Bắt đầu từ thời điểm đó vật sẽ dao động điều hòa với biên độ mới là

Bài toán
Một con lắc lò xo nằm ngang, dao động điều hòa với chu kỳ T, biên độ A. Khi vật đi qua VTCB thì người ta giữ cố định điểm chính giữa của lò xo lại. Bắt đầu từ thời điểm đó vật sẽ dao động điều hòa với biên độ mới là
A. $A\sqrt{2}$
B. $\dfrac{A}{\sqrt{2}}$
C. 2A
D. $\dfrac{A}{2}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải
chiều dài lò xo $l_0$ và độ cứng k
chiều dài lò xo khi giữ vật $l_0$/2
$\Rightarrow$ $k_1$=2k và x=0
bảo toàn năng lượng:
k$A^2$=$k_1$.$A_2^2$ $\Rightarrow$ $A_2=\dfrac{A}{\sqrt{2}}$
 
Bài toán
Một con lắc lò xo nằm ngang, dao động điều hòa với chu kỳ T, biên độ A. Khi vật đi qua VTCB thì người ta giữ cố định điểm chính giữa của lò xo lại. Bắt đầu từ thời điểm đó vật sẽ dao động điều hòa với biên độ mới là
A. $A\sqrt{2}$B. $\dfrac{A}{\sqrt{2}}$C. 2AD. $\dfrac{A}{2}$
Bảo toàn cơ năng $\dfrac{1}{2}kA^2=\dfrac{1}{2}.2k.A'^2 \Rightarrow A'=\dfrac{A}{\sqrt{2}}$
 
Xem tại đây
$A'=A\sqrt{\dfrac{l_1}{l}-\dfrac{l_2}{ln^2}}$
Với $l_1=\dfrac{l}{2}$, n bằng vô cùng $ \Rightarrow A'=\dfrac{A}{\sqrt 2}$. Chọn B.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
H Tốc độ trung bình của vật kể từ lúc bắt đầu dao động đến khi tắt hẳn là: Bài tập Dao động cơ 1
FireStorm Từ thời điểm hai con lắc bắt đầu dao động đến khi hai con lắc có cùng chiều dài lần thứ 3 thì số lần Bài tập Dao động cơ 2
V Tính thời gian t kể từ lúc vật bắt đầu trượt đến lúc dừng lại Bài tập Dao động cơ 0
L Xác định khoảng thời gian từ lúc bắt đầu dao động đến khi dừng hẳn Bài tập Dao động cơ 0
N Kể từ lúc đầu cho đến khi vận tốc vật bắt đầu giảm, cơ năng của con lắc lò xo đã giảm một lượng Bài tập Dao động cơ 6
nobi nobisuke Tmin tính từ lúc bắt đầu chuyển động tốc độ tương đối giữa chúng lớn nhất Bài tập Dao động cơ 1
K Sau khoảng thời gian T/2 (s) kể từ lúc bắt đầu truyền vận tốc, lò xo có độ dài bao nhiêu cm? Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Thời gian kể từ lúc bắt đầu dao động cho đến khi dừng hẳn là? Bài tập Dao động cơ 9
Hải Quân Thời gian kể từ lúc bắt đầu dao động cho đến khi dừng hẳn là? Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Khi đi được quãng đường 12cm kể từ lúc bắt đầu thả, vận tốc của vật có độ lớn bằng? Bài tập Dao động cơ 8
Hải Quân Khi đi được quãng đường 12cm kể từ lúc bắt đầu thả, vận tốc của vật có độ lớn bằng? Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ khi vật bắt đầu dao động đến vị trí có độ lớn gia tốc cực đại? Bài tập Dao động cơ 5
P Hời gian ngắn nhất kể từ khi vật bắt đầu chuyển động tới lúc lò xo nén 2 cm là Bài tập Dao động cơ 4
A Chiều dài của lò xo sau khi quả cầu dao động được một nửa chu kì kể từ lúc bắt đầu dao động là Bài tập Dao động cơ 1
Del Enter Trong 1/4T kể từ lúc bắt đầu chuyển động quãng đường vật đi được là? Bài tập Dao động cơ 2
highhigh Thời gian chỉ sai của đồng hồ kể từ khi thang máy bắt đầu chuyển động đến khi dừng là? Bài tập Dao động cơ 2
Đinh Phúc Xác định khoảng thời gian từ lúc bắt đầu dao động cho đến khi dừng hẳn Bài tập Dao động cơ 4
haninso Thời gian và quãng đường vật chuyển động từ lúc bắt đầu dao động đến lúc dừng lại Bài tập Dao động cơ 0
S Thời gian chỉ sai của đồng hồ kể từ khi thang máy bắt đầu chuyển động đến khi dừng lại là Bài tập Dao động cơ 0
nguyenvanthuy21071995 Thời gian kể từ lúc vật bắt đầu trượt tới khi dừng lại Bài tập Dao động cơ 6
N Thời gian kể từ lúc vật bắt đầu dao động đến lúc vật qua vị trí $x=-5\sqrt{3}$ cm lần thứ 2000 là ? Bài tập Dao động cơ 0
chinhanh9 Thời gian chỉ sai của đồng hồ kể từ khi thang máy bắt đầu chuyển động đến khi dừng là? Bài tập Dao động cơ 5
T Kể từ khi vật bắt đầu dao động,khoảng thời gian nhỏ nhất đến khi vật qua vị trí mà vận tốc bằng nửa Bài tập Dao động cơ 4
cuongk46t1 Quãng đường m đi được từ lúc bắt đầu chuyển động tới khi rời khỏi tay Bài tập Dao động cơ 0
T Sau bao lâu,kể từ lúc bắt đầu quay,góc giữa hai vectơ bằng 45 độ?` Bài tập Dao động cơ 1
D Chiều dài của lò xo khi quả cầu dao động được một nửa chu kì kể từ lúc bắt đầu dao động Bài tập Dao động cơ 1
vat_ly_oi Quãng đường vật đi được kể từ lúc bắt đầu chuyển động là? Bài tập Dao động cơ 1
vat_ly_oi Trong khoảng thời gian 1/4 chu kỳ, quãng đường vật đi được kể từ lúc bắt đầu chuyển động là? Bài tập Dao động cơ 0
adamdj Quãng đường vật đi được từ lúc bắt đầu dao động cho đến khi dừng Bài tập Dao động cơ 9
N Bắt đầu từ thời điểm đó vật sẽ dao động điều hoà với biên độ là Bài tập Dao động cơ 1
sooley Quãng đường vật đi được từ lúc bắt đầu dao động cho đến lúc nó dừng lại là Bài tập Dao động cơ 3
H Thời gian kể từ lúc vật bắt đầu trượt cho đến khi vật dừng lại là: Bài tập Dao động cơ 6
__Black_Cat____! Xác định quãng đường vật đi được trong thời gian $1/3s$ tính từ lúc bắt đầu dao động? Bài tập Dao động cơ 15
Đá Tảng Tìm khoảng cách giữa hai vật sau $\frac{5}{\pi}(s)$ từ lúc bắt đầu va chạm là ??? Bài tập Dao động cơ 8
dtdt95 Tính tốc độ trung bình kể từ lúc vật bắt đầu dao động tới khi nó đi qua vị trí có li độ $x=\frac{-A} Bài tập Dao động cơ 2
M Khi vật bắt đầu chuyển động phương trình dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 1
highhigh Vật m bắt đầu chịu tác dụng của lực F khi nó cách O một đoạn Bài tập Dao động cơ 8
P So sánh tốc độ $v_1$, $v_2$ ứng với hai trường hợp khi bắt đầu xuất hiện sự xóc mạnh trên nhíp xe? Bài tập Dao động cơ 2
T Khi con lắc bắt đầu dao động thì điện trường được loại bỏ tức thời. Biên độ dao động của con lắc là Bài tập Dao động cơ 5
kiemro721119 Đến khi tốc độ của vật bắt đầu giảm thì công của lực đàn hồi là? Bài tập Dao động cơ 1
L Khoảng thời gian từ khi vật B tuột khỏi dây nối đến khi rơi đến vị trí thả ban đầu là Bài tập Dao động cơ 2
H Thời gian tính từ lúc thả vật B đến khi vật A dừng lại lần đầu là Bài tập Dao động cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị ban đầu của biên độ $A_2$ là Bài tập Dao động cơ 1
P Khi vật lên cao nhất lần đầu tiên, khoảng cách giữa vật nặng và giá đỡ Bài tập Dao động cơ 1
V Tính biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp theo A và phi? Bài tập Dao động cơ 1
V Xác định pha ban đầu của một dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 3
Khánh Linh 147 Xác định thời điểm đầu tiên cả hai con lắc cùng trở lại trạng thái dao động này Bài tập Dao động cơ 1
Đạo_Cappj Thời điểm ban đầu vật ở li độ x=A, sau đó 3T/4 thì vật ở li độ? Bài tập Dao động cơ 2
O Quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian pi/12 s đầu tiên là Bài tập Dao động cơ 1
T Chiều dài ban đầu là Bài tập Dao động cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top