Phần tử ở D cách vị trí cân bằng của nó

Bài toán
Chuyên hà Tĩnh (2013): Một sóng cơ lan truyền trên một sợi dây với chu kỳ T, biên độ A. Ở thời điểm to, ly độ của các phần tử tại B và C tương ứng là – 12mm và + 12mm; các phần tử tại trung điểm D của BC đang ở vị trí cân bằng. Ở thời điểm t1, ly độ của các phần tử tại B và C cùng là + 5,0mm thì phần tử ở D cách vị trí cân bằng của nó

A. 7,0mm
B. 8,5mm
C. 17mm
D. 13mm
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải
Vẽ đường tròn lượng giác ta thấy ngay:

gọi 2$\alpha $ là góc lệch pha giữa B và C $\Rightarrow A\cos \left(90-\alpha \right)$=12mm va $A\cos \alpha =5mm$
tan$\alpha =\dfrac{12}{5}\Rightarrow \cos \alpha =\dfrac{5}{13}\Rightarrow x_{D}=A=13mm$
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Hải Quân Tốc độ dao động cực đại của phần tử môi trường lớn gấp bao nhiêu lần tốc độ truyền sóng? Bài tập Dao động cơ 1
M Li độ của phần tử B có độ lớn là: Bài tập Dao động cơ 4
Đức Trung Tại thời điểm khi dao động của phần tử tại N là 6cm thì giao động của phần tử M là Bài tập Dao động cơ 2
Hoài Thương Tìm biên độ của các dao động thành phần. Bài tập Dao động cơ 3
N Năng lượng toàn phần của vật là: Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Khi tăng dần tốc độ quay của phần ứng từ giá trị rất nhỏ thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạ Bài tập Dao động cơ 4
VAN SI LUC Độ lớn gia tốc toàn phần khi vật khi vật qua vị trí s=8cm Bài tập Dao động cơ 2
please help Phương trình dao động thành phần thứ hai là? Bài tập Dao động cơ 4
A Cơ năng toàn phần của có lắc thứ là $W_2$ thì. Bài tập Dao động cơ 0
BackSpace Khi năng lượng dao động tổng hợp là 4W thì độ lệch pha giữa 2 dao động thành phần gần giá trị Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Độ lệch pha giữa hai dao động thành phần gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 6
highhigh Phần năng lượng của chất điểm bị giảm đi trong một chu kỳ dao động là Bài tập Dao động cơ 3
missyou1946 Phần cắt đi có chiều dài là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
dtdt95 Hỏi phần còn lại của vật sẽ được nâng lên một khoảng bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
huynhcashin Biên độ góc của con lắc còn lại sau 10 dao động toàn phần là? Bài tập Dao động cơ 1
thien than cua gio Độ lệch pha của hai dao động thành phần bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 4
D Hỏi sau 20 dao động toàn phần thì biên độ dao động là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 2
T Động năng toàn phần của xe là : Bài tập Dao động cơ 0
T Khi vận tốc tịnh tiến khối trụ có giá trị là V thì động năng toàn phần của hình trụ là Bài tập Dao động cơ 0
otdo95 Sau 10 dao động cơ năng của nó giảm bao nhiêu phần trăm so với cơ năng ban đầu? Bài tập Dao động cơ 7
ironman3_95 Số dao động toàn phần nó thực hiện được trong thơi gian $\Delta t$ là? Bài tập Dao động cơ 4
anzaiii Độ lệch pha của hai dao động thành phần bằng ? Bài tập Dao động cơ 1
tisdadu Xác định phần cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng trung bình trong mỗi chu kì Bài tập Dao động cơ 1
LeLinh Tìm dao động thành phần thứ hai Bài tập Dao động cơ 4
P Hỏi dao động tổng hợp của 2 dao động nói trên thực hiện được bao nhiêu dao động toàn phần trong 1s? Bài tập Dao động cơ 2
B Tìm $\beta$ sao cho sau va chạm quĩ đạo của vật là 1 đoạn thẳng và 1 phần cung tròn Bài tập Dao động cơ 2
D Chu kì dao động mới và tốc độ trung bình trong một dao động toàn phần là? Bài tập Dao động cơ 5
dtdt95 Tính góc lệch pha của hai dao động thành phần ? Bài tập Dao động cơ 4
N Để biên độ dao động tổng hợp bằng $a\sqrt{5}$ , thì độ lệch pha hai dao động thành phần bằng ? Bài tập Dao động cơ 1
T Tìm góc lệch pha của hai dao động thành phần Bài tập Dao động cơ 2
N Góc lệch pha của hai dao động thành phần đó là Bài tập Dao động cơ 1
tkvatliphothong Tìm biên độ góc của con lắc đơn sau 10 dao động toàn phần Bài tập Dao động cơ 0
H Phần cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng trung bình trong mỗi chu kì là Bài tập Dao động cơ 1
H Góc lệch pha của hai dao động thành phần Bài tập Dao động cơ 3
NTH 52 Biên độ của thành phần thứ hai là? Bài tập Dao động cơ 4
N Tính số dao động toàn phần Bài tập Dao động cơ 1
M Cắt lò xo ra làm 2 phần bằng nhau rồi mắc song song và treo vật vào thì chu kì dao động của vật là? Bài tập Dao động cơ 7
dtdt95 Sau một phần ba chu kì vật đi được quãng đường bao nhiêu ? Bài tập Dao động cơ 2
N Thời gian ngắn nhất từ khi thả tay đến khi vật ở vị trí mà lực đàn hồi có độ lớn bằng 2/3 lực đàn hồi cực đại và đang giảm là ? Bài tập Dao động cơ 0
H Ở thời điểm mà M có động năng bằng thế năng thì tỉ số giữa động năng vs thế năng của N là? Bài tập Dao động cơ 2
Ngọc Nhi Góc hợp bởi dây treo vật nặng con lắc với mặt phẳng thẳng đứng khi con lắc ở vị trí cân bằng là Bài tập Dao động cơ 1
Hữu Lợi Góc hợp bởi dây treo vật nặng con lắc với mặt phẳng thẳng đứng khi con lắc ở vị trí cân bằng là Bài tập Dao động cơ 1
THẦN CHẾT HƯ VÔ Ở li độ nào của cllx đang chuyển động với biên độ A thì cơ năng có giá trị lớn gấp n lần động năng Bài tập Dao động cơ 2
dungleducanh Tỉ số gia tốc của vật ở vị trí biên và vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 4
Đạo_Cappj Thời điểm ban đầu vật ở li độ x=A, sau đó 3T/4 thì vật ở li độ? Bài tập Dao động cơ 2
NTH 52 Khi vật $A$ở vị trí cao nhất thì vật $B$ chưa chạm đất, khoảng cách giữa hai vật? Bài tập Dao động cơ 1
T Hỏi sau thời gian ngắn nhất bằng bao nhiêu hai vật lại ở vị trí ngang nhau? Bài tập Dao động cơ 11
phạm thị thúy quỳnh Áp lực của m lên vật M khi chúng ở trên vị trí cân bằng một đoạn là 4,5cm Bài tập Dao động cơ 1
L Tại thời điểm 7/60 s sau đó vật đang ở vị trí có li độ? Bài tập Dao động cơ 3
trương vĩnh long Tìm thời điểm đầu tiên hai điểm sáng ở xa nhau nhất và khoảng cách xa nhất đó Bài tập Dao động cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top