Cần phải tăng điện áp của nguồn lên bao nhiêu lần ?

Bài toán
Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, ở cuối nguồn không dùng máy hạ thế. Cần phải tăng điện áp của nguồn lên bao nhiêu lần để giảm công suất hao phí trên đường dây 100 lần, nhưng vẫn đảm bảo công suất nơi tiêu thụ nhận được không đổi. Biết điện áp tức thời u cùng pha với điện áp tức thời i và ban đầu độ giảm điện thế trên đường dây bằng 10% điện áp của tải tiêu thụ.
A. 10
B. 7,5
C. 8,7
D. 9,1
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, ở cuối nguồn không dùng máy hạ thế. Cần phải tăng điện áp của nguồn lên bao nhiêu lần để giảm công suất hao phí trên đường dây 100 lần, nhưng vẫn đảm bảo công suất nơi tiêu thụ nhận được không đổi. Biết điện áp tức thời u cùng pha với điện áp tức thời i và ban đầu độ giảm điện thế trên đường dây bằng 10% điện áp của tải tiêu thụ.
A. 10
B. 7,5
C. 8,7
D. 9,1
Lời giải
Giả sử ở nơi tiêu thụ có điện áp, dòng điện hiệu dụng và công suất lần lượt là $U_1=1\: V, I=1A, P_{th}=const=UI=1W$
Theo đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 $\Delta U=0,1 U_1=0,1 \Rightarrow U=1,1\: V$
U là điện áp nơi phát điện, P là công suất nơi phát. Dễ có $P=U.I=1,1 W \Rightarrow P_{hp}=P-P_{th}=0,1 W$.
Khi tăng điện áp lên U', công suất nơi phát là P' ta có: $\begin{cases} P_{hp'}=\dfrac{P_{hp}}{100}=0,001 W \\ P_{th}=const=1 W \\ P' =P_{th}+P_{hp'} =1,001 W \\ I'=\dfrac{I}{10}=0,1 A \end{cases} \Rightarrow U'=\dfrac{P'}{I'}=10,01 V$
Vậy $\dfrac{U'}{U}=\dfrac{10,1}{1,1} =9,1$
Chọn D.
 
Lời giải
Giả sử ở nơi tiêu thụ có điện áp, dòng điện hiệu dụng và công suất lần lượt là $U_1=1\: V, I=1A, P_{th}=const=UI=1W$
Theo đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 $\Delta U=0,1 U_1=0,1 \Rightarrow U=1,1\: V$
U là điện áp nơi phát điện, P là công suất nơi phát. Dễ có $P=U.I=1,1 W \Rightarrow P_{hp}=P-P_{th}=0,1 W$.
Khi tăng điện áp lên U', công suất nơi phát là P' ta có: $\begin{cases} P_{hp'}=\dfrac{P_{hp}}{100}=0,001 W \\ P_{th}=const=1 W \\ P' =P_{th}+P_{hp'} =1,001 W \\ I'=\dfrac{I}{10}=0,1 A \end{cases} \Rightarrow U'=\dfrac{P'}{I'}=10,01 V$
Vậy $\dfrac{U'}{U}=\dfrac{10,1}{1,1} =9,1$
Chọn D.
Cho mjk hỏi cách giải nhanh dc không, lỡ như trong phòng thi không ngỉ ra cách làm thì cũng còn nhớ công thức giải nhanh để làm với lại điều kiện thời gian nữa
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
BoythichFAP Truyền tải điện Cần phải tăng điện áp hai đầu nơi phát lên tới giá trị gần nhất nào? Bài tập Điện xoay chiều 2
U Truyền tải điện Cần phải tăng điện áp của nguồn lên bao nhiêu lần Bài tập Điện xoay chiều 2
Huy Cường Truyền tải điện Để công suất hao phí trên đường dây truyền tải giảm 100 lần so với ban đầu thì ở trạm điện cần phải Bài tập Điện xoay chiều 0
huynhcashin MBA Để tạo ra được máy biến áp theo đúng yêu cầu, học sinh này cần phải tiếp tục giảm bao nhiêu vòng dây Bài tập Điện xoay chiều 2
triminhdovip137 Công suất cần phải cung cấp cho mạch Bài tập Điện xoay chiều 2
P Cần tăng điện áp hiệu dụng ở trạm phát điện lên? Bài tập Điện xoay chiều 1
Đàm Nam Điện áp hiệu dụng giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 0
P Điện trở Ro cần ghép là Bài tập Điện xoay chiều 4
O Cần dùng máy hạ áp với tỉ số như thế nào? Bài tập Điện xoay chiều 7
H Truyền tải điện Điện áp giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 1
tien dung Để giảm điện áp trên đường dây tải điện 100 lần thì cần tăng điện áp ở nơi phát lên bao nhiêu lần Bài tập Điện xoay chiều 1
ohana1233 Truyền tải điện Điện áp giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 1
D Truyền tải điện Muốn hiệu suất tải điện là 95% cần giảm cường độ dòng điện trên dây tải đi Bài tập Điện xoay chiều 3
To_Be_The_Best Truyền tải điện Điện áp máy phát cần tăng bao nhiêu lần ? Bài tập Điện xoay chiều 1
superstar Hãy xác định các đại lượng cần đo Bài tập Điện xoay chiều 1
sooley Truyền tải điện Điện áp hai cực của mọt trạm phát điện cần tăng bao nhiêu lần Bài tập Điện xoay chiều 1
T Cần tăng điên áp nguồn lên bao nhiêu lần để công suất tiêu thu không đổi Bài tập Điện xoay chiều 3
C Điện áp giữa hai cực của máy phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần để công suất hao phí giảm 100 lần Bài tập Điện xoay chiều 1
ShiroPin MPĐ Một máy phát điện ba pha cần tạo ra điện áp pha tối thiểu là bao nhiêu để chạy động cơ trên Bài tập Điện xoay chiều 4
ShiroPin Truyền tải điện Điện áp giữa hai cực của một tram phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần Bài tập Điện xoay chiều 8
N f biến thiên Để điện áp hiệu dụng $U_{RL}$ không phụ thuộc vào giá trị R thì cần tay đổi tần số như nào? Bài tập Điện xoay chiều 1
H f biến thiên Cần thay đổi tần số góc như thế nào? Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Truyền tải điện Điện áp giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần để giảm công suất hao phí trê Bài tập Điện xoay chiều 4
Tăng Hải Tuân Truyền tải điện Điện áp giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 2
L Để công suất đó đạt cực đại thì giá trị R phải là Bài tập Điện xoay chiều 1
L Để hệ số công suất của mạch là 0,6 thì phải ghép thêm 1 điện trở Ro với R có giá trị bao nhiêu và mắ Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Hỏi số tổ máy phải giám bớt thêm bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 2
H Truyền tải điện Phải dùng máy hạ áp như thế nào? Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Trong một tháng (30 ngày), số tiền điện mà phân xưởng đó phải trả cho ngành điện là? Bài tập Điện xoay chiều 3
Hải Quân Trong một tháng (30 ngày), số tiền điện mà phân xưởng đó phải trả cho ngành điện là? Bài tập Điện xoay chiều 2
dhdhn Để cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch đạt cực đại thì roto phải quay với tốc độ? Bài tập Điện xoay chiều 4
Hải Quân R biến thiên Phải điều chỉnh R đến giá trị bằng bao nhiêu thì công suât tiêu thụ trên mạch cực đại? Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân R biến thiên Hỏi phải điều chỉnh R đến giá trị bao nhiêu thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch lớn nhất? Bài tập Điện xoay chiều 9
Hải Quân Phải điều chỉnh R đến giá trị bằng bao nhiêu thì công suât tiêu thụ trên mạch cực đại? Bài tập Điện xoay chiều 3
Hải Quân Để hệ số công suất của mạch là 0,6 thì phải ghép thêm một điện trở Ro với R: Bài tập Điện xoay chiều 10
GS.Xoăn f biến thiên Điện áp hiệu dụng trên tụ cực đại thì tần số phải bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
S R biến thiên Phải điều chỉnh R đến giá trị bằng bao nhiêu để công suất tiêu thụ trên cuộn dây có giá trị lớn nhất Bài tập Điện xoay chiều 1
dimitri_9x Muốn quạt hoạt động bình thường phải điều chỉnh biến trở như thế nào? Bài tập Điện xoay chiều 2
Math_IneRap Truyền tải điện Phải dùng máy hạ áp như thế nào để cung cấp đủ điện năng cho KCN? Bài tập Điện xoay chiều 7
hao.baobinh10 Phải tăng điện áp nơi truyền đi lên bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 6
Longdragon Muốn quạt hoạt động bình thường thì phải điều chỉnh biến trở như thế nào? Bài tập Điện xoay chiều 1
chinhanh9 Chi phí mà cơ sở sản xuất này phải thanh toán cho nhà máy điện hàng tháng (30 ngày) là: Bài tập Điện xoay chiều 1
chinhanh9 Truyền tải điện Tiết diện của đường dây dẫn phải thỏa điều kiện nào? Bài tập Điện xoay chiều 1
Gem Để tụ điện không bị đánh thủng thì giá trị của C phải là: Bài tập Điện xoay chiều 1
ohana1233 Truyền tải điện Điện trở của đường dây phải có giá trị trong khoảng nào Bài tập Điện xoay chiều 1
ohana1233 R biến thiên Hỏi phải điều chỉnh R đến giá trị bao nhiêu thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch lớn nhất? Bài tập Điện xoay chiều 1
T Khi đó điện áp hiệu dụng đầu nguồn phải tăng Bài tập Điện xoay chiều 3
P C biến thiên Để tụ điện không bị đánh thủng thì giá trị của $C$ phải là: Bài tập Điện xoay chiều 1
leduong Khi đó điện áp hiệu dụng trên nguồn phải tăng Bài tập Điện xoay chiều 9
ShiroPin Truyền tải điện Phải nâng hiệu điện thế hai đầu máy phát điện lên đến Bài tập Điện xoay chiều 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top