Hãy xác định tính chất góc giữa hai hạt nhân con $A$và $B$ ?

Bài toán
Bắn hạt nhân $C$ vào hạt nhân $D$ đang đứng yên ta thu được hai hạt nhân con $A$ và $B$ . Gọi $p_A;p_B;p_C$ lần lượt là động lượng của các hạt nhân $A;B;C$. Biết rằng $p_C^2=\dfrac{p_A^3+p_B^3-p_C^3}{p_A+p_B-p_C}$. Hãy xác định tính chất góc giữa hai hạt nhân con $A$và $B$ ?
A. góc tù
B. góc nhọn
C. không xác định
D. góc vuông
 
Lời giải
$P_{C}^{2}=\dfrac{P_{A}^{3}+P_{B}^{3}-P_{C}^{3}}{P_{A}+P_{B}-P_{C}}$
$\Leftrightarrow P_{C}^{2}=P_{A}^{2}+P_{B}^{2}-P_{A}P_{B}$ $\Rightarrow \hat{A,B}=120^{0}$
$P_{A}=-P_{B}$ loại vì đây không phải phóng xạ
 

Quảng cáo

Top