Điều kiện của $v_0$ để vật dao động điều hòa.

Bài toán
Cho một lò xo nhẹ có độ cứng $k=50N/m$, treo vào một điểm cố định. Một quả cầu khối lượng $m=100g$ được treo vào đầu dưới của lò xo bằng một đoạn dây mềm không dã. Từ VTCB người ta truyền cho quả cầu tốc độ $v_0$, quả cầu dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Giá trị của $v_0$ thỏa mãn:
A. $v_0 \le 11cm/s$
B. $v_0 \le 22,1cm/s$
C. $v_0 \le 2cm/s$
D. $v_0 \le 44,1cm/s$
 
Bài Làm:
$$\Delta l=\dfrac{mg}{k}=0.02(m)$$
Cơ năng cực đại của vật là:
$$W=\dfrac{1}{2}kA^{2}=0,01$$
Vậy vận tốc cực đại là:
$$v=\sqrt{\dfrac{2W}{m}}=0,447(m/s)=44.7(cm/s)$$
Vậy D
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T Biên độ góc cực đại $\alpha$ của con lắc đơn phải thỏa mãn điều kiện nào? Bài tập Dao động cơ 1
My sky Nếu lực căng dây tối đa của dây chịu được Tmax=2N. Tìm điều kiện của $v_0$ để dây không bị đứt Bài tập Dao động cơ 0
ghjcghj Tìm điều kiện của lò xo 2 để vật m không bị trượt trên vật M Bài tập Dao động cơ 0
hoankuty Hỏi độ chênh lệnh giữa phòng và điều kiện đồng hồ chạy chuẩn là bao nhiêu?Khi đó giá trị của $x$ là? Bài tập Dao động cơ 1
GS.Xoăn Điều kiện về độ lớn của lực $F$ để sau đó vật m dao động điều hòa là: Bài tập Dao động cơ 1
H Tìm điều kiện của $V_{0}$. Bài tập Dao động cơ 2
C Thắc mắc về điều kiện của A để vật dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 8
H Tìm điều kiện của biên độ để tồn tại thời điểm khoảng cách giữa hai vật không đổi Bài tập Dao động cơ 1
To_Be_The_Best Điều kiện của biên độ A để dây không đứt ? Bài tập Dao động cơ 2
P Tìm điều kiện của biên độ trong DĐĐH. Bài tập Dao động cơ 3
Đá Tảng Tìm điều kiện của $l$ để vật dao động điều hòa. Bài tập Dao động cơ 1
S Điều kiện biên độ để vật dao động Bài tập Dao động cơ 0
Uchiha Sasuke98 Điều kiện để vật dao động điều hòa ? Bài tập Dao động cơ 2
C Điều kiện biên độ để hai vật dao động như một vật là Bài tập Dao động cơ 1
Gly1Ala2Gly Điều kiện để vật nặng dao động điều hòa là Bài tập Dao động cơ 5
mpmikisg Tìm điều kiện con lắc DĐĐH Bài tập Dao động cơ 2
chinhanh9 Tìm điều kiện về biên độ để dây luôn căng Bài tập Dao động cơ 1
A Tìm lực F và thời gian để thóa mãn điều kiện A! Bài tập Dao động cơ 2
tu230596 Điều kiện vật dao động điều hòa. Bài tập Dao động cơ 3
HuyGooner Trong dao động điều hòa , đại lượng phụ thuộc vào điều kiện ban đầu là Bài tập Dao động cơ 10
L Tìm điều kiện về giá trị V0 để vật nặng dao động điều hòa? Bài tập Dao động cơ 0
N Biết dây AB chỉ chịu được lực kéo tối đa $3N$thì biên độ A phải thỏa mãn điều kiện nào để dây AB luô Bài tập Dao động cơ 2
H Tìm điều kiện về giá trị $v_0$ để vật nặng dao động điều hòa? Bài tập Dao động cơ 1
T Một vật dao động điều hòa mà 3 thời điểm liên tiếp t1,t2,t3 với t3-t1=3(t3-t2) li độ thỏa mãn... Bài tập Dao động cơ 1
C dao động điều hòa hệ quy chiếu phi quán tính Bài tập Dao động cơ 0
L tổng hợp hai dao động điều hòa cùng tần số Bài tập Dao động cơ 1
keyhaii Chứng minh dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 0
keyhaii Tìm chu kì dao động, nếu sau khi thả ra nó dao động điều hòa? Bài tập Dao động cơ 1
G Chứng minh chuyển động trên là dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
G Một số Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập cơ bản về dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
cỏ hồng Cho ba dao động điều hòa cùng biên độ Bài tập Dao động cơ 6
V Xác định pha ban đầu của một dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 3
H Tìm chu kì dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
tritanngo99 Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực $F$ tác dụng có giá trị biên độ gần giá trị nào Bài tập Dao động cơ 1
minhanhmia Tìm thời điểm gặp nhau của hai vật dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 5
L Bài toán tìm khoảng thời gian trong dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 2
tritanngo99 Một vật dao động điều hòa $x=4sin(\pi t+\frac{\pi}{4})$(cm). Lúc $t=0,5s$ vật: Bài tập Dao động cơ 1
T Chu kì dao động điều hòa của con lắc là Bài tập Dao động cơ 1
L Điều chỉnh con lắc thế nào để đồng hồ chạy đúng Bài tập Dao động cơ 1
honganle99 Năng lượng của dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 3
honganle99 Năng lượng của dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
minhlamdc Hai vật dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 3
Toe Hai chất điểm M,N dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 4
L 2 dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
Mokko Chứng minh dao động điều hoà Bài tập Dao động cơ 2
Houtaro Sau khi rời tấm ván vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại????? Bài tập Dao động cơ 11
DaNoTuKy 3 dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 2
I Trong dao động điều hòa của con lắc đơn tại một nơi xác định Bài tập Dao động cơ 5
L Hai vật thực hiện hai dao động điều hoà trên hai trục $xx'$ và $yy'$ vuông góc với nhau Bài tập Dao động cơ 2
Fờ Tu Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực F tác dụng có giá trị biên độ gần giá trị nào? Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top