Trong mạch đao động điện từ LC lí tưởng. Chọn đáp án sai?

Câu hỏi
Trong mạch đao động điện từ LC lí tưởng. Chọn đáp án sai?
A. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên cùng tần số nhưng ngược pha nhau.
B. Độ biến thiên năng lượng điện trường bằng và trái dấu với độ biến thiên năng lượng từ trường.
C. Điện trường trong vùng không gian giữa hai bản tụ biến thiên cùng tần số cùng pha với từ trường của dòng điện trong cuộn dây.
D. Điện trường trong vùng không gian giữa hai bản tụ biến thiên cùng tần số và vuông pha với từ trường của dòng điện trong cuộn dây.
 
Câu hỏi
Trong mạch đao động điện từ LC lí tưởng. Chọn đáp án sai?
A. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên cùng tần số nhưng ngược pha nhau.
B. Độ biến thiên năng lượng điện trường bằng và trái dấu với độ biến thiên năng lượng từ trường .
C. Điện trường trong vùng không gian giữa hai bản tụ biến thiên cùng tần số cùng pha với từ trường của dòng điện trong cuộn dây.
D. Điện trường trong vùng không gian giữa hai bản tụ biến thiên cùng tần số và vuông pha với từ trường của dòng điện trong cuộn dây.
Lời giải:
Điện trường và từ trường biến thiên cùng pha. Suy ra đáp án cần chọn là $D$​


 
Trong sóng điện từ: Vector cường độ điện trườngvector cảm ứng từ biến thiên tuần hoàn cùng pha theo thời gian và có phương vuông góc với nhau
Trong mạch dao động LC: Dòng điện và từ trường biến thiên cùng pha; Điện tích và điện trường biến thiên cùng pha nên điện trường và từ trường vuông pha nhau
 
Câu hỏi
Trong mạch đao động điện từ LC lí tưởng. Chọn đáp án sai?
A. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên cùng tần số nhưng ngược pha nhau.
B. Độ biến thiên năng lượng điện trường bằng và trái dấu với độ biến thiên năng lượng từ trường .
C. Điện trường trong vùng không gian giữa hai bản tụ biến thiên cùng tần số cùng pha với từ trường của dòng điện trong cuộn dây.
D. Điện trường trong vùng không gian giữa hai bản tụ biến thiên cùng tần số và vuông pha với từ trường của dòng điện trong cuộn dây.
Mình chọn A thehiep
 
Câu hỏi
Trong mạch đao động điện từ LC lí tưởng. Chọn đáp án sai?
A. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên cùng tần số nhưng ngược pha nhau.
B. Độ biến thiên năng lượng điện trường bằng và trái dấu với độ biến thiên năng lượng từ trường .
C. Điện trường trong vùng không gian giữa hai bản tụ biến thiên cùng tần số cùng pha với từ trường của dòng điện trong cuộn dây.
D. Điện trường trong vùng không gian giữa hai bản tụ biến thiên cùng tần số và vuông pha với từ trường của dòng điện trong cuộn dây.
Trả lời: Mình chọn $A$.
Lí do: Nếu năng lượng từ trường cực đại thì năng lượng điện trường cực tiểu và ngược lại. Nó gần giống quan hệ của li độ và vận tốc trong dao động điều hòa!
 
Câu C và D bác bỏ ý kiến nhau nên phải có 1 câu sai
=> D sai nhưng mình hỏi vì sao A lại đúng ???
Năng lượng từ trường và điện trường tất nhiên ngược pha nhau rồi. Nó chính là hàm $\sin ^2$ và $\cos ^2$. Hay hiểu tương ứng nó là động năng và thế năng trong dao động cơ.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
apple13197 Dao động điện từ thu được trong mạch chọn sóng Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 1
Mai Bò Dòng điện cực đại trong mạch sau đó sẽ bằng bao nhiêu lần so với lúc đầu Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2
haninso Tần số dao động điện từ trong mạch sẽ Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 3
To_Be_The_Best Sự hình thành dao động điện từ tự do trong mạch dao động là do hiện tượng nào ? Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 4
lvcat Tác dụng của mạch dao động LC trong máy thu thanh Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 1
kiemro721119 Tụ điện $C_1$ trong mạch thu sóng vô tuyến khác tụ $C_2$ trong mạch phát sóng vô tuyến ở chỗ: Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 3
Hải Quân Nhiệt lượng Q toả ra trong một chu kỳ trên cuộn cảm có điện trở thuần R là Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 8
K Sóng điện từ trong thông tin liên lạc vô tuyến Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 5
proboyhinhvip Tại một điểm O trong khoảng không gian có điện trường xoáy, đặt một electron thì electron sẽ: Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2
proboyhinhvip Tại một điểm O trong khoảng không gian có điện trường xoáy, đặt một electron thì electron sẽ: Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 3
H Tần số góc của dòng điện sinh ra trong khung dây Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 5
NTH 52 Trong các câu sau, câu trả lời đúng nhất là? Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 1
__Black_Cat____! Chiếu chùm tia $X$ vào vỏ quả cầu này trong một thời gian rồi ngừng chiếu, sau đó quả cầu sinh ra: Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 3
Tăng Hải Tuân Trong các máy điện hoạt động trên nguyên tắc cảm ứng điện từ, lõi thép đóng vai trò chủ yếu để : Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 1
Bibubo225 Phát biểu nào sau đây về mạch dao động là sai? Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 4
Change Sau $\dfrac{3}{4}$ chu kì dao động của mạch thì Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 7
tien dung Sau $\frac{3}{4}T$ thì dao động của mạch là: Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 0
huynhcashin Với giá trị nào của C thì chu kỳ dao động riêng của mạch nhỏ nhất Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 5
kiemro721119 Mạch dao động LC lý tưởng có phát ra sóng điện từ hay không Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 4
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top