Xác định các điện trở để công suất đạt cực đại

Bài toán
Cho $6$ loại điện trở $R_1, R_2, R_3, R_A, R_B, R_C$ được mắc lại như hình vẽ.
Người ta mắc vào mạch một nguồn có suất điện động
$E=17V, r=1 \Omega$.

$-$ Khi khóa $K$ đóng lại ở chốt $b$, ampe kế chỉ$I_1=10,2 A$

$-$ Khi khóa $K$ đóng lại ở chốt $a$ , các ampe kế đều chỉ$0A$

Biết các ampe kế $A_2, A_3, A_4$ đều có điện trở trong $r_A=0,5 \Omega$, các điện trở con khác đều có điện trở $r=1\Omega$ Xác định $R_1, R_2, R_3$ để công suất mạch đạt cực đại.

bai10.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Cho $6$ loại điện trở $R_1,R_2,R_3,R_A,R_B,R_C$ được mắc lại như hình vẽ.
Người ta mắc vào mạch một nguồn có suất điện động $E=17V, r=1 \Omega$.

$-$ Khi khóa $K$ đóng lại ở chốt $b$, ampe kế chỉ$I_1=10,2 A$

$-$ Khi khóa $K$ đóng lại ở chốt $a$ , các ampe kế đều chỉ$0A$

Biết các ampe kế $A_2,A_3,A_4$ đều có điện trở trong $r_A=0,5 \Omega$, các điện trở con khác đều có điện trở $r=1\Omega$ Xác định $R_1,R_2,R_3$ để công suất mạch đạt cực đại.

Viết sai đề
Chốt b chỉ 0
Chốt a chỉ 10.2 A
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
trungthinh.99 Xác định chiều và cường độ dòng điện qua các ampe kế Bài tập Dòng điện không đổi 5
Nắng Xác định giá trị của các điện trở . Bài tập Dòng điện không đổi 6
viet2001azd Xác định điện trở R qua mạch có sự thay đổi chênh lệch điện áp Bài tập Dòng điện không đổi 1
Hung Cá Rô Phy Xác định chiều và cường độ dòng điện qua Vôn kế Bài tập Dòng điện không đổi 1
trungthinh.99 Xác định chỉ số và chiều dòng điện qua ampe kế và năng lượng của tụ Bài tập Dòng điện không đổi 0
trungthinh.99 Xác định chiều và cường độ dòng điện qua MN Bài tập Dòng điện không đổi 4
vuhaiquan_11b3 Xác định cường độ dùng điện chạy trong mạch chính b. Xác định số chỉ của V và Ampe kế Bài tập Dòng điện không đổi 4
Hung Cá Rô Phy Định luật chia dòng Bài tập Dòng điện không đổi 2
G Tìm nhiệt lượng tổng cộng tỏa ra trên các điện trở khi trạng thái mạch điện đã ổn định. Bài tập Dòng điện không đổi 0
H Bài tập Điện năng và công suất điện. Định luật JUn-lenxơ Bài tập Dòng điện không đổi 0
quynh2000 Cách mắc nào để các bóng đèn sáng bình thường Bài tập Dòng điện không đổi 1
V Hãy chọn 1 trong các ampe kế có giới hạn đo (ghđ) khác nhau Bài tập Dòng điện không đổi 3
Piz Xờ-Mác Tìm các Zc để Uc, Ulr hoặc Uc+Ulr đạt cực đại Bài tập Dòng điện không đổi 0
H Tính điện trở tương đương giữa các điểm. Bài tập Dòng điện không đổi 4

Quảng cáo

Top