Tia tử ngoại

Bài toán
Nói về đặc điểm của tia tử ngoại, chọn câu sai. Tỉa tử ngoại
A. Trong suốt đối với thủy tinh và nước
B. Bị hấp thụ bởi tầng ozon
C. Làm phát quang một số chất
D. Làm ion hóa không khí
P/s: Nghĩa của từ "trong suốt" của đáp án A là gì vậy?:(
 
Bài toán
Nói về đặc điểm của tia tử ngoại, chọn câu sai. Tỉa tử ngoại
A. Trong suốt đối với thủy tinh và nước
B. Bị hấp thụ bởi tầng ozon
C. Làm phát quang một số chất
D. Làm ion hóa không khí
P/s: Nghĩa của từ "trong suốt" của đáp án A là gì vậy?:(
Đáp án A.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
GS.Xoăn Tia cực tím và tia tử ngoại khác nhau ở chỗ nào? Lí thuyết Sóng ánh sáng 9
H Nhiệt độ - Tia hồng ngoại, tia tử ngoại ! Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
O Hệ số hấp thụ tia tử ngoại Lí thuyết Sóng ánh sáng 0
T Phát biểu nào sau đây về tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia X là sai? Lí thuyết Sóng ánh sáng 8
huynhcashin Trong thí nghiệm tia hồng ngoại và tử ngoại dụng cụ được sử dụng Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
lkshooting Tia tử ngoại Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
Tích Chu Trong các tia sau tia nào có khả năng ion hóa chất khí tốt nhất? Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
apple13197 Chọn phát biểu sai về tia X Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
Huy Nguyễn Khi đó chùm tia khúc xạ Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
T Chiếu chùm tia laze vào khe F của ống chuẩn trực thì trên buồng ảnh của máy quang phổ ta thu được Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
Nhật Tia ló ra khỏi lăng kính ở mặt bên thứ hai là Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
binhngoc96 Tia X Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
huynhcashin Chọn phương án sai khi nói về tia X Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
chinhanh9 Chọn phát biểu sai khi tia sáng đơn sắc đi từ thủy tinh ra không khí? Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
To_Be_The_Best Sự phân tích chùm as trắng đi qua lk thành các tia sáng màu là do ? Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
tkvatliphothong Tia ló ra khỏi mặt nước như thế nào Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
untilyou1996 Một cái ấm trà chứa đầy nước sôi có phải là một nguồn hồng ngoại không???? Lí thuyết Sóng ánh sáng 6

Quảng cáo

Top