Giải thích về âm trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập ống sáo

Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Nguyễn Minh Cảnh Mình cần giải thích Bài tập Dao động cơ 2
khanhdi Tính quãng đường vật đi được và số lần vật đi qua tọa độ ( giải thích ?) Bài tập Dao động cơ 9
Heavenpostman Nếu thay đổi cách kích thích ban đầu của dao động thì những đại lượng nào sau đây sẽ thay đổi ? Bài tập Dao động cơ 3
ShiroPin Khi kích thích cho thanh dao động điều hòa với tần số f =1Hz thì Bài tập Dao động cơ 2
hien4ao1104 Hỏi về dao động tắt dần Bài tập Dao động cơ 0
G Một số Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập cơ bản về dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
Tú Hoàng Bt về con lắc lò xo Bài tập Dao động cơ 7
Gin no guardian Lực kéo về tác dụng vào vật khi lò xo có chiều dài 33cm bằng? A. 0,33 Bài tập Dao động cơ 4
Vớ Vẩn Thời gian lực đàn hồi cùng chiều với lực kéo về là Bài tập Dao động cơ 1
thao3112 Thời gian mà lực đàn hồi ngược chiều lực kéo về là Bài tập Dao động cơ 8
T Thắc mắc về Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán dao động của con lắc lò xo có lực ma sát Bài tập Dao động cơ 0
ghjcghj Lực kéo về của con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 2
S Bài tập thí nghiệm thực hành về sai số? Bài tập Dao động cơ 3
N Công thức giữa lực đàn hồi cực đại và lực kéo về cực đại. Bài tập Dao động cơ 2
A Thời điểm lần thứ 2015 độ lớn lực đàn hồi bằng độ lớn lực kéo về là Bài tập Dao động cơ 5
F Trong dao động điều hòa lực đàn hồi và lực kéo về Bài tập Dao động cơ 0
Nguyễn Đình Huynh Lực kéo về của vật là: Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Độ lớn lực kéo về cực đại là: Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Lực kéo về cực đại tác dụng vào vật là Bài tập Dao động cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Tỉ số giữa khoảng thời gian lực đàn hồi cùng chiều với lực kéo về Bài tập Dao động cơ 2
hankhue Lực kéo về lớn nhất: Bài tập Dao động cơ 5
T Thắc mắc về kết quả Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán "Tìm thời điểm lần thứ hai lò xo dãn 7 cm" Bài tập Dao động cơ 3
GS.Xoăn Điều kiện về độ lớn của lực $F$ để sau đó vật m dao động điều hòa là: Bài tập Dao động cơ 1
lehuy2561997 Chọn phương án đúng về chu kì của con lắc Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Vật tăng từ giá trị 25mJ đến giá trị cực đại rồi giảm về 75mJ. Vật dao động với biên độ. Bài tập Dao động cơ 3
chinhanh9 Tìm điều kiện về biên độ để dây luôn căng Bài tập Dao động cơ 1
Tùng333 Quãng đường mà vật đi được từ lúc thả vật đến lúc lực kéo về bằng không lần thứ 3 kể từ t=0 là Bài tập Dao động cơ 2
Vua Độc Dược Quãng thời gian mà lực kéo về và lực đàn hồi tác dụng vào vật cùng chiều với nhau là? Bài tập Dao động cơ 1
C Thắc mắc về điều kiện của A để vật dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 8
G Hãy chứng tỏ 2 quả cầu A, B luôn luôn chuyển động về cùng 1 phía Bài tập Dao động cơ 0
M Nhận xét nào sau đây là đúng về dao động điều hòa của con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 2
Cador.Halley Chu kỳ trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán thực tế về con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 2
Heavenpostman Tốc độ lớn nhất của vật khi về đến vị trí cân bằng có giá trị là Bài tập Dao động cơ 3
L Thời gian tối thiểu là bao nhiêu để đi từ vị trí x=+8cm về vị trí x=4cm Bài tập Dao động cơ 1
L Tìm điều kiện về giá trị V0 để vật nặng dao động điều hòa? Bài tập Dao động cơ 0
Tăng Hải Tuân Hiểu sâu hơn về một Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 con lắc đơn trong đề Đại học 2012 Bài tập Dao động cơ 3
boya2no1 Số lần qua vị trí mà lực kéo về có độ lớn bằng một nửa độ lớn lực kéo về cực đại Bài tập Dao động cơ 2
leduong Chọn phương án đúng về chu kì của con lắc? Bài tập Dao động cơ 1
P Xác định thời điểm đầu tiên vật đi đến vị trí có gia tốc là $2m/s^2$ và vật đang tiến về VTCB? Bài tập Dao động cơ 12
__Black_Cat____! Thắc mắc về dao động tắt dần! Bài tập Dao động cơ 3
N Khi thả nhẹ chúng ra, lò xo đẩy hai vật về một phía.Lấy $\pi^2=10$, khi lò xo giãn cực đại lần đầu t Bài tập Dao động cơ 1
ashin_xman Gốc thời gian khi $m_{1}$ có gia tốc $a=-10\sqrt{2}(m/s^{2})$ và vận tốc chuyển động về gốc tọa độ Bài tập Dao động cơ 0
P Nhận xét nào sau đây về sự thay đổi vị trí của vật trong quá trình chuyển động là đúng? Bài tập Dao động cơ 1
T Bài toán về thời gian ngắn nhất để trạng thái của hai dao động được lặp lại như thời điểm ban đầu Bài tập Dao động cơ 1
H Tìm điều kiện về giá trị $v_0$ để vật nặng dao động điều hòa? Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top