Trong quá trình con lắc đơn dao động , tốc độ cực đại của quả cầu

Bài toán
Một con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ có khối lượng 100 (g) mang điện tích q = $5,78*10^{-5}$ (C) , dây treo dài 0,64 (m) . Đặt con lắc trong điện trường đều $\vec{E}$ có phương nằm ngang, có độ lớn E = $10^{4}$ (V/m) . Lấy g = 10 (m/$S^{2}$) . Con lắc đang đứng yên ở vị trí cân bằng, nếu đổi chiều điện trường đột ngột nhưng vẫn giữ nguyên độ lớn của cường độ điện trường. Trong quá trình dao động, tốc độ cực đại của quả cầu là
A. 2,27 (m/s)
B. 0,27 (m/s)
C. 2,53 (m/s)
D. 2,72 (m/s)
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ có khối lượng 100 (g) mang điện tích q = $5,78*10^{-5}$ (C) , dây treo dài 0,64 (m) . Đặt con lắc trong điện trường đều $\vec{E}$ có phương nằm ngang, có độ lớn E = $10^{4}$ (V/m) . Lấy g = 10 (m/$S^{2}$) . Con lắc đang đứng yên ở vị trí cân bằng, nếu đổi chiều điện trường đột ngột nhưng vẫn giữ nguyên độ lớn của cường độ điện trường. Trong quá trình dao động, tốc độ cực đại của quả cầu là
A. 2,27 (m/s)
B. 0,27 (m/s)
C. 2,53 (m/s)
D. 2,72 (m/s)
Gia tốc hiệu dụng $g^{'}=\sqrt{g^{2}+\left(\dfrac{q.E}{m}\right)^{2}}$
Vận tốc cực đại tại vị trí cân bằng mới:
$v_{max}=\sqrt{2g^{'}l\left(1-\cos \alpha _{max}\right)}=2,72$

Chọn $D$
Hình sau :
k2pi.net.vn-1910_5.JPG

P/s : Không giám chắc là đúng :( . Ban đầu khi chưa đổi chiều $E$ thì vật lệch góc $\tan \left(\alpha \right)=\dfrac{qE}{m}\rightarrow \alpha =30^{o}$
 
Bài toán
Một con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ có khối lượng 100 (g) mang điện tích q = $5,78*10^{-5}$ (C) , dây treo dài 0,64 (m) . Đặt con lắc trong điện trường đều $\vec{E}$ có phương nằm ngang, có độ lớn E = $10^{4}$ (V/m) . Lấy g = 10 (m/$S^{2}$) . Con lắc đang đứng yên ở vị trí cân bằng, nếu đổi chiều điện trường đột ngột nhưng vẫn giữ nguyên độ lớn của cường độ điện trường. Trong quá trình dao động, tốc độ cực đại của quả cầu là
A. 2,27 (m/s)
B. 0,27 (m/s)
C. 2,53 (m/s)
D. 2,72 (m/s)
Lời giải
Tại VTCB vật chịu tác dụng của gia tốc trọng trường hiệu dụng $g'=\sqrt{g^{2}+\left(\dfrac{qE}{m}\right)^{2}}=11,55 \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right)$ và dây lệch so với phương thẳng đứng góc $\alpha = arc\cos \dfrac{g}{g'}=0,524rad$.
Khi đổi chiều điện trường nhưng vẫn giữ nguyên độ lớn thì VTCB của vật đối xứng với VTCB cũ qua phương thẳng đứng.
Vì đổi chiều đột ngột nên vận tốc ban đầu của vật bằng 0, suy ra VTCB cũ chính là biên so với VTCB mới.
Vậy biên độ mới của vật là $\alpha '=2\alpha =1,048rad$.
Vận tốc cực đại của vật lúc này $v_{max}=\sqrt{2g'l\left(1-\cos \alpha '\right)}=2,72 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. Chọn D
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Đồng Mễ Ái Trong quá trình dao động, khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vật gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 0
L Xét trong hệ quy chiếu gắn với xe tốc độ cực đại của con lắc đơn trong quá trình dao động là? Bài tập Dao động cơ 0
thao3112 Xác định khoảng cách cực đại của vật trong quá trình dao động? Bài tập Dao động cơ 2
Mến Khoảng cách lớn nhất giữa hai hình chiếu của hai dao động trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 1
ghjcghj Tính tỉ số khoảng cách nhỏ nhất và lớn nhất giữa hai vật trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 2
caybutbixanh Độ giãn lớn nhất của lò xo trong quá trình vật dao động là Bài tập Dao động cơ 1
GS.Xoăn Khoảng cách lớn nhất giữa hai vật nhỏ trong quá trình dao động có giá trị gần giá trị nào nhất ... Bài tập Dao động cơ 8
hoankuty Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vật trong quá trình dao động là? Bài tập Dao động cơ 3
P Khoảng cách lớn nhất giữa vật thứ nhất và vật thứ hai trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 0
Hải Quân Để vật m luôn nằm yên trên vật M trong quá trình dao động thì biên độ dao động lớn nhất là? Bài tập Dao động cơ 6
Hải Quân Lực căng cực đại của dây treo trong quá trình dao động gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 4
Hải Quân Lực căng cực đại của dây treo trong quá trình dao động gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 7
Hải Quân Lực căng cực đại của dây treo trong quá trình dao động gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 2
F Xác định khoảng cách cực đại của vật trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 5
A Trong quá trình dao động thì tốc độ cực đại mà quả cầu đạt được là: Bài tập Dao động cơ 1
Hassan_pro Biên độ dao động cực đại của vật trong quá trình dao động là? Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Trong quá trình dao động, tốc độ cực đại của vật nhỏ là? Bài tập Dao động cơ 0
Hải Quân Chiều dài tối đa lmax và tối thiểu lmin của lò xo trong quá trình dao động là: Bài tập Dao động cơ 1
BoythichFAP Góc nhỏ nhất giữa dây treo và phương thẳng đứng trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 4
dhdhn Trong quá trình dao động thì tốc độ cực đại mà quả cầu đạt được là? Bài tập Dao động cơ 2
NTH 52 Thế năng đàn hồi lớn nhất của lò xo có được trong quá trình vật m dao động mà thang máy chuyển động Bài tập Dao động cơ 7
A Chiều dài tối thiểu và tối đa của lò xo trong quá trình vật dao động là Bài tập Dao động cơ 1
Del Enter Độ nén cực đại của lò xo trong quá trình dao động là? Bài tập Dao động cơ 5
Del Enter Tính động năng cực đại của vật trong quá trình dao động điều hòa? Bài tập Dao động cơ 1
Nguyễn Thị Khánh Hà Tốc độ trung bình của ảnh S' trong quá trình dao động là: Bài tập Dao động cơ 1
V Vận tốc cực đại của vật trong quá trình chuyển động là Bài tập Dao động cơ 3
datanhlg Tốc độ cực đại của vật trong quá trình dao động? Bài tập Dao động cơ 3
Joyka Tốc độ cực đại của vật trong quá trình nó chuyển động theo chiều dương lần đâu tiên là Bài tập Dao động cơ 12
ĐỗĐạiHọc2015 Tốc độ cực đại của vật trong quá trình dao động là. Bài tập Dao động cơ 1
Thảo Bùi Trong quá trình chuyển động thì độ lớn gia tốc của con lắc có giá trị nhỏ nhất bằng: Bài tập Dao động cơ 2
Oneyearofhope Lực đàn hồi cực đại tác dụng vào lò xo trong quá trình dao động. Bài tập Dao động cơ 3
thanh thương Tốc độ lớn nhất của vật nhỏ trong quá trình dao động sau đó xấp xỉ bằng Bài tập Dao động cơ 1
JDieen XNguyeen Trong quá trình dao động, thời gian lò xo bị nén trong một chu kì là Bài tập Dao động cơ 3
A Tính chiều dài cực đại của lò xo 1 trong quá trình dao động, biết $l_{01}=30cm$ Bài tập Dao động cơ 1
H Tính lực căng dây cực đại của dây treo con lắc trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 4
inconsolable Trong quá trình dao động,trọng lực của m có công suất tức thời cực đại bằng: Bài tập Dao động cơ 1
kitingheo Tìm vận tốc cực đại của vật trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 6
$\pi^{2}$ Độ lớn lực đàn hồi cực đại của lò xo trong quá trình dao động bằng: Bài tập Dao động cơ 3
cuongk46t1 Vận tốc cực đại trong quá trình dao động? Bài tập Dao động cơ 1
H Tốc độ cực đại của vật nhỏ trong quá trình dao động là Bài tập Dao động cơ 2
duong19 Tốc độ lớn nhất của vật nhỏ trong quá trình dao động. Bài tập Dao động cơ 2
LeLinh Độ nén lớn nhất của lò xo có thể đạt được trong quá trình vật dao động là: Bài tập Dao động cơ 1
Đ Lực đàn hồi nhỏ nhất của lò xo trong quá trình vật dao động bằng Bài tập Dao động cơ 4
M Xác định $m_{3}$ và x để 3 vật luôn thẳng hàng trong quá trình dao động. Bài tập Dao động cơ 2
D Lục đàn hồi nhỏ nhất của lò xo trong quá trình dao động là? Bài tập Dao động cơ 7
H Độ lớn lực đàn hồi cực đại trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 5
V Tính vận tốc cực đại mà vật đạt được trong quá trình dao động và quãng đường mà vật đi được cho đến Bài tập Dao động cơ 0
sooley Trong quá trình dao động tốc độ cực đại của vật nhỏ là Bài tập Dao động cơ 3
adamdj Tốc độ cực đại của vật trong quá trình dao động là Bài tập Dao động cơ 2
D Tốc độ cực đại của m trong quá trình dao động sau va chạm là? Bài tập Dao động cơ 4
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top