Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch $AN$ gần nhất là:

Bài toán
Cho đoạn mạch $AB$ như hình vẽ, cuộn dây thuần cảm và các biến trở được thay đổi đồng thời sao cho $R_1=2R_2$. Đặt điện áp $u=U_\circ\left(100\pi t+\dfrac{\pi }{3}\right)$ V vào hai đầu đoạn mạch $AB$, đồng thời thay đổi giá trị ác biến trở thì giá trị điện áp hiệu dụng trên đoạn $MB$ không đổi và bằng $100\sqrt{2}$. Khi điện áp hai đầu đoạn mạch $MB$ lệch pha $\dfrac{\pi }{3}$ so với điện áp hai đầu đoạn mạch $AB$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch $NB$ gần nhất với:
A. $120V$
B. $160V$
C. $100V$
D. $80V$
EWOaVXV.png

Trích đề thi thử lần 5 của Bamabel.
 
Bài toán
Cho đoạn mạch $AB$ như hình vẽ, cuộn dây thuần cảm và các biến trở được thay đổi đồng thời sao cho $R_1=2R_2$. Đặt điện áp $u=U_\circ\left(100\pi t+\dfrac{\pi }{3}\right)$ V vào hai đầu đoạn mạch $AB$, đồng thời thay đổi giá trị ác biến trở thì giá trị điện áp hiệu dụng trên đoạn $MB$ không đổi và bằng $100\sqrt{2}$. Khi điện áp hai đầu đoạn mạch $MB$ lệch pha $\dfrac{\pi }{3}$ so với điện áp hai đầu đoạn mạch $AB$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch $NB$ gần nhất với:
A. $120V$
B. $160V$
C. $100V$
D. $80V$
EWOaVXV.png

Trích đề thi thử lần 5 của Bamabel.
Lời giải

Dữ kiện $U_{MB}$ không đổi ta suy ra được: $\begin{cases} z_C=2Z_L \\ U=U_{MB}=100 \sqrt{2} \end{cases}$
Vẽ giản đồ với $U_C=2U_L, U_{R_1}=2U_{R_2}$ (tự vẽ hình nhé) suy ra:
Tam giác ABM cân tại B suy ra độ lệch pha MB và i là $\dfrac{\pi }{6}$
Từ đó suy ra $U_{R_2}= \dfrac{1}{3}. MB.\cos \left(\dfrac{\pi }{6}\right)= \dfrac{100\sqrt{6}}{6}$
$U_L=\dfrac{1}{2} U_{C}=\dfrac{1}{2} AM = MB.\sin \dfrac{\pi }{6} =50 \sqrt{2}$
Vậy $U_{AN}=\sqrt{U_L^2+ U_{R_2}^2} =\sqrt{\left(50\sqrt{2}\right)^2+ \left(\dfrac{100\sqrt{6}}{6}\right)^2}\approx 82,65 \: V$
Chọn D.
 
Bài toán
Cho đoạn mạch $AB$ như hình vẽ, cuộn dây thuần cảm và các biến trở được thay đổi đồng thời sao cho $R_1=2R_2$. Đặt điện áp $u=U_\circ\left(100\pi t+\dfrac{\pi }{3}\right)$ V vào hai đầu đoạn mạch $AB$, đồng thời thay đổi giá trị ác biến trở thì giá trị điện áp hiệu dụng trên đoạn $MB$ không đổi và bằng $100\sqrt{2}$. Khi điện áp hai đầu đoạn mạch $MB$ lệch pha $\dfrac{\pi }{3}$ so với điện áp hai đầu đoạn mạch $AB$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch $NB$ gần nhất với:
A. $120V$
B. $160V$
C. $100V$
D. $80V$
EWOaVXV.png

Trích đề thi thử lần 5 của Bamabel.
Ta có : $U_{MB}=\dfrac{U_{o}}{\sqrt{2}}.\dfrac{\sqrt{Z_{L}^{2}+\left(R_{1}+R_{2}\right)^{2}}}{\sqrt{\left(Z_{L}-Z_{C}\right)^{2}+\left(R_{1}+R_{2}\right)^{2}}}$

$=\dfrac{U_{0}}{\sqrt{2}}.\dfrac{1}{\sqrt{1+\dfrac{Z_{C}\left(Z_{C}-2Z_{L}\right)}{Z_{L}^{2}+\left(R_{1}+R_{2}\right)^{2}}}}$
Khi $R$ thay đổi $U_{MB}=100\sqrt{2}$ $\Rightarrow 2Z_{L}=Z_{C}$
k2pi.net.vn-3169_3.JPG

Từ giản đồ thấy ngay
$\left\{\begin{matrix}
U_{L}=U_{C}/2=50\sqrt{2} & & \\
U_{R_{2}}=\dfrac{50\sqrt{6}}{3} & &
\end{matrix}\right.$
$\rightarrow U_{NB}=\sqrt{U_{L}^{2}+U_{R_{2}}^{2}}\approx 81,6$
Chọn D
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải

Dữ kiện $U_{MB}$ không đổi ta suy ra được: $\begin{cases} z_C=2Z_L \\ U=U_{MB}=100 \sqrt{2} \end{cases}$
Vẽ giản đồ với $U_C=2U_L, U_{R_1}=2U_{R_2}$ (tự vẽ hình nhé) suy ra:
Tam giác ABM cân tại B suy ra độ lệch pha MB và i là $\dfrac{\pi }{6}$
Từ đó suy ra $U_{R_2}= \dfrac{1}{3}. MB.\cos \left(\dfrac{\pi }{6}\right)= \dfrac{100\sqrt{6}}{6}$
$U_L=\dfrac{1}{2} U_{C}=\dfrac{1}{2} AM = MB.\sin \dfrac{\pi }{6} =50 \sqrt{2}$
Vậy $U_{AN}=\sqrt{U_L^2+ U_{R_2}^2} =\sqrt{\left(50\sqrt{2}\right)^2+ \left(\dfrac{100\sqrt{6}}{6}\right)^2}\approx 82,65 \: V$
Chọn D.
Giản đồ cho dễ nhìn :D
pDZFk1U.png
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
H MPĐ Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB nhỏ nhất có thể là Bài tập Điện xoay chiều 1
MucDong C biến thiên Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch có giá trị? Bài tập Điện xoay chiều 1
letuyen1403 C biến thiên Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ Bài tập Điện xoay chiều 1
N C biến thiên Khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
LeoLionel f biến thiên Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Trangmin L biến thiên Khi điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại thì cảm kháng của cuộn dây là? Bài tập Điện xoay chiều 4
P Cần tăng điện áp hiệu dụng ở trạm phát điện lên? Bài tập Điện xoay chiều 1
L Khi w=w3 thì điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn cảm thuần đạt giá trị cực đại, giá trị đó xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
Lê Quang Hưng L biến thiên Điện áp hiệu dụng trên AM khi chưa thay đổi L là? Bài tập Điện xoay chiều 1
K Tìm điện áp hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 2
hoàidien Để hiệu điện thế 2 đầu cùng pha với điện áp hai đầu R thì điện dung của tụ điện là: Bài tập Điện xoay chiều 2
hhoangle Điện áp hiệu dụng hai đầu động cơ và cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 0
Đàm Nam Điện áp hiệu dụng giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 0
Cường Hoàng R biến thiên Tính điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu R khi điều chỉnh R=2R0 Bài tập Điện xoay chiều 3
Tú Zô Điện áp hiệu dụng cực đại trên cuộn cảm gấp bao nhiêu lần điện áp hiệu dụng cực đại trên tụ Bài tập Điện xoay chiều 0
ĐỗĐạiHọc2015 Điện áp hiệu dụng hai đầu AM là 400V, giá trị U là. Bài tập Điện xoay chiều 6
V Điện áp hiệu dụng trên R Bài tập Điện xoay chiều 5
V f biến thiên Điện áp hiệu dụng trên cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 4
V Lệch pha Tìm điện áp hiệu dụng khi biết độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 1
Trust me C biến thiên Để điện áp hiệu dụng trên điện trở cực đại thì giá tri của C là: Bài tập Điện xoay chiều 1
V Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở là Bài tập Điện xoay chiều 1
Văn Long C biến thiên Điện áp hiệu dụng hai đầu AM khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 4
phanha11a1 C biến thiên Để điện áp hiệu dụng trên điện trở R đạt cực đại thì giá trị của C có thể là: Bài tập Điện xoay chiều 1
phanha11a1 C biến thiên Điện áp hiệu dụng của đoạn mạch là: Bài tập Điện xoay chiều 1
L Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch chứa LC là Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm Bài tập Điện xoay chiều 5
Hasting f biến thiên Sự tăng giảm điện áp hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 1
shochia L biến thiên Điện áp hiệu dụng của R là Bài tập Điện xoay chiều 1
G Điện áp hiệu dụng lớn nhất trên hai đầu đoạn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 1
doanannguyen Điện áp hiệu dụng trên đoạn AM gần đúng là Bài tập Điện xoay chiều 3
Hải Quân Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây có giá trị? Bài tập Điện xoay chiều 2
H Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch có giá trị gần với giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 5
A C biến thiên Điều chỉnh C = $C_2$ thì điện áp hiệu dụng của đoạn mạch MB đạt cực đại, giá trị cực đại đó xấp xỉ b Bài tập Điện xoay chiều 2
C Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch X là: Bài tập Điện xoay chiều 3
Hải Quân Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở? Bài tập Điện xoay chiều 4
S Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AN lớn nhất bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở? Bài tập Điện xoay chiều 3
Hải Quân Hỏi khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 2
K L biến thiên Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần R khi $L = L_{1}$ là: Bài tập Điện xoay chiều 0
Hải Quân Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 4
Hải Quân Lúc này điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở và hai đầu tụ điện có giá trị lần lượt là? Bài tập Điện xoay chiều 7
Hải Quân Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở khi chưa nối tắt tụ là? Bài tập Điện xoay chiều 0
xuanhoang281 f biến thiên Giá trị cực đại của điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm xấp xỉ bằng? Bài tập Điện xoay chiều 2
Nguyễn Đình Huynh Điện áp hiệu dụng trên hai đầu đoạn NB là: Bài tập Điện xoay chiều 1
GS.Xoăn Điều chỉnh điện dung tụ điện để điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn MB đạt cực đại, giá trị đó bằng? Bài tập Điện xoay chiều 10
P Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thần R khi L=$L_{1}$ là: Bài tập Điện xoay chiều 4
tkvatliphothong f biến thiên Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm khi tần số là $f_1$ gần giá trị nào nhất sau Bài tập Điện xoay chiều 6
GS.Xoăn Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MN xấp xỉ? Bài tập Điện xoay chiều 13
hoankuty L biến thiên Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch $AM$ khi chưa thay đổi là ? Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Điện áp hiệu dụng 2 đầu đoạn mạch MB nhỏ nhất có thể là Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top