Bước sóng trong thí nghiệm I-âng.

Bài toán
Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm, khoảng cách từ màn chưa hai khe tới màn quan sát là 1,5m. Hai khe được chiều bằng chùm bức xạ gồm có bước sóng $\lambda_1=0,63 \mu m$ và $\lambda_2$. Trên vùng giao thoa có độ rộng 18,9mm của màn giao thoa ta thấy có 23 vân sáng, trong đó có 3 vân sáng trùng nhau của hai hệ vân giao thoa $\lambda _1$ bà $\lambda_2$. Biết rằng hai trong ba vân sáng trùng nhau đó nằm ngoài cùng. Bước sóng $\lambda_2$ là:
A. $ 0,45 \mu m$
B. $0,55 \mu m$
C. $ 0,65 \mu m$
D. $0,75 \mu m$
 
Bài toán
Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm, khoảng cách từ màn chưa hai khe tới màn quan sát là 1,5m. Hai khe được chiều bằng chùm bức xạ gồm có bước sóng $\lambda_1=0,63 \mu m$ và $\lambda_2$. Trên vùng giao thoa có độ rộng 18,9mm của màn giao thoa ta thấy có 23 vân sáng, trong đó có 3 vân sáng trùng nhau của hai hệ vân giao thoa $\lambda _1$ bà $\lambda_2$. Biết rằng hai trong ba vân sáng trùng nhau đó nằm ngoài cùng. Bước sóng $\lambda_2$ là:
A. $ 0,45 \mu m$
B. $0,55 \mu m$
C. $ 0,65 \mu m$
D. $0,75 \mu m$
Lời giải:

Hai trong 3 vân sáng trùng nhau ở ngoài cùng nên khoảng vân sáng trùng là ${{i}_{ss}}=b{{i}_{1}}=c{{i}_{2}}=\dfrac{L}{2}=9,45mm$
Do dó $b=\dfrac{9,45}{{{i}_{1}}}=\dfrac{9,45}{1,89}=5$, vì vậy giữa hai vân sáng trùng nhau có 4 vân sáng của bức xạ ${{\lambda }_{1}}$
Giữa hai vân sáng trùng nhau liên tiếp có $\dfrac{23-3}{2}=10$ vân sáng của cả hai bức xạ nên ở đó có 6 vân sáng của bức xạ ${{\lambda }_{2}}$ ; như vậy vân sáng trùng nhau đầu tiên sẽ là vân sáng bậc 7 của bức xạ ${{\lambda }_{2}}$ hay $c=7$
Suy ra ${{\lambda }_{2}}=\dfrac{a}{D}{{i}_{2}}=\dfrac{a}{D}.\dfrac{5{{i}_{1}}}{7}=\dfrac{5}{7}{{\lambda }_{1}}=0,45\mu m$. Chọn A

P/s: Không biết có nhầm không nữa; nhưng chắc là không :)
Với kiểu làm đáp án nhiễu thế này; chọn luôn đáp án A: Chia tỉ lệ $
{\lambda }_{1}:{\lambda }_{2}$ ra phân số tối giải thấy B,C,D vô lý.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Mến Bước sóng của một trong hai bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 4
I Trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 thực hành đo bước sóng ánh sáng Bài tập Sóng ánh sáng 1
BlackWolf25 Bước sóng ánh sáng màu đỏ dùng trong thí nghiệm là Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Bước sóng dùng trong thí nghiệm là bao nhiêu? Bài tập Sóng ánh sáng 1
pobungphe Ta thay nguồn sáng đơn sắc với bước sóng $\lambda_2 = 0,6 \mu m$ thì số vân sáng trong miền đó là Bài tập Sóng ánh sáng 0
T Xác định bước sóng trong giao thoa ánh sáng: Bài tập Sóng ánh sáng 1
L Trong một chất lỏng có chiết suất đối với ánh sáng này là 1,5 thì bước sóng của ánh sáng này bằng Bài tập Sóng ánh sáng 1
hongmieu Biết hai trong ba vạch tối nằm đúng tại M và N. Bước sóng $\lambda_2$ bằng Bài tập Sóng ánh sáng 3
C Tìm bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm. Bài tập Sóng ánh sáng 0
T Bài toán trùng vân tìm bước sóng Bài tập Sóng ánh sáng 0
Tích Chu Bước sóng ánh sáng không thể có giá trị nào dưới đây? Bài tập Sóng ánh sáng 5
P Bức xạ có bước sóng nhỏ nhất là Bài tập Sóng ánh sáng 4
Q Bước sóng $\lambda_2$ bằng Bài tập Sóng ánh sáng 2
judyhuyen17498 Bức xạ đơn sắc có bước sóng nào sau đây không cho vân sáng tại điểm cách vân trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 2
thần lực vương Giao thoa sóng ánh sáng hai bước xạ Bài tập Sóng ánh sáng 0
Nguyễn Đình Huynh Bước sóng của bức xạ màu cam là Bài tập Sóng ánh sáng 1
loveparadise1510 Bước sóng của λ2 là: Bài tập Sóng ánh sáng 1
khanhtrinh97 Số vân sáng đỏ và bước sóng ánh sáng lục là Bài tập Sóng ánh sáng 7
Hải Quân Chiếu bằng bức xạ có bước sóng lambda 3= 200m thì vận tốc cực đại của quang điện tử là: Bài tập Sóng ánh sáng 4
Hải Quân Hỏi có thể tìm được bao nhiêu bước sóng của các bức xạ khác? Bài tập Sóng ánh sáng 4
apple13197 Tính bước sóng của bức xạ trên Bài tập Sóng ánh sáng 1
ĐỗĐạiHọc2015 Bước sóng $\lambda $ có giá trị là Bài tập Sóng ánh sáng 1
ĐỗĐạiHọc2015 Bước sóng của ánh sáng đơn sắc đó là Bài tập Sóng ánh sáng 1
datanhlg Bước sóng của bức xạ có phương và tia ló song song DC? Bài tập Sóng ánh sáng 2
Hoàng Phong Tỉ số giữa bước sóng dài nhất và bước sóng ngắn nhất mà đám khí trên có thể phát ra là Bài tập Sóng ánh sáng 2
Mai Bò Bước sóng của bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 2
cuonghp96 Bước sóng của nguồn sáng là Bài tập Sóng ánh sáng 1
cuonghp96 Bước sóng ánh sáng bằng Bài tập Sóng ánh sáng 0
S Tính bước sóng λ2 Bài tập Sóng ánh sáng 4
datanhlg Bước sóng cần tìm là? Bài tập Sóng ánh sáng 4
cuonghp96 Bước sóng $\lambda _3$ là Bài tập Sóng ánh sáng 3
N Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng $0.76 \mu m$ còn có bao nhiêu vân sáng n Bài tập Sóng ánh sáng 2
tranlehaiquan Bước sóng có giá trị ? Bài tập Sóng ánh sáng 4
N Bước sóng $\lambda _2$ bằng Bài tập Sóng ánh sáng 3
binhngoc96 Bước sóng của những bức xạ đó? Bài tập Sóng ánh sáng 1
Heavenpostman Khi một chùm sáng đơn sắc lan truyền tới một khe hẹp có kích thước nhỏ hơn bước sóng thì : Bài tập Sóng ánh sáng 1
rainmeteror Bước sóng của bức xạ này là: Bài tập Sóng ánh sáng 3
P Bỏ thấu kính, cho ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,68 μm đi qua các khe thì khoảng vân là Bài tập Sóng ánh sáng 2
ShiroPin Bước sóng $\lambda$ cảu ánh sáng là Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Số vân sáng quan sát được khi khoảng cách hai khe bằng 6 lần bước sóng Bài tập Sóng ánh sáng 2
L Bước sóng lớn nhất của bức xạ mà nguyên tử có thể phát ra là: Bài tập Sóng ánh sáng 3
B Tìm bước sóng trường giao thoa. Bài tập Sóng ánh sáng 2
L Khi êlectron chuyển từ quĩ đạo N về quĩ đạo L thì nguyên tử hiđrô phát ra phôtôn có bước sóng Bài tập Sóng ánh sáng 1
L Trên màn quan sát, ở cùng một phía so với vân trung tâm, vân tối thứ 5 của bức xạ có bước sóng Bài tập Sóng ánh sáng 1
banana257 Bước sóng của bức xạ thứ hai bằng Bài tập Sóng ánh sáng 1
L Bước sóng dài thứ hai của dãy Laiman và Banme là Bài tập Sóng ánh sáng 2
LeLinh Tìm bước sóng của bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 1
ShiroPin Bước sóng $\lambda_2$ có giá trị bằng Bài tập Sóng ánh sáng 3
S Tỉ số năng lượng 2 photon và tỉ số 2 bước sóng là? Bài tập Sóng ánh sáng 4
H Thí nghiệm Young, tìm bước sóng $\lambda_2$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top