Lỗ thứ 5 phát ra âm cơ bản có tấn số

Bài toán
Ở Việt Nam phổ biến loại sáo trúc có 6 lỗ bấm, 1 lỗ thổi và một lỗ định âm (là lỗ để sáo phát ra âm cơ bản). Các lỗ được đánh số 1,2,3,4,5,6; tính từ lỗ định âm; các lỗ này phát ra âm có tần số có tần số cách âm cơ bản được tính bằng cung theo thứ tự:1 cung, 2 cung, 2,5 cung, 3,5 cung, 4,5 cung, 5,5 cung. Coi rằng mỗi lỗ bấm là một ống sáo rút ngắn. Hai lỗ cách nhau một cung và nửa cung (tính từ lỗ định âm) thì có tỉ số chiều dài đến lỗ thổi tương ứng là $\dfrac{8}{9}$ và $\dfrac{15}{16}$. Giữa chiều dài $L_{i}$ từ lỗ thổi đến lỗ thứ $i$ và tần số $f_{i}$ ($i=1\rightarrow 6$) của âm phát ra từ lỗ đó tuân theo công thức $L_{i}=\dfrac{v}{2f_{i}}$ ( v là tốc độ truyền âm trong không khí bằng $340 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$) một ống sáo phát ra âm cơ bản có tấn số bằng $f=440 Hz$. Lỗ thứ 5 phát ra âm cơ bản có tấn số
A. $494 Hz$
B. $257,5 Hz$
C. $392 Hz$
D. $751,8 Hz$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Ở Việt Nam phổ biến loại sáo trúc có 6 lỗ bấm, 1 lỗ thổi và một lỗ định âm (là lỗ để sáo phát ra âm cơ bản). Các lỗ được đánh số 1,2,3,4,5,6; tính từ lỗ định âm; các lỗ này phát ra âm có tần số có tần số cách âm cơ bản được tính bằng cung theo thứ tự:1 cung, 2 cung, 2,5 cung, 3,5 cung, 4,5 cung, 5,5 cung. Coi rằng mỗi lỗ bấm là một ống sáo rút ngắn. Hai lỗ cách nhau một cung và nửa cung (tính từ lỗ định âm) thì có tỉ số chiều dài đến lỗ thổi tương ứng là $\dfrac{8}{9}$ và $\dfrac{15}{16}$. Giữa chiều dài $L_{i}$ từ lỗ thổi đến lỗ thứ $i$ và tần số $f_{i}$ ($i=1\rightarrow 6$) của âm phát ra từ lỗ đó tuân theo công thức $L_{i}=\dfrac{v}{2f_{i}}$ ( v là tốc độ truyền âm trong không khí bằng $340 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$) một ống sáo phát ra âm cơ bản có tấn số bằng $f=440 Hz$. Lỗ thứ 5 phát ra âm cơ bản có tấn số
A. $494 Hz$
B. $257,5 Hz$
C. $392 Hz$
D. $751,8 Hz$
Lời giải
Gỉa sử, chọn $O$ là lỗ thổi thì ta có: $d_{\left(0;i\right)}=x_{1}\left(i:0\rightarrow 6\right)$

$\dfrac{x_{1}}{x_{2}}=\dfrac{9}{8};\dfrac{x_{2}}{x_{3}}=\dfrac{16}{15};\dfrac{x_{3}}{x_{4}}=\dfrac{9}{8};\dfrac{x_{4}}{x_{5}}=\left(\dfrac{9}{8}\right)^{2}$

Có: $f_{5}x_{5}=f_{1}x_{1}\rightarrow f_{5}\approx 751,8Hz$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Tăng Hải Tuân Từ lỗ mũi con dơi phát ra sóng có tần số f để sau khi gặp con bướm sóng phản xạ trở lại và con dơi n Bài tập Sóng cơ 5
L Một sóng dừng trên sợi dây đàn hồi với bước sóng 60 cm. Ba điểm theo đúng thứ tự E,M và N trên dây ( Bài tập Sóng cơ 1
apple13197 Thời điểm ba điểm O, P, Q thẳng hàng lần thứ 2015 gần giá trị nào nhất (không kể khi t = 0) Bài tập Sóng cơ 8
ĐỗĐạiHọc2015 Thời điểm mà O, A, B thẳng hàng lần thứ 2015 là Bài tập Sóng cơ 10
NTH 52 Nếu tính đường trung trực của AB là vân thứ nhất thì điểm M nằm trên vân cực đại thứ mấy? Bài tập Sóng cơ 5
GS.Xoăn Thời gian ngắn nhất để $O,P,Q$ lại thẳng hàng lần thứ hai? Bài tập Sóng cơ 6
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng thời điểm ngắn nhất sau đó điểm M hạ xuống thấp nhất lần thứ 2014 là. Bài tập Sóng cơ 1
Longdragon Nếu P thuộc đường cực tiểu thứ nhất thì góc POB bằng Bài tập Sóng cơ 2
thanh thương Để tạo sóng dừng 1 múi trên phần thứ hai ta phải cho đầu tự do của nó dao động với tần số Bài tập Sóng cơ 1
P Hỏi sau thời gian bao lâu thì ba điểm O, P, Q thẳng hàng lần thứ 2 Bài tập Sóng cơ 0
Phan Đức Hiếu Vị trí nào sau đây là tọa độ của vân tối thứ 1 Bài tập Sóng cơ 10
NTH 52 Điểm M trên mặt nước thuộc cực đại thứ 3, cách trung trực của AB 3,2 cm thì cách AB xấp xỉ? Bài tập Sóng cơ 1
__Black_Cat____! Tần số nhỏ thứ 3 mà vấn tạo sóng dừng trên dây là? Bài tập Sóng cơ 5
Đá Tảng Tìm điểm P sao cho P là điểm lệch pha $ \frac {\pi}{3}$ so với điểm M lần thứ 2014 Bài tập Sóng cơ 3
tritanngo99 Bước sóng ứng với tần số âm cơ bản do dây phát ra bằng: Bài tập Sóng cơ 1
N Tần số phát ra là Bài tập Sóng cơ 1
BoythichFAP Công suất phát âm của loa là? Bài tập Sóng cơ 1
A Khoảng thời gian để con dơi gặp con muỗi(kể từ khi phát sóng) gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 5
ĐỗĐạiHọc2015 Có thể phát ra có tần trong khoảng $9kHz:11kHz$ là Bài tập Sóng cơ 4
truongpham97 Phát biểu đúng là Bài tập Sóng cơ 1
apple13197 Âm do dây đàn phát ra là Bài tập Sóng cơ 1
GS.Xoăn Tính công suất phát âm của loa Bài tập Sóng cơ 1
Enzan Tần số lớn nhất mà nhạc cụ này có thể phát ra là Bài tập Sóng cơ 2
huynhcashin Hỏi dây đàn đó có thể phát ra bao nhiêu hoạ âm có tần số trong khoảng 8 kHz -11kHz Bài tập Sóng cơ 6
Trần Hoài Nghĩa Tần số âm nhỏ nhất khi ống sáo phát ra âm to nhất bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 3
nguyễn thành Biên độ dao động của môi trường tại điểm cách tâm phát sóng cầu 5cm là? Bài tập Sóng cơ 9
A Giảm lực căng dây đi 19% thì lại thấy có sóng dừng trên dây. Chọn phát biểu đúng: Bài tập Sóng cơ 3
A Tần số dao động nhỏ nhất mà các nguồn phát ra có giá trị là? Bài tập Sóng cơ 2
T Tần số và bước sóng trong không khí của âm phát ra? Bài tập Sóng cơ 1
M Công suất phát âm của loa là? Bài tập Sóng cơ 4
M Máy dò có thể phát hiện được những vật nặng trong không khí có kích thước cỡ bao nhiêu mm? Bài tập Sóng cơ 1
Heavenpostman Phát biểu nào sau đây về âm là không đúng? Bài tập Sóng cơ 3
vat_ly_oi Tại P là một điểm không nghe được cả hai loa phát ra, khoảng cách lớn nhất từ P đến B là: Bài tập Sóng cơ 0
minh Công suất phát âm của loa là Bài tập Sóng cơ 0
rainmeteror Hỏi mức cường độ âm lớn nhất mà loa có thể phát ra Bài tập Sóng cơ 1
triminhdovip137 Tìm tần số âm nhỏ nhất khi ống sáo phát ra âm to nhất Bài tập Sóng cơ 5
C Lực căng dây để âm cơ bản mà nó phát ra là một nốt đô có tần số 256Hz là Bài tập Sóng cơ 5
lvcat Sóng âm phát ra khi dùng dòng điện xoay chiều là sóng gì Bài tập Sóng cơ 6
T Tìm tần số của âm phát ra Bài tập Sóng cơ 3
H Khoảng cách xa nhất mà đứng tại đó vẫn có thể nghe được âm do nguồn phát ra bằng Bài tập Sóng cơ 3
hoangmac O là nguồn phát sóng ngang trên mặt nước. Tại A cách O một khoảng 2cm có biên độ sóng là 4cm. Tính b Bài tập Sóng cơ 2
NTH 52 Người ta bấm vào chính giữa dây thì âm nào phát ra, có tần số bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
tkvatliphothong Tìm bước sóng dài nhất để người đó ở $N$ không nghe thấy âm thanh phát ra từ hai nguồn $S_1$ và $S_2 Bài tập Sóng cơ 1
crazyfish2008 Hai hoạ âm liên tiếp do một dây đàn phát ra có tần số hơn kém nhau 56 Hz Bài tập Sóng cơ 0
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top