Lúc đó điện áp hai đầu đoạn mạch MN xấp xỉ

Bài toán
Đoạn mạch AB gồm các linh kiện nối tiếp theo thứ tự L$R_{1}$C$R_{2}$. M nằm giữa L và $R_{1}$, N nằm giữa C và $R_{2}$. Điều chỉnh L và C để cường độ dòng điện tức thời $i$ trong mạch luôn cùng pha với $u$. Đồng thời thấy rằng điện áp $u_{MN}$ trễ pha với điện áp $u_{MB}$ một góc lớn nhất là $36,87^{0}$. Lúc đó điện áp hai đầu đoạn mạch MN xấp xỉ
A. $. 123 V.$
B. $. 173 V.$
C. $. 156 V.$
D. $. 141 V.$
 
Tg$\left(36,87\right)=0,75=\left(\dfrac{Z_{C}}{R_{1}}-\dfrac{Z_{C}}{R_{1}+R_{2}}\right)/\left(1-\dfrac{Z_{c}^2}{R_{1}\left(R_{1}+R_{2}\right)}\right)$
và sau đó cởi $Z_{C}$ là
ẩn tìm được mối quan hệ giữa $R_{1}$ và $R_{2}$. Sau đó quay lại tìm $Z_{C}=Z_{L}$ theo $R_{1}$.
Cuối cùng tìm được đáp án A. 123V
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
ĐỗĐạiHọc2015 Biểu thức dòng điện lúc đó là. Bài tập Điện xoay chiều 3
Kate Spencer Giả sử $LC \omega^{2}$ =1, lúc đó, điện áp hai đầu cuộn dây lớn hơn U khi Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Giá trị của độ tự cảm lúc đó là? Bài tập Điện xoay chiều 4
GS.Xoăn L biến thiên Giá trị độ tự cảm lúc đó là Bài tập Điện xoay chiều 2
GS.Xoăn C biến thiên Với giá trị nào của C thì vôn kế chỉ giá trị cực tiểu, số chỉ vôn kế lúc đó là : Bài tập Điện xoay chiều 6
Mai Bò L biến thiên Giá trị độ tự cảm lúc đó?? Bài tập Điện xoay chiều 2
Y Truyền tải điện Hiệu suất truyền tải lúc đầu là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
Phùng Tiến Hào Thay đổi f đến khi hệ số công suất mạch còn một nửa thì công suất của mạch lúc này là: Bài tập Điện xoay chiều 2
ahehe Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc tần số có giá trị fo là? Bài tập Điện xoay chiều 2
lethisao Khoảng thời gian ngắn nhất từ lúc điện áp hai đầu AN cực đại đến lúc điện áp hai đầu NB cực đại là Bài tập Điện xoay chiều 9
ĐỗĐạiHọc2015 Hệ số công suất toàn mạch lúc này gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Điện trở suất 2 dây lúc đâu gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Điện xoay chiều 1
A Lúc điện áp hai đầu mạch có giá trị $200\sqrt{3}$ lần thứ 3 là. Bài tập Điện xoay chiều 3
BoythichFAP Hệ số công suất lúc đầu? Bài tập Điện xoay chiều 7
Hải Quân Lúc này điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở và hai đầu tụ điện có giá trị lần lượt là? Bài tập Điện xoay chiều 7
A Hỏi lúc này hệ số công suất mạch là bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 2
GS.Xoăn Hộp đen Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc tần số có giá trị $f_0$ là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
K f biến thiên Tần số f lúc ban đầu là? Bài tập Điện xoay chiều 1
C Hệ số công suất của đoạn mạch lúc sau là? Bài tập Điện xoay chiều 13
zkdcxoan MPĐ Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch $MB$ lúc này có thể là Bài tập Điện xoay chiều 2
tkvatliphothong f biến thiên Tần số dòng điện lúc này là Bài tập Điện xoay chiều 1
Xuân Thành L biến thiên Xác định hệ số công suất lúc đầu Bài tập Điện xoay chiều 5
cọng rau muống Hệ số của mạch lúc sau Bài tập Điện xoay chiều 1
kt1996 Tiếp tục điều chỉnh C để trong mạch xảy ra cộng hưởng điện, lúc ấy $U_{C}$ có giá trị là Bài tập Điện xoay chiều 2
kt1996 Điều chỉnh C để trong mạch xảy ra cộng hưởng, lúc ấy tìm $U_{R}$ và $U_{L}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
Nguyễn Duy Khôi Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây lúc này là: Bài tập Điện xoay chiều 2
T L biến thiên Hệ số công suất của đoạn mạch lúc này có giá trị xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 6
SuSu1407 Số lần con lắc đi qua vị trí cân bằng từ lúc bắt đầu dao động đến lúc đứng lại là: Bài tập Điện xoay chiều 3
cuonghp96 R biến thiên Hệ số công suất đoạn mạch lúc sau là Bài tập Điện xoay chiều 3
inconsolable Hệ số công suất của mạch lúc sau bằng: Bài tập Điện xoay chiều 3
inconsolable C biến thiên Điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn dây lúc này là: Bài tập Điện xoay chiều 1
H MBA Số vòng dây ở cuộn thứ cấp lúc đầu là Bài tập Điện xoay chiều 2
ohana1233 R biến thiên Điều chỉnh R để $U_{1}=80V$, lúc ấy $U_{2}$ có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 1
$\pi^{2}$ MPĐ Nếu tiếp tục tăng tốc độ của rôto thêm 60vòng/phút nữa thì suất điện động hiệu dụng lúc này Bài tập Điện xoay chiều 1
dau xu toc roi Công suất tiêu thụ lúc này là? Bài tập Điện xoay chiều 7
dau xu toc roi Truyền tải điện Tim hệ số công suất lúc đầu Bài tập Điện xoay chiều 3
Spin9x Lúc điện áp giữa hai đầu đoạn mạch đạt cực đại thì điện áp giữa hai đầu điện trở là ? Bài tập Điện xoay chiều 3
D Hệ số công suất của đoạn mạch lúc này là: Bài tập Điện xoay chiều 1
N f biến thiên Tần số f lúc ban đầu là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Snow_flower_9x Hệ số công suất của đoạn mạch lúc sau bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
triminhdovip137 L biến thiên Khi $L=L_2$ thì $U_{L_{max}}$ và bằng $275 \ V, \ U_R = 132V$, lúc này $U_C$ bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
N Truyền tải điện Nếu thay rôto của máy phát điện bằng 18000 vòng. Số cặp cực của rôto lúc đầu là Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 Hệ số công suất của đoạn mạch lúc trước? Bài tập Điện xoay chiều 2
kingkoong C biến thiên Độ lệch pha giữa cường độ dòng điện và điện áp giữa hai bản tụ điện lúc này là? Bài tập Điện xoay chiều 1
kingkoong L biến thiên Lúc này điện áp giữa hai bản tụ điện là? Bài tập Điện xoay chiều 2
kiemro721119 Hộp đen Tổng trở đoạn mạch lúc sau? Bài tập Điện xoay chiều 3
N C biến thiên Khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
N Tại thời điểm t, suất điện động trong cuộn 1 cực đại thì sau đó 1/12 chu kỳ, suất điện động trong Bài tập Điện xoay chiều 0
L Khi w=w3 thì điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn cảm thuần đạt giá trị cực đại, giá trị đó xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Dung kháng khi đó của đoạn mạch khi thay đổi $U_{RCmax}$ bằng bao nhiêu. Bài tập Điện xoay chiều 16
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top