Tốc độ proton lúc đầu là.

Bài toán
Bắn một proton có khối lượng $m_p$ vào hạt nhân Li đứng yên. Phản ứng tạo ra 2 hạt X, mỗi hạt có khối
lượng $m_x$, vận tốc có độ lớn $v_x$ và có hướng tạo với phương chuyển động của proton góc $60^{o}$. Tốc độ proton lúc đầu là.
A. $v_p=\dfrac{m_x.v_x}{m_p}$
B. $v_p=\dfrac{\sqrt{3}m_x.v_x}{m_p}$
C. $v_p=\dfrac{2m_x.v_x}{m_p}$
D. $v_p=\dfrac{2m_x.v_x}{\sqrt{3}m_p}$
 
Bài toán
Bắn một proton có khối lượng $m_p$ vào hạt nhân Li đứng yên. Phản ứng tạo ra 2 hạt X, mỗi hạt có khối
lượng $m_x$, vận tốc có độ lớn $v_x$ và có hướng tạo với phương chuyển động của proton góc $60^{o}$. Tốc độ proton lúc đầu là.
A. $v_p=\dfrac{m_x.v_x}{m_p}$
B. $v_p=\dfrac{\sqrt{3}m_x.v_x}{m_p}$
C. $v_p=\dfrac{2m_x.v_x}{m_p}$
D. $v_p=\dfrac{2m_x.v_x}{\sqrt{3}m_p}$
Lời giải
Chiếu vecto vận tốc của 2 hạt X lên phương của p thì được:
$v_{x}=0,5v_{x_{1}}=0,5v_{x_{2}}$

Bảo toàn động lượng :

$m_{p}v_{p}=0,5.m_{x}.v_{x_{1}}+0,5.m_{x}v_{x_{2}}=m_{x}v_{x_{1}}\Rightarrow v_{p}=\dfrac{m_{x}v_{x_{1}}}{m_{p}}$
Đáp án A.
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
D Tốc độ tích tụ của trầm tích ở biển Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Nguyễn Minh Hiền Tốc độ bay ra của hạt oxi xấp xỉ bằng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
Long Stoner Sau bao lâu thì tốc độ tạo thành hạt nhân của hạt nhân con đạt giá trị $N=10^{9}$ hạt/s Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
apple13197 Sau bao lâu thì tốc độ tạo thành hạt nhân của hạt nhân con đạt giá trị $N=10^{9}$ hạt/s Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Thanh Lam Tốc độ hạt nhân X? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
highhigh Hạt đó đang chuyển động với tốc độ có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Bo Valenca Động năng của hạt nhân X có tốc độ nhỏ hơn là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
D Tốc độ của hạt nhân X ngay sau khi phóng xạ là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
canhbao Tốc độ hạt nhân X là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
linh Tìm tốc độ của hạt mêzôn để năng lượng toàn phần của nó gấp 10 lần năng lượng nghỉ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
H Một hạt có năng lượng nghỉ gấp $4$ lần động năng của nó, thì hạt chuyển động với tốc độ: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
Đậu Hoàng Anh Tìm vận tốc hai hạt trung gian Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
V Vận tốc hạt nhân sinh ra Bài tập Hạt nhân nguyên tử 6
S Dùng photon có vận tốc ban đầu Vo bắn vào hạt nhân 7Li3 đứng yên Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
P Góc giữa hai vecto vận tốc của hạt $\alpha $ và X là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
highhigh Tính vận tốc cực đại của êlectron khi rời khỏi nguyên tử đó Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
B Tìm vận tốc proton Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
K Tính vận tốc của hạt \alpha Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
H Tính vận tốc v của nguyên tử hiđrô Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
tramyvodoi Tỉ số giữa vận tốc hạt proton và hạt X Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
ShiroPin Một vật có khối lượng nghỉ là m, có động năng la W thì vận tốc của vật là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
NTH 52 Góc giữa vec-tơ vận tốc của hạt $\alpha$ và hạt X là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
hana no sakura Hạt notron có độ hụt khối không? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
ahehe Góc giữa các hướng chuyển động của hạt p và hạy Li có độ lớn gần bằng giá trị nào nhất? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
K Độ phóng xạ của lượng Rn còn lại là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 9
datanhlg Độ hụt khối hình thành hạt nhân $_{2}He^{3}$? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Đ Lượng Po có độ phóng xạ 1Ci nặng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
M Sau 6h, độ phóng xạ của khối chất còn lại là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
N Sau khoảng thời gian bao lâu, độ phóng xạ của hai chất bằng nhau ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
C Động năng hạt proton Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
cuonghp96 Động năng của hạt proton sinh ra có giá trị là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
datanhlg Tìm năng lượng để tách 1 g $^{4}He_{2}$ thành proton va notron? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
D Số hạt $\alpha$ và $\beta$ được phát ra trong phân rã phóng xạ X (A=200, số proton = 90) là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
nhok_ctqh Năng lượng tối thiểu để lấy được 3 hạt proton và 2 hạt notron Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
T Số proton có trong Al Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
canhbao Tỷ số động năng của hạt proton và hạt $\alpha $ là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 17
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top