Delta U}{{{U}_{T}}}=\dfrac{37}{63}$.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Tau
Gải sư nới phát có công suất không đổi là P=1WP=1 W
Ban đầu: Pth=0,9P=0,9WP_{th}=0,9 P=0,9 W
Khi công suất nơi tiêu thụ giảm xuống Pth′=0,7Pth=0,63WP_{th'}=0,7 P_{th}=0,63 W
Chọn I=1A⇒{ΔU=Php=P−Pth=0,37WU1=Uth′=Pth=9,63W\RightarrpwΔUU1=3763I= 1 A \Rightarrow \begin{cases} \Delta U={P_{hp}}=P-P_{th} =0,37 W \\ U_1=U_{th'}=P_{th}=9,63 W \end{cases} \Rightarrpw \dfrac{\Delta U}{U_1}=\dfrac{37}{63}
Chọn D.
Vẫn không hiểu tại sao U=P..,,...... u=I^2. R mà
 
Lời giải

Gải sư nới phát có công suất không đổi là $P=1 W$
Ban đầu: $P_{th}=0,9 P=0,9 W$
Khi công suất nơi tiêu thụ giảm xuống $P_{th'}=0,7 P_{th}=0,63 W$
Chọn $I= 1 A \Rightarrow \begin{cases} \Delta U={P_{hp}}=P-P_{th} =0,37 W \\ U_1=U_{th'}=P_{th}=9,63 W \end{cases} \Rightarrpw \dfrac{\Delta U}{U_1}=\dfrac{37}{63}$
Chọn D.
Mà Truyền tải ddieeneejn năng thì tại sao I không đổi nhỉ
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
D Truyền tải điện Muốn hiệu suất tải điện là 95% cần giảm cường độ dòng điện trên dây tải đi Bài tập Điện xoay chiều 3
Sao Mơ Sau đó giảm C thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là: Bài tập Điện xoay chiều 1
dauxutocroi C biến thiên Cường độ đòng diện hiệu dụng tăng rồi giảm ? Bài tập Điện xoay chiều 3
Cherry MBA Tính độ giảm thế năng trên đường dây và công suất truyền tải nơi tiêu thụ điện Bài tập Điện xoay chiều 1
N Truyền tải điện Muốn độ giảm thế trên đường dây không quá 1%U thì tiết diện của đường dây dẫn phải thỏa điều kiện ? Bài tập Điện xoay chiều 1
H MBA Cường độ trên dây phải tăng hay giảm bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 1
H Tính độ giảm điện thế đặt vào bàn là Bài tập Điện xoay chiều 6
lltrang Độ lệch pha giữa điệp áp và cường độ dòng điện khi C=C1 Bài tập Điện xoay chiều 1
K Tìm biên độ điện áp giữa hai đầu mạch điện ? Bài tập Điện xoay chiều 1
huyhoang ML ND C biến thiên Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L..... Bài tập Điện xoay chiều 1
hoàidien Cường độ dòng điện tức thời có giá trị 0,5Io tại những thời điểm Bài tập Điện xoay chiều 1
L Khi tốc độ quay của rôto là n2 thì hiệu điện thế hai đầu tụ điện đại cực đại và bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 4
hhoangle Điện áp hiệu dụng hai đầu động cơ và cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 0
ĐỗĐạiHọc2015 Thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 3
Bty Khi tốc độ quay của roto là n$\sqrt{2}$(vòng/phút) thì công suất của mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 16
T Cường độ hiệu dụng dòng qua mạch bằng Bài tập Điện xoay chiều 4
khoaa8a Pha ban đầu của cường độ dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 9
H Tính độ tự cảm L Bài tập Điện xoay chiều 1
V Lệch pha Tìm điện áp hiệu dụng khi biết độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 1
V C biến thiên Tính độ tự cảm của cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 1
ShounenAi Điều chỉnh điện dung của tụ điện để khi vôn kế chỉ số 80V thì khi đó cường độ dòng điện là bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 1
T Độ sụp áp trên đường dây tải Bài tập Điện xoay chiều 3
G Biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm là Bài tập Điện xoay chiều 2
N Độ tự cảm của cuộn cảm là Bài tập Điện xoay chiều 3
Nô BiTa Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị cực đại bằng ? Bài tập Điện xoay chiều 0
L Tìm L để hiệu điện thế 2 đầu RC trỡ pha hơn hiệu điện thế là 90 độ? Bài tập Điện xoay chiều 2
L Độ lớn của điện áp tức thời giữa 2 đầu điện trở và giữa đầu cuộn dây lần lượt là ? Bài tập Điện xoay chiều 3
T MPĐ Cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ điện bằng Bài tập Điện xoay chiều 6
T Độ tự cảm của cuộn dây là : Bài tập Điện xoay chiều 3
S Lệch pha Khi các điện áp tức thời uAM và uMB lệch pha nhau góc 90 độ thì hệ số tự cảm là Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tính độ lệch pha giữa 2 đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
X MBA Tính cường độ dòng điện ở cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 0
O Lệch pha Thay đổi C và độ lệch pha dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
O Lệch pha Độ lệch pha của các đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
CrapWolf Độ tự cảm của cuộn dây bằng? Bài tập Điện xoay chiều 8
L Tìm cường độ hiệu dụng cực đại ? Bài tập Điện xoay chiều 3
L Độ lệch pha của điện áp 2 đầu đoạn mạch so với dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 0
L Nếu mắc nối tiếp thêm tụ có điện dung $C$ sao cho $2LC\omega ^{2}=1$ thì cường độ hiệu dụng là? Bài tập Điện xoay chiều 2
V Chứng minh rằng trong số 4 đường dây nối ấy có 1 đường dây tại đó cường độ dòng điện luôn bằng 0 Bài tập Điện xoay chiều 0
L Tính giá trị cường độ hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 1
SHINE Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời Bài tập Điện xoay chiều 3
O Điện trở R và độ tự cảm của cuộn dây là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 6
O Tìm điện trở r và độ tự cảm L của cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 6
V Tìm biểu thức của cường độ dòng điện tức thời i Bài tập Điện xoay chiều 2
Klaproth Urani MPĐ Tính tốc độ quay của vòng dây Bài tập Điện xoay chiều 0
N f biến thiên Để cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt cực đại thì tần số w bằng ? Bài tập Điện xoay chiều 4
Nguyễn Hương Ly Nếu mắc thêm vào mạch một điện trở R = 80 Ω thì phương trình cường độ dòng điện tính theo đơn vị amp Bài tập Điện xoay chiều 4
G Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
gabpaw Cường độ dòng điện qua cuộn cảm là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 0
SunShine 98 Cường độ dòng điện qua đoạn mạch có giá trị bằng? Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top