Độ cứng của lò xo là?

Bài toán
Vật nhỏ có khối lượng 200g trong một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 4 cm. Biết trong 1 chu kì khoảng thời gian để vật nhỏ có độ lớn gia tốc không nhỏ hơn $500\sqrt{2} \ \left(\text{cm}/\text{s}^2\right)$ là T/2. Độ cứng của lò xo là:
A. 30N/m
B. 20N/m
C. 40N/m
D. 50N/m
 
Lời giải

Trước tiên vẽ hình sẽ giúp ta dễ nhìn nhận hơn:
untitled.PNG

Từ hình vẽ ta sẽ có ngay:
\[4\varphi = \omega.\dfrac{T}{2} = \dfrac{{2\pi }}{T}.\dfrac{T}{2} = \pi \implies \varphi = \dfrac{\pi }{4} \implies a = \dfrac{{{a_{{\rm{max}}}}}}{{\sqrt 2 }} \\\implies {a_{{\rm{max}}}} = 1000{\rm{ }}\left({{\rm{ \ \left(\text{cm}/\text{}\right)}}{{\rm{s}}^{\rm{2}}}} \right) \implies \dfrac{k}{m}. A=1000 \iff k=50~\dfrac{N}{m}\]
$\implies$ Đáp án D.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
L Độ cứng của lò xo là Bài tập Dao động cơ 1
THẦN CHẾT HƯ VÔ Độ cứng của lò xo dựa vào 3 thời điểm Bài tập Dao động cơ 3
D Độ cứng của lò xo là Bài tập Dao động cơ 1
truhiki Tính tỉ số độ cứng của hai lò xo? Bài tập Dao động cơ 1
SuMmer Độ cứng của lò xo Bài tập Dao động cơ 11
L Độ cứng của lò xo là? Bài tập Dao động cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Hãy xác định độ cứng của lò xo? Bài tập Dao động cơ 1
thoheo Tìm độ cứng của lò xo Bài tập Dao động cơ 2
T Độ cứng của lò xo là? Bài tập Dao động cơ 5
ĐỗĐạiHọc2015 Vật năng có khối lượng $m=100g$. $g=10m/s^{2}$. Độ cứng của lò xo là. Bài tập Dao động cơ 3
thanh thương Tỉ số độ cứng của lò xo Bài tập Dao động cơ 3
thanh thương Tìm độ cứng k của lò xo Bài tập Dao động cơ 1
N Tìm độ cứng k của lò xo. Bài tập Dao động cơ 1
inconsolable Độ cứng của lò xo là : Bài tập Dao động cơ 1
T Độ cứng của lò xo là ? Bài tập Dao động cơ 2
L Độ cứng của lò xo có thể là Bài tập Dao động cơ 1
ShiroPin Độ cứng của lò xo là? Bài tập Dao động cơ 3
N Xác định chu kì dao động của vật M và độ cứng của lò xo. Bài tập Dao động cơ 1
B Hãy tìm độ cứng của con lắc lò xo? Bài tập Dao động cơ 4
KSTN_BK_95 Độ cứng của lò xo có thể là? Bài tập Dao động cơ 3
H Tỉ số độ cứng của hai lò xo là Bài tập Dao động cơ 1
dreamhigh315 Tấn số thay đổi, tính độ cứng của lò xo Bài tập Dao động cơ 2
L Tính độ cứng lò xo Bài tập Dao động cơ 3
O Độ cứng lò xo bằng Bài tập Dao động cơ 4
L Độ cứng k và lo là Bài tập Dao động cơ 16
hoangnhatphongt32 Độ cứng lò xo có thể là? Bài tập Dao động cơ 6
A Tũn Độ cứng lò xo có thể là Bài tập Dao động cơ 6
K Độ cứng và chiều dài lò xo ở vị trí cân bằng là ? Bài tập Dao động cơ 1
I Hai lò xo khối lượng khối lượng không đáng kể, ghép nối tiếp có độ cứng $k_{1}=2k_{2}$, đầu còn lại Bài tập Dao động cơ 10
rainmeteror Phải mắc thêm một lò xo như nào, độ cứng k' bằng bao nhiêu để A cực đại Bài tập Dao động cơ 2
N Phải mắc thêm một lò xo có độ cứng như thế nào với lò xo cũ để A cực đại Bài tập Dao động cơ 1
N Độ cứng K bằng: Bài tập Dao động cơ 1
levietnghials Một con lắc lò xo có độ cứng $k=10N/m$, vật nhỏ khối lượng $m=100 (g)$ đang dao động điều hoà theo p Bài tập Dao động cơ 1
kiemro721119 Một con lắc lò xo có độ cứng $k=100$ N/m, $m= 250$g. Dao động điều hòa với biên độ $A= 6$cm. Công su Bài tập Dao động cơ 11
N Thời gian ngắn nhất từ khi thả tay đến khi vật ở vị trí mà lực đàn hồi có độ lớn bằng 2/3 lực đàn hồi cực đại và đang giảm là ? Bài tập Dao động cơ 0
N Biên độ của dao động tổng hợp bằng: Bài tập Dao động cơ 0
T Một vật dao động điều hòa mà 3 thời điểm liên tiếp t1,t2,t3 với t3-t1=3(t3-t2) li độ thỏa mãn... Bài tập Dao động cơ 1
V Tại thời điểm lò xo bị biến dạng một đoạn 3cm, tốc độ của vật có giá trị gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Dao động cơ 0
htthao1506 Con lắc lò xo, nếu tăng khối lượng và không thay đổi biên độ thì: Bài tập Dao động cơ 4
Lại Nam Anh Trong 1 chu kì, khoảng thời gian vật có độ lớn gia tốc không vượt quá một nửa gia tốc cực đại là Bài tập Dao động cơ 3
Snow In June Biên độ lúc sau của vật trong điện trường Bài tập Dao động cơ 1
EDoGaWa Tính tốc độ cực đại của m Bài tập Dao động cơ 0
keyhaii Hỏi biên độ của hai vật là bao nhiêu để m1 không rời khỏi m2? Bài tập Dao động cơ 2
Dando Nguyễn Tìm li độ tại thời điểm $t_{2}$ trước hoặc sau thời điểm $t_{1}$ một khoảng thời gian $\Delta t$ Bài tập Dao động cơ 2
G Biên độ dao động gần đúng của vật là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 5
Đạt QH Bài toán biên độ lò xo Bài tập Dao động cơ 1
THẦN CHẾT HƯ VÔ Độ lớn lực căng dây tại vị trí có động năng bằng thế năng Bài tập Dao động cơ 2
THẦN CHẾT HƯ VÔ Biên độ của dao động 1 là Bài tập Dao động cơ 6
THẦN CHẾT HƯ VÔ Ở li độ nào của cllx đang chuyển động với biên độ A thì cơ năng có giá trị lớn gấp n lần động năng Bài tập Dao động cơ 2
Q Biên độ dao động của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top