Phương trình dao động 2 vật là:

Bài toán
Con lắc lò xo gồm vật nặng $M=300 \ \text{g}$, lò xo có độ cứng $k=200 \ \text{N}/\text{m}$ lồng vào một trục thẳng đứng như hình bên. Khi M đang ở vị trí cân bằng, thả vật $m=200 \ \text{g}$ từ độ cao h = 3,75cm so với M. Lấy $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Bỏ qua ma sát. Va chạm mềm. Sau va chạm cả hai vật cùng dao động điều hòa. Chọn trục tọa độ thẳng đứng hướng lên, gốc tọa độ là vị trí cân bằng của M trước khi va chạm, gốc thời gian là lúc va chạm. Phương trình dao động 2 vật là:Bài toán
A. x = 2cos(2$\pi $ + $\pi $/3)-1 (cm)
B. x = 2cos(2$\pi $ + $\pi $/3)+1 (cm)
C. x = 2cos(2$\pi $ + $\pi $/3) (cm
D. x = 2cos(2$\pi $ - $\pi $/3) (cm)
Em tính được A, các anh thử tính xem ạ
 
Bài toán
Con lắc lò xo gồm vật nặng $M=300 \ \text{g}$, lò xo có độ cứng $k=200 \ \text{N}/\text{m}$ lồng vào một trục thẳng đứng như hình bên. Khi M đang ở vị trí cân bằng, thả vật $m=200 \ \text{g}$ từ độ cao h = 3,75cm so với M. Lấy $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Bỏ qua ma sát. Va chạm mềm. Sau va chạm cả hai vật cùng dao động điều hòa. Chọn trục tọa độ thẳng đứng hướng lên, gốc tọa độ là vị trí cân bằng của M trước khi va chạm, gốc thời gian là lúc va chạm. Phương trình dao động 2 vật là:Bài toán
A. x = 2cos(2$\pi $ + $\pi $/3)-1 (cm)
B. x = 2cos(2$\pi $ + $\pi $/3)+1 (cm)
C. x = 2cos(2$\pi $ + $\pi $/3) (cm
D. x = 2cos(2$\pi $ - $\pi $/3) (cm)
Em tính được A, các anh thử tính xem ạ
Trước tiên cho mình hỏi cái hình?
Dự đoán là hình gồm lò xo có điểm treo ở dưới?
 
Bài toán
Con lắc lò xo gồm vật nặng $M=300 \ \text{g}$, lò xo có độ cứng $k=200 \ \text{N}/\text{m}$ lồng vào một trục thẳng đứng như hình bên. Khi M đang ở vị trí cân bằng, thả vật $m=200 \ \text{g}$ từ độ cao h = 3,75cm so với M. Lấy $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Bỏ qua ma sát. Va chạm mềm. Sau va chạm cả hai vật cùng dao động điều hòa. Chọn trục tọa độ thẳng đứng hướng lên, gốc tọa độ là vị trí cân bằng của M trước khi va chạm, gốc thời gian là lúc va chạm. Phương trình dao động 2 vật là:Bài toán
A. x = 2cos(2$\pi $ + $\pi $/3)-1 (cm)
B. x = 2cos(2$\pi $ + $\pi $/3)+1 (cm)
C. x = 2cos(2$\pi $ + $\pi $/3) (cm
D. x = 2cos(2$\pi $ - $\pi $/3) (cm)
Em tính được A, các anh thử tính xem ạ
Theo mình có thể phán đoán được nếu bí:
- Có độ biến dạng lúc trước va chạm $\Delta l=1,5~\text{cm}$
- Dòng chữ xanh, khi vật $m$ rơi xuống thì chắc chắn vị trí cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiều âm xuống 1 khoảng $\Delta l'= \dfrac{M+m}{k}=2,5~\text{cm}$. Như vậy là $VTCB$ dịch chuyển xuống dưới $1~\text{cm}$ nên vị trí CB cũ sẽ là vị trí có li độ $x=1~\text{cm}$.
Và ta có ngay đáp án cần tìm là A. . Liệu có đúng không?
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
P Viết phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 1
Hữu Lợi Viết phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 3
D Chu kì dao động và phương trình dao động của con lắc có thể là? Bài tập Dao động cơ 2
T Hãy viết phương trình dao động của vật? Bài tập Dao động cơ 2
Nguyễn Minh Cảnh Phương trình dao động của vật là? Bài tập Dao động cơ 6
L Phương trình dao động của quả cầu có dạng là Bài tập Dao động cơ 1
L Phương trình dao động của quả cầu có dạng là Bài tập Dao động cơ 1
kienduc_2000 Phương trình dao động là? Bài tập Dao động cơ 6
Y Phương trình dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 0
L Viết phương trình dao động Bài tập Dao động cơ 1
My sky Tìm phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 0
My sky Tìm phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 0
H Viết phương trình dao động của vậta Bài tập Dao động cơ 3
F Phương trình dao động là ? Bài tập Dao động cơ 1
F Viết phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 5
D Viết phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 6
P Gốc thời gian là lúc vận tốc $v=-\frac{v_{max}}{2}$ và đang tăng thì phương trình dao động là? Bài tập Dao động cơ 2
P Phương trình dao động của vật là? Bài tập Dao động cơ 3
N Tìm phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 5
blackberry9320 Phương trình dao động tổng hợp của vật là Bài tập Dao động cơ 2
A Phương trình dao động của $x_2$ là. Bài tập Dao động cơ 5
Hải Quân Phương trình dao động của vật là: Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Viết phương trình dao động của hệ? Bài tập Dao động cơ 2
please help Phương trình dao động thành phần thứ hai là? Bài tập Dao động cơ 4
BoythichFAP Góc nhỏ nhất giữa dây treo và phương thẳng đứng trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 4
L Lập phương trình dao động Bài tập Dao động cơ 5
N Viết phương trình dao động Bài tập Dao động cơ 4
C Phương trình dao động của vật là: Bài tập Dao động cơ 4
A Phương trình dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 1
A Phương trình dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Phương trình dao động của vật là. Bài tập Dao động cơ 1
apple13197 Cách viết phương trình khoảng cách hai dao động? Bài tập Dao động cơ 10
Del Enter Phương trình dao động là? Bài tập Dao động cơ 1
thoheo Tìm phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 1
thoheo Tìm phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 3
H Phương trình dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 1
M Khi vật bắt đầu chuyển động phương trình dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 1
S Phương trình dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 1
H Phương trình dao động của con lắc mới là ? Bài tập Dao động cơ 3
thanhphong_dragon Viết phương trình dao động của hệ hai vật Bài tập Dao động cơ 2
H Phương trình dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 1
math Viết phương trình dao động của vật (3) Bài tập Dao động cơ 1
San Bằng Tất Cả Viết phương trình dao động của vật nhỏ sau khi nó rời khỏi giá đỡ Bài tập Dao động cơ 2
N Phương trình dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 2
thoheo Viết phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 2
thoheo Viết phương trình dao động Bài tập Dao động cơ 1
luxubuhl Viết phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 2
anzaiii Phương trình dao động của vật là ? Bài tập Dao động cơ 0
lam_vuong Hỏi biểu thức nào sau đây là phương trình dao động Bài tập Dao động cơ 1
ShiroPin Phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 4
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top