Độ lệch pha lớn nhất giữa điện áp của cuộn dây và đoạn mạch X bằng

Bài toán
Cho đoạn mạch AB theo thứ tự gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, một đoạn mạch X và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Gọi M là điểm nối giữa L và X; N là điểm nối giữa X và C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều $u= U_0 \cos \left(\omega t\right)$ thỏa mãn điều kiện $LC \omega ^2=1$ . Khi đó điện áp hiệu dụng của đoạn mạch AN chứa L và X gấp $\sqrt{3}$ lần điện áp hiệu dụng của đoạn mạch MB chứa X và C. Độ lệch pha lớn nhất giữa điện áp của cuộn dây và đoạn mạch X bằng
A. $\dfrac{\pi }{3}$
B. $\dfrac{2\pi }{3}$
C. $\dfrac{\pi }{6}$
D. $\dfrac{\pi }{2}$
 
Gi độ dài đề cho vô, nhìn lướt thấy AMNB là hình thoi. Hai đường chéo 1 với căn 3 thế là ra góc 60. Còn vẽ MN hướng lên kg phải hướng xuống là vì AN > MB mà AM=NB.
Thích đánh giá chặt tí thì sài định lí hàm sin chứng minh góc hợp hai đường chéo vuông. Nhưng mình nghĩ lúc đi thì mà nó cho số 1 với căn 3 thì nghĩ tới vuông rồi.
 
Gi độ dài đề cho vô, nhìn lướt thấy AMNB là hình thoi. Hai đường chéo 1 với căn 3 thế là ra góc 60. Còn vẽ MN hướng lên kg phải hướng xuống là vì AN > MB mà AM=NB.
Thích đánh giá chặt tí thì sài định lí hàm sin chứng minh góc hợp hai đường chéo vuông. Nhưng mình nghĩ lúc đi thì mà nó cho số 1 với căn 3 thì nghĩ tới vuông rồi.
Dùng $a^2+b^2\geq 2ab$ cũng ra mà không cần định lí sin gì cả.
 
Sao AMNB là hình thoi được nhỉ? Ai giải full Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này với ạ?
 
Gi độ dài đề cho vô, nhìn lướt thấy AMNB là hình thoi. Hai đường chéo 1 với căn 3 thế là ra góc 60. Còn vẽ MN hướng lên kg phải hướng xuống là vì AN > MB mà AM=NB.
Thích đánh giá chặt tí thì sài định lí hàm sin chứng minh góc hợp hai đường chéo vuông. Nhưng mình nghĩ lúc đi thì mà nó cho số 1 với căn 3 thì nghĩ tới vuông rồi.
Dùng $a^2+b^2\geq 2ab$ cũng ra mà không cần định lí sin gì cả.
Hình thoi???
Hình thoi :)), mình có nhầm không nhỉ, hình bình hành chứ
 
K hiểu lấy đâu ra hình thoi luôn-_- . Bạn full Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này được k?
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
lltrang Độ lệch pha giữa điệp áp và cường độ dòng điện khi C=C1 Bài tập Điện xoay chiều 1
V Lệch pha Tìm điện áp hiệu dụng khi biết độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 1
S Lệch pha Khi các điện áp tức thời uAM và uMB lệch pha nhau góc 90 độ thì hệ số tự cảm là Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tính độ lệch pha giữa 2 đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
O Lệch pha Thay đổi C và độ lệch pha dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
O Lệch pha Độ lệch pha của các đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
L Độ lệch pha của điện áp 2 đầu đoạn mạch so với dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 0
G Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
P Tìm độ lớn độ lệch pha của cường độ dòng điện tức thời qua mạch trong hai trường hợp Bài tập Điện xoay chiều 1
A Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch AP và AB khi $R=R_{1}$ Bài tập Điện xoay chiều 8
ĐỗĐạiHọc2015 Độ lệch pha của $\varphi_1$ có độ lớn là. Bài tập Điện xoay chiều 10
hoankuty Hỏi độ lệch pha giữa $u_{AM}$và $u_{MB}$ gần giá trị nào nhất ? Bài tập Điện xoay chiều 16
iphodtv Lệch pha Độ lệch pha uMB với i là Bài tập Điện xoay chiều 0
P Độ lệch pha giữa điện áp của toàn mạch và dòng điện? Bài tập Điện xoay chiều 7
S Lệch pha Giúp em tính lệch pha=120 độ Bài tập Điện xoay chiều 3
Mai Bò Cường độ tức thời trong hai trường hợp lệch pha nhau 120 Bài tập Điện xoay chiều 2
Nắng f biến thiên Độ lệch pha giữa các điện áp khi $f$ thay đổi. Bài tập Điện xoay chiều 2
Nắng R biến thiên Độ lệch pha nhỏ nhất giữa cường độ dòng điện và điện áp hai đầu mạch. Bài tập Điện xoay chiều 5
L Lệch pha Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu AN so với điện áp hai đầu MB Bài tập Điện xoay chiều 8
Enzan Độ lệch pha giữa dòng điện và hiệu điện thế hai đầu mạch là Bài tập Điện xoay chiều 1
O Độ lệch pha giữa điện áp và dòng điện gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 4
Gem L biến thiên Tính độ lệch pha giữa $U_{L}$ và $U_{AB}$ khi $L=L_{2}$ ? Bài tập Điện xoay chiều 1
ShiroPin L biến thiên Tính độ lệch pha giữa $u_L$ và $u_{AB}$ khi $L=L_2$ Bài tập Điện xoay chiều 3
Đ Lệch pha Độ lệch pha giữa u và i Bài tập Điện xoay chiều 1
lam_vuong Truyền tải điện Độ lệch pha giữa điện áp đầu đường dây và điện áp cuối đường dây bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
ashin_xman C biến thiên Hãy tính tổng độ lệch pha của hiệu điện thế hai đầu mạch so với cường độ dòng điện trong mạch. Bài tập Điện xoay chiều 1
tkvatliphothong Lệch pha Tìm độ lệch pha điện áp giữa điện áp hai đầu mạch MB và cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 11
H MBA Độ lệch pha giữa dòng điện và hiệu điện thế ở thứ cấp là Bài tập Điện xoay chiều 4
__Black_Cat____! MBA Độ lệch pha giữa cường độ dòng điện và điện áp hai đầu cuôn thứ cấp là: Bài tập Điện xoay chiều 3
N Lệch pha Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu cuộn dây so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch trên là Bài tập Điện xoay chiều 2
Sky Fighter Tức thời Độ lệch pha $u,i$ tức thời Bài tập Điện xoay chiều 2
NTH 52 Lệch pha Độ lệch pha giữa điện áp Bài tập Điện xoay chiều 7
kingkoong C biến thiên Độ lệch pha giữa cường độ dòng điện và điện áp giữa hai bản tụ điện lúc này là? Bài tập Điện xoay chiều 1
H L biến thiên Bài toán về độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 3
T C biến thiên Khi đó độ lệch pha của điện áp giữa hai bản tụ so với điện áp u là Bài tập Điện xoay chiều 1
T Lệch pha Độ lệch pha giữa hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch và hai đầu tụ điện Bài tập Điện xoay chiều 1
•One-HicF MBA Độ lệch pha của u và i là? Bài tập Điện xoay chiều 3
lvcat Mạch $L,r-C$ có $u=50\sqrt{2}\cos(100\pi t)$ thì $ U_{cd}=20\sqrt{5} V, U_{C}=50V$. Tìm độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 1
K Tìm biên độ điện áp giữa hai đầu mạch điện ? Bài tập Điện xoay chiều 1
huyhoang ML ND C biến thiên Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L..... Bài tập Điện xoay chiều 1
hoàidien Cường độ dòng điện tức thời có giá trị 0,5Io tại những thời điểm Bài tập Điện xoay chiều 1
L Khi tốc độ quay của rôto là n2 thì hiệu điện thế hai đầu tụ điện đại cực đại và bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 4
hhoangle Điện áp hiệu dụng hai đầu động cơ và cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 0
ĐỗĐạiHọc2015 Thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 3
Bty Khi tốc độ quay của roto là n$\sqrt{2}$(vòng/phút) thì công suất của mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 16
T Cường độ hiệu dụng dòng qua mạch bằng Bài tập Điện xoay chiều 4
khoaa8a Pha ban đầu của cường độ dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 9
H Tính độ tự cảm L Bài tập Điện xoay chiều 1
V C biến thiên Tính độ tự cảm của cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 1
ShounenAi Điều chỉnh điện dung của tụ điện để khi vôn kế chỉ số 80V thì khi đó cường độ dòng điện là bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top