Giá trị $\lambda_2$ là

Bài toán
Thực hiện giao thoa Y-âng với hai thành phần đơn sắc gồm bức xạ màu vàng $\lambda_1=0,6\mu m$ và bức xạ $\lambda_1>\lambda_2$. Màn quan sát có thể dịch chuyển được. Khi khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D thì khoảng cách giữa hai vân màu vàng liên tiếp là $i_1$. Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm là i. Khi khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là $D+\Delta D$ thì khoảng cách giữa hai vân màu lục liên tiếp là $i_1+0,25$ khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm là i+1,75, giá trị $\lambda_2$ là
A. $0,7\mu m$
B. $0,64\mu m$
C. $0,84\mu m$
D. $0,72\mu m$
 
Bài toán
Thực hiện giao thoa Y-âng với hai thành phần đơn sắc gồm bức xạ màu vàng $\lambda_1=0,6\mu m$ và bức xạ $\lambda_1>\lambda_2$. Màn quan sát có thể dịch chuyển được. Khi khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D thì khoảng cách giữa hai vân màu vàng liên tiếp là $i_1$. Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm là i. Khi khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là $D+\Delta D$ thì khoảng cách giữa hai vân màu lục liên tiếp là $i_1+0,25$ khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm là i+1,75, giá trị $\lambda_2$ là
A. $0,7\mu m$
B. $0,64\mu m$
C. $0,84\mu m$
D. $0,72\mu m$
Bài toán
Thực hiện giao thoa Y-âng với hai thành phần đơn sắc gồm bức xạ màu vàng $\lambda_1=0,6\mu m$ và bức xạ $\lambda_1>\lambda_2$. Màn quan sát có thể dịch chuyển được. Khi khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D thì khoảng cách giữa hai vân màu vàng liên tiếp là $i_1$. Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm là i. Khi khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là $D+\Delta D$ thì khoảng cách giữa hai vân màu lục liên tiếp là $i_1+0,25$ khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm là i+1,75, giá trị $\lambda_2$ là
A. $0,7\mu m$
B. $0,64\mu m$
C. $0,84\mu m$
D. $0,72\mu m$
Lời giải
B
Theo đáp án thì $\lambda_2>\lambda_1$ chứ nhỉ

$\Delta \lambda =\lambda _2-\lambda _1$
$\dfrac{\lambda_1}{\lambda _2}=\dfrac{K_2}{K_1}$

$\dfrac{K_2\lambda _1\Delta D}{a}=1,75$

$\dfrac{\lambda _2\left(D+\Delta D\right)}{a}=i_1+0.25$

$\Leftrightarrow \dfrac{\left(\Delta \lambda +\lambda _1\right)D}{a}+
\dfrac{\lambda_2\Delta D}{a}=0.25+\dfrac{\lambda _1D}{a}$

$\Rightarrow \dfrac{1.75}{K_2}+\dfrac{\Delta _\lambda \left(D+\Delta D\right)}{a}=0.25$

$\Rightarrow \dfrac{1.75}{K_2}\leq 0.25 \Rightarrow K_2\geq 7$
Trong các đáp án có B là thỏa mãn $\dfrac{\lambda _1}{\lambda _2}=\dfrac{15}{16}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Huyền Xoăn Giá trị của $\lambda$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Giá trị $\lambda _{2}$ là Bài tập Sóng ánh sáng 1
ĐỗĐạiHọc2015 Bước sóng $\lambda $ có giá trị là Bài tập Sóng ánh sáng 1
datanhlg Giá trị của $\lambda _{2}$ là? Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Giá trị của $\lambda _{3}$ xấp xỉ bằng Bài tập Sóng ánh sáng 7
T Giá trị của $\lambda _{2}$ là? Bài tập Sóng ánh sáng 4
D Bước sóng $\lambda _{2}$ có giá trị Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Bước sóng $\lambda$ có giá trị là: Bài tập Sóng ánh sáng 2
dtdt95 Tính giá trị của ${\lambda}_2$ ? Bài tập Sóng ánh sáng 2
H Bước sóng ${\lambda }_{2}$ có giá trị Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Giá trị của $\lambda _{l}$ là Bài tập Sóng ánh sáng 7
N Bước sóng $\lambda _{2}$ có giá trị bằng Bài tập Sóng ánh sáng 1
•One-HicF Giá trị của $\lambda$ là: Bài tập Sóng ánh sáng 4
__Black_Cat____! Giá trị của $\lambda _{2}$? Bài tập Sóng ánh sáng 1
B Giá trị $\lambda {_3}$ Bài tập Sóng ánh sáng 4
Lê Tiến Lộc Giá trị của λ gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Sóng ánh sáng 1
Tích Chu Bước sóng ánh sáng không thể có giá trị nào dưới đây? Bài tập Sóng ánh sáng 5
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị của n gần giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Sóng ánh sáng 3
N Giá trị khúc xạ $r_{1}$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
K Giá trị λ2 là? Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Góc tạo bởi tia ló màu vàng và tia ló màu tím có giá trị Bài tập Sóng ánh sáng 2
P Giá trị của D là Bài tập Sóng ánh sáng 8
21653781 Giá trị của góc $\alpha_{0}$ là Bài tập Sóng ánh sáng 6
P $X_0$ gần giá trị nào sau đây nhất ? Bài tập Sóng ánh sáng 2
V Giá trị x,y là Bài tập Sóng ánh sáng 7
proboyhinhvip Giá trị của $X$ gần với giá trị nào sau đây: Bài tập Sóng ánh sáng 4
inconsolable Hỏi góc tạo bởi tia ló đỏ và tia ló tím gần với giá trị nào nhất? Bài tập Sóng ánh sáng 0
O Để màu của 2 chùm tia ló giống hệt nhau thì độ rộng của chùm tới có giá trị lớn nhất bằng Bài tập Sóng ánh sáng 0
T Hỏi góc tạo bởi tia ló màu tím và tia ló màu đỏ gần nhất với giá trị nào sau đây Bài tập Sóng ánh sáng 9
0 Để màu của 2 chùm tia ló giống hệt nhau thì độ rộng chùm tia tới có giá trị lớn nhất bằng: Bài tập Sóng ánh sáng 1
chinhanh9 Để chùm tia ló song song thì góc A' phải có giá trị là? Bài tập Sóng ánh sáng 0
Oneyearofhope Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng trên có giá trị nào? Bài tập Sóng ánh sáng 1
xuongrongnt Để màu của 2 chùm tia ló giống hệt nhau thì độ rộng của chùm tia tới có giá trị lớn nhất là Bài tập Sóng ánh sáng 3
V Tìm giá trị của k Bài tập Sóng ánh sáng 1
V Giá trị của lamđa Bài tập Sóng ánh sáng 1
tranlehaiquan Bước sóng có giá trị ? Bài tập Sóng ánh sáng 4
nguyenvanthanh Giá trị của $\lambda_2$ bằng Bài tập Sóng ánh sáng 0
JDieen XNguyeen Giá trị của x gần với giá trị nào sau đây Bài tập Sóng ánh sáng 8
Alitutu Giá trị của $\varphi $ có thể bằng Bài tập Sóng ánh sáng 3
$\pi^{2}$ Giá trị của $\lambda_{3}$ là: Bài tập Sóng ánh sáng 1
Đ Góc tạo bởi tia ló màu vàng và tia ló màu tím có giá trị xấp xỉ bằng Bài tập Sóng ánh sáng 0
Đ Bức xạ $λ'$có giá trị nào dưới đây Bài tập Sóng ánh sáng 2
2 Khoảng vân giao thoa quan sát được trên màn sau khi đặt bản mặt song song có giá trị? Bài tập Sóng ánh sáng 14
ShiroPin Bước sóng $\lambda_2$ có giá trị bằng Bài tập Sóng ánh sáng 3
N Đoạn $O_{1}M$ có giá trị lớn nhất là bao nhiêu để tại M có dao động với biên độ cực đại: Bài tập Sóng ánh sáng 1
KSTN_BK_95 Góc lệch giữa tia tới và tia ló có giá trị ? Bài tập Sóng ánh sáng 4
canhbao Khi đó góc lệch giữa tia ló và tia tới có giá trị là? Bài tập Sóng ánh sáng 2
tkvatliphothong Giá trị của bước sóng thứ nhất có thể là bao nhiêu Bài tập Sóng ánh sáng 3
H Bước sóng $\lambda_2$ có giá trị bằng Bài tập Sóng ánh sáng 1
adamdj Bề dày $e$ của bản mặt song song phải nhận giá trị nào trong các giá trị dưới đây để cường độ sáng t Bài tập Sóng ánh sáng 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top