Phát biểu không đúng

Câu hỏi
Phát biểu nào sau đây không đúng
A. Công suất của dòng điện xoay chiều phụ thuộc vào công suất hao phí trên đường dây tải điện
B. Công suất của dòng điện xoay chiều phụ thuộc vào hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch
C. Công suất của dòng điện xoay chiều phụ thuộc vào cường độ dòng điện trong mạch
D. Công suất của dòng điện xoay chiều phụ thuộc vào bản chất của mạch điện và tần số của dòng điện trong mạch
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
K Phát biểu nào sau đây về dòng điện xoay chiều không đúng? Lí thuyết Điện xoay chiều 2
huynhcashin MPĐ Phát biểu sai về động cơ không đồng bộ 3 pha Lí thuyết Điện xoay chiều 1
hao.baobinh10 Phát biểu nào sau đây không sai? Lí thuyết Điện xoay chiều 0
triminhdovip137 Phát biểu nào không đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 6
Sao Mơ Phát biểu nào sau đây đối với động cơ không đồng bộ 3 pha là không đúng ? Lí thuyết Điện xoay chiều 2
BlackWolf25 Phát biểu nào sau đây là đúng với đoạn mạch này? Lí thuyết Điện xoay chiều 3
K Chọn phát biểu đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 1
Kate Spencer Chọn phát biểu đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 2
N Phát biểu nào sau đây đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 6
huynhcashin MPĐ Phát biểu đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 5
huynhcashin Phát biểu nào sau đây đúng? Lí thuyết Điện xoay chiều 5
chinhanh9 Phát biểu nào đúng về dòng điện xoay chiều? Lí thuyết Điện xoay chiều 3
chinhanh9 Chọn phát biểu sai Lí thuyết Điện xoay chiều 1
triminhdovip137 Chọn phát biểu đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 1
tkvatliphothong Chọn phát biểu đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 1
KSTN_BK_95 MPĐ Phát biểu nào sau đây đúng với máy phát điện xoay chiều ? Lí thuyết Điện xoay chiều 1
tkvatliphothong Chọn phát biểu đúng về điện áp hai đầu đoạn mạch Lí thuyết Điện xoay chiều 1
NTH 52 Chọn phát biểu sai? Lí thuyết Điện xoay chiều 1
NTH 52 Số phát biểu sai là? Lí thuyết Điện xoay chiều 9
NTH 52 Phát biểu nào đúng với cuộn dây thuần cảm? Lí thuyết Điện xoay chiều 1
sparkling_star Chọn phát biểu đúng về đoạn mạch xoay chiều Lí thuyết Điện xoay chiều 1
sparkling_star Phát biểu đúng về cuộn dây thuần cảm Lí thuyết Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân Phát biểu nào sai khi cho tần số thay đổi để $I_{max}$ Lí thuyết Điện xoay chiều 1
L MPĐ Chọn câu sai khi nói về máy phát điện xoay chiều ba pha Lí thuyết Điện xoay chiều 3
Feel Again Đối với máy phát điện xoay chiều một pha Lí thuyết Điện xoay chiều 3
Trust me Máy phát điện Lí thuyết Điện xoay chiều 1
V Nếu điểm nối giữa một dây pha với máy phát bị hở thì? Lí thuyết Điện xoay chiều 0
lkshooting Lí thuyết về máy phát điện và động cơ điện ba pha Lí thuyết Điện xoay chiều 5
lvcat Mối liên hệ giữa hiệu điện thế và dòng điện trong máy phát điện Lí thuyết Điện xoay chiều 4
H Tức thời Thắc mắc về biểu thức hiệu điện thế Lí thuyết Điện xoay chiều 6
T Động cơ, biểu diễn động cơ bằng giản đồ Lí thuyết Điện xoay chiều 1
H Khi có cộng hưởng trong mạch không phân nhánh thì Lí thuyết Điện xoay chiều 1
B Để đo điện trở trong của một cuộn dây ta không thể dùng bộ dụng cụ Lí thuyết Điện xoay chiều 1
NTH 52 Để xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện thì không thể điều chỉnh thông số nào sau đây Lí thuyết Điện xoay chiều 1
M Tại sao mạng điện trong đời sống là điện xoay chiều mà không phải điện một chiều Lí thuyết Điện xoay chiều 1
nguyenvanthanh Khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định,tần số của từ trường quay trong động cơ Lí thuyết Điện xoay chiều 1
Xuân Thành Động cơ không đồng bộ một pha, từ trường do hai cuộn dây tạo ra lệch pha nhau: Lí thuyết Điện xoay chiều 4
thanh thương Kết luận nào sau đây về tụ điện trong mạch điện xoay chiều không đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 4
huynhcashin Hệ thức liên lạc nào sau đây không đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 2
N Tăng hay giảm tần số dòng điện và giữ nguyên thông số của mạch điện, kết luận nào sau đây không đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 1
H MBA Biện pháp nào sau đây không góp phần làm tăng hiệu suất của máy biến áp Lí thuyết Điện xoay chiều 3
superstar Trong điện xoay chiều có công thức nào $P=P\cos\alpha$ không nhỉ Lí thuyết Điện xoay chiều 2
P Hiện tượng quay không đồng bộ xảy ra khi đặt vật nào đồng trục với từ trường quay? Lí thuyết Điện xoay chiều 1
__Black_Cat____! Tăng tần số dòng điện lên một lượng nhỏ và dữ nguyên các thông số khác trong mạch, kết luận không đ Lí thuyết Điện xoay chiều 0
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top