Lực căng lớn nhất để trên dây xuất hiện sóng dừng là?

Bài toán
Một sợi dây đàn hồi hai đầu cố định đươc kích thích dao động với tần số không đổi. Khi lực căng sợi dây là 2,5 N thì trên dây có sóng dừng, tăng dần lực căng đến giá trị 3,6 N thì thấy xuất hiện sóng dừng lần tiếp theo. Biết tốc độ truyền sóng trên dây tỉ lệ căn bậc hai giá trị lực căng của sợi dây. Lực căng lớn nhất để trên dây xuất hiện sóng dừng là:
A. 90 N
B. 15 N
C. 18 N
D. 130 N
 
Bài toán
Một sợi dây đàn hồi hai đầu cố định đươc kích thích dao động với tần số không đổi. Khi lực căng sợi dây là 2,5 N thì trên dây có sóng dừng, tăng dần lực căng đến giá trị 3,6 N thì thấy xuất hiện sóng dừng lần tiếp theo. Biết tốc độ truyền sóng trên dây tỉ lệ căn bậc hai giá trị lực căng của sợi dây. Lực căng lớn nhất để trên dây xuất hiện sóng dừng là:
A. 90 N
B. 15 N
C. 18 N
D. 130 N
Lời giải
A
Thêm điều kiện f không đổi nữa
$\dfrac{v_1}{v_2}=\dfrac{5}{6}\Rightarrow \dfrac{k_2}{k_1}=\dfrac{5}{6}
Vmax k=1 \Rightarrow v_max=6v_1\Rightarrow T=36T_1\Rightarrow T=90$
 
Bài toán
Một sợi dây đàn hồi hai đầu cố định đươc kích thích dao động với tần số không đổi. Khi lực căng sợi dây là 2,5 N thì trên dây có sóng dừng, tăng dần lực căng đến giá trị 3,6 N thì thấy xuất hiện sóng dừng lần tiếp theo. Biết tốc độ truyền sóng trên dây tỉ lệ căn bậc hai giá trị lực căng của sợi dây. Lực căng lớn nhất để trên dây xuất hiện sóng dừng là:
A. 90 N
B. 15 N
C. 18 N
D. 130 N
Lời giải
Có $\dfrac{v_{1}}{v_{2}}=\dfrac{5}{6}$ và $2$ lần liên tiếp gây sóng dừng thỏa điều kiện: $L=k.\dfrac{v_1}{2f}=\left(k-1\right)\dfrac{v_2}{2f} \Rightarrow 1-\dfrac{1}{k}=\dfrac{5}{6} \Rightarrow k=6$
$\Rightarrow$ lực căng lớn nhất ứng với $$k=1 \Rightarrow L=6.\dfrac{v_1}{2f}=\dfrac{v}{2f} \Rightarrow v = 6v_1 \Rightarrow F=36F_1=90N$$
Chọn A.
 
Lời giải
Có $\dfrac{v_{1}}{v_{2}}=\dfrac{5}{6}$ và $2$ lần liên tiếp gây sóng dừng thỏa điều kiện: $L=k.\dfrac{v_1}{2f}=\left(k-1\right)\dfrac{v_2}{2f} \Rightarrow 1-\dfrac{1}{k}=\dfrac{5}{6} \Rightarrow k=6$
$\Rightarrow$ lực căng lớn nhất ứng với $$k=1 \Rightarrow L=6.\dfrac{v_1}{2f}=\dfrac{v}{2f} \Rightarrow v = 6v_1 \Rightarrow F=36F_1=90N$$
Chọn A.
* Bạn ơi, bạn có thể giải thích hộ mình ý nghĩa của lực căng dây tăng lên là sao vậy bạn?(ý là giải thích hiện tượng), tại sao lại có công thức $L=k\dfrac{v}{2f},$ k là gì vậy bạn?
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Mink Pycee Lực căng dây lớn nhất để trên dây suất hiện sóng dừng là Bài tập Sóng cơ 1
T Lực căng dây lớn nhất để trên dây có sóng dừng Bài tập Sóng cơ 2
F Khi thay đổi tần số rung và giữ nguyên lực căng dây thì tần số nhỏ nhất có thể tạo sóng dừng là ? Bài tập Sóng cơ 1
A Giảm lực căng dây đi 19% thì lại thấy có sóng dừng trên dây. Chọn phát biểu đúng: Bài tập Sóng cơ 3
C Lực căng dây để âm cơ bản mà nó phát ra là một nốt đô có tần số 256Hz là Bài tập Sóng cơ 5
L Lực căng dây có giá trị là? Bài tập Sóng cơ 6
ghjcghj Hợp lực truyền dao động để tạo nên sóng ngang trên bề mặt chất lỏng là? Bài tập Sóng cơ 4
DanHien Tại thời điểm t=0, đầu O của sợi dây cao su đàn hồi dài, căng ngang bắt đầu dao động Bài tập Sóng cơ 1
levietnghials Sóng ngang lan truyền theo sợi dây đàn hồi căng ngang dọc theo trục $Ox$. Hệ số góc tiếp tuyến tại $ Bài tập Sóng cơ 3
B Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. trên dây, A là 1 nút, B là 1 điểm bụng gầ Bài tập Sóng cơ 2
N Tìm mức cường độ âm lớn nhất tại 1 đểm trên đoạn MN Bài tập Sóng cơ 1
tritanngo99 Độ lớn gia tốc của phần tử N Bài tập Sóng cơ 1
X Giá trị lớn nhất của n để quan sát được khi hai dây đối xứng qua VTCB bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
Phạmphú Tốc độ dao động của điểm B khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm C là? Bài tập Sóng cơ 1
M Khi P qua vị trí cân bằng thì độ lớn vận tốc tương đối của P so với Q là ? Bài tập Sóng cơ 0
M Khoảng cách lớn nhất đoạn MN gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Sóng cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Âm thanh có mức cường độ âm có độ lớn xấp xỉ là Bài tập Sóng cơ 1
B Tốc độ lớn nhất là bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 1
tritanngo99 Khoảng cách giữa bụng và nút sóng kề nhau có giá trị lớn nhất bằng Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Độ lớn vận tốc tương đối giữa hai điểm $M$và $N$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 0
NTH 52 Tốc độ dao động của điểm $B$ khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm $C$ là? Bài tập Sóng cơ 0
Rosemary Pham Khi có sóng truyền qua,khoảng cách lớn nhất giữa B và A là Bài tập Sóng cơ 7
T Số điểm dao động với biên độ lớn nhất trên đoạn AB Bài tập Sóng cơ 3
lethisao Tốc độ dao động của điểm B khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm C là Bài tập Sóng cơ 1
M Điểm nằm trên AB cùng pha nguồn cách A đoạn lớn nhất Bài tập Sóng cơ 2
V Công suất lớn nhất của mỗi loa mà tai người còn chịu đựng được xấp xỉ Bài tập Sóng cơ 1
caybutbixanh Mức cường độ âm lớn nhất ở khoảng cách 6m gân bằng bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 7
minhtangv M cách AB một đoạn lớn nhất là? Bài tập Sóng cơ 9
C Hai phần tử môi trường tại A và B cách nhau đoạn lớn nhất là ? Bài tập Sóng cơ 6
Long Stoner Số điểm dao động với biên độ lớn nhất giữa hai nguồn Bài tập Sóng cơ 1
Hải Quân Để trên đoạn MN có đúng 5 điểm dao động với biên độ cực đại thì diện tích lớn nhất của hình thang là Bài tập Sóng cơ 2
L Khoảng cách lớn nhất mà hai vật có thể đạt được là? Bài tập Sóng cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng cách lớn nhất gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 2
Hải Quân Điểm dao động với biên độ cực đại trên AB cách A một khoảng lớn nhất bằng? Bài tập Sóng cơ 15
BoythichFAP Khi P nằm trên đường cực tiểu gần trung trực AB nhất thì góc D có độ lớn? Bài tập Sóng cơ 1
T Khi P nằm trên đường cực tiểu gần trung trực của AB nhất , góc có độ lớn ??? Bài tập Sóng cơ 2
C Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm dao động với biên độ cực đại l Bài tập Sóng cơ 1
hoankuty Độ lớn góc $O_{2}NM $ là? Bài tập Sóng cơ 4
NTH 52 Giá trị lớn nhất của n để quan sát được khi dây đàn dường như đứng yên bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Giá trị lớn nhất của n để quan sát được khi hai dây đối xứng qua VTCB bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
minhtangv Bài toán thay loa công suất lớn Bài tập Sóng cơ 1
zkdcxoan Có thể thiết kế phòng để người hát chịu được loa có công suất lớn nhất là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 10
truongpham97 Điểm dao động cực đại trên $MS_{2}$ cách $S_{2}$ một khoảng lớn nhất là? Bài tập Sóng cơ 33
Halerm Dép Góc $\varphi$ có độ lớn Bài tập Sóng cơ 2
datanhlg Mức cường độ âm lớn nhất gần bằng? Bài tập Sóng cơ 1
Enzan Tần số lớn nhất mà nhạc cụ này có thể phát ra là Bài tập Sóng cơ 2
Enzan Điện áp giữa hai bản tụ có độ lớn là Bài tập Sóng cơ 1
litieulong96 Tỉ số khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất mà giữa hai điểm M, N có giá trị gần đúng là Bài tập Sóng cơ 6
Đ Tìm giá trị lớn nhất của $v_2$ Bài tập Sóng cơ 1
huynhcashin Tìm khoảng cách lớn nhất giữa 2 điểm a,b Bài tập Sóng cơ 7
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top