f biến thiên Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm khi tần số là $f_1$ gần giá trị nào nhất sau

Bài toán
Đặt điện áp $u=U_o \cos 2 \pi f t$ ( $f$ thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch $AB$ gồm điện trở thuần $R$, cuộn cảm thuần $L$ và tụ điện $C$ mắc nối tiếp. Khi tần số là $f_1$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt cực đại. Khi tần số là $f_2=\dfrac{\sqrt{5}}{5}f_1$ thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở đạt cực đại. Khi tần số là $f_3=\dfrac{\sqrt{10}}{2}f_2$ thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm là $80\sqrt{3}$ $V$. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm khi tần số là $f_1$ gần giá trị nào nhất sau đây?
A. $150$ $V$
B. $120$ $V$
C. $230$ $V$
D. $200$ $V$
 
Bài toán
Đặt điện áp $u=U_o \cos 2 \pi f t$ ( $f$ thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch $AB$ gồm điện trở thuần $R$, cuộn cảm thuần $L$ và tụ điện $C$ mắc nối tiếp. Khi tần số là $f_1$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt cực đại. Khi tần số là $f_2=\dfrac{\sqrt{5}}{5}f_1$ thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở đạt cực đại. Khi tần số là $f_3=\dfrac{\sqrt{10}}{2}f_2$ thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm là $80\sqrt{3}$ $V$. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm khi tần số là $f_1$ gần giá trị nào nhất sau đây?
A. $150$ $V$
B. $120$ $V$
C. $230$ $V$
D. $200$ $V$
Lời giải

Em dùng toàn bộ công thức giải nhanh cho Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này:
Ta có: $U_{L_{max}}=\dfrac{U}{\sqrt{1-\left(\dfrac{f_{C}}{f_L} \right)^2}}=\dfrac{U}{\sqrt{1-\dfrac{f_R^4}{f_L^4}}}=\dfrac{5\sqrt{6} U}{12}$
Khi tần số $f=f_3$ thì tồn tại một $f_4$ nữa mà $U_{L_3}=U_{L_4}=kU=80\sqrt{3}\left(k>1\right)$
Lại có: $\dfrac{1}{f_3^2}+\dfrac{1}{f_4^2}=\dfrac{2}{f_1^2} \Rightarrow f_4=\dfrac{\sqrt{10}}{4}f_1$
Mặt khác $f_3.f_4=\dfrac{k}{\sqrt{k^2-1}} f_R^2 \Rightarrow k=\dfrac{5}{3}$
Suy ra: $U=\dfrac{3}{5}.80 \sqrt{3}=48 \sqrt{3} \: V$
Vậy $U_{L_{max}}\approx 84,85 \: V$
Hướng giải của em là như vậy, có lẽ sai sót chỗ nào đó mà không ra kết quả!
 
Bài toán
Đặt điện áp $u=U_o \cos 2 \pi f t$ ( $f$ thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch $AB$ gồm điện trở thuần $R$, cuộn cảm thuần $L$ và tụ điện $C$ mắc nối tiếp. Khi tần số là $f_1$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt cực đại. Khi tần số là $f_2=\dfrac{\sqrt{5}}{5}f_1$ thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở đạt cực đại. Khi tần số là $f_3=\dfrac{\sqrt{10}}{2}f_2$ thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm là $80\sqrt{3}$ $V$. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm khi tần số là $f_1$ gần giá trị nào nhất sau đây?
A. $150$ $V$
B. $120$ $V$
C. $230$ $V$
D. $200$ $V$
Lời giải
Ta có:$U_{L_{max}}=\dfrac{5\sqrt{6}}{12}U_{AB}$

Lại có:$f_{3}=\dfrac{f_{1}}{\sqrt{2}}\Rightarrow U_{L_{3}}=U_{AB}=80\sqrt{3}$

$\Rightarrow U_{L_{max}}=100\sqrt{2}\left(V\right)$

Chọn A.
 
Lời giải

Em dùng toàn bộ công thức giải nhanh cho Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này:
Ta có: $U_{L_{max}}=\dfrac{U}{\sqrt{1-\left(\dfrac{f_{C}}{f_L} \right)^2}}=\dfrac{U}{\sqrt{1-\dfrac{f_R^4}{f_L^4}}}=\dfrac{5\sqrt{6} U}{12}$
Khi tần số $f=f_3$ thì tồn tại một $f_4$ nữa mà $U_{L_3}=U_{L_4}=kU=80\sqrt{3}\left(k>1\right)$
Lại có: $\dfrac{1}{f_3^2}+\dfrac{1}{f_4^2}=\dfrac{2}{f_1^2} \Rightarrow f_4=\dfrac{\sqrt{10}}{4}f_1$
Mặt khác $f_3.f_4=\dfrac{k}{\sqrt{k^2-1}} f_R^2 \Rightarrow k=\dfrac{5}{3}$
Suy ra: $U=\dfrac{3}{5}.80 \sqrt{3}=48 \sqrt{3} \: V$
Vậy $U_{L_{max}}\approx 84,85 \: V$
Hướng giải của em là như vậy, có lẽ sai sót chỗ nào đó mà không ra kết quả!
Bài này chuẩn hóa 1 nốt nhạc :D
Quân m giải thử sem :P
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
H MPĐ Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB nhỏ nhất có thể là Bài tập Điện xoay chiều 1
MucDong C biến thiên Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch có giá trị? Bài tập Điện xoay chiều 1
letuyen1403 C biến thiên Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ Bài tập Điện xoay chiều 1
N C biến thiên Khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
LeoLionel f biến thiên Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Trangmin L biến thiên Khi điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại thì cảm kháng của cuộn dây là? Bài tập Điện xoay chiều 4
P Cần tăng điện áp hiệu dụng ở trạm phát điện lên? Bài tập Điện xoay chiều 1
L Khi w=w3 thì điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn cảm thuần đạt giá trị cực đại, giá trị đó xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
Lê Quang Hưng L biến thiên Điện áp hiệu dụng trên AM khi chưa thay đổi L là? Bài tập Điện xoay chiều 1
K Tìm điện áp hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 2
hoàidien Để hiệu điện thế 2 đầu cùng pha với điện áp hai đầu R thì điện dung của tụ điện là: Bài tập Điện xoay chiều 2
hhoangle Điện áp hiệu dụng hai đầu động cơ và cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 0
Đàm Nam Điện áp hiệu dụng giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 0
Cường Hoàng R biến thiên Tính điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu R khi điều chỉnh R=2R0 Bài tập Điện xoay chiều 3
Tú Zô Điện áp hiệu dụng cực đại trên cuộn cảm gấp bao nhiêu lần điện áp hiệu dụng cực đại trên tụ Bài tập Điện xoay chiều 0
ĐỗĐạiHọc2015 Điện áp hiệu dụng hai đầu AM là 400V, giá trị U là. Bài tập Điện xoay chiều 6
V Điện áp hiệu dụng trên R Bài tập Điện xoay chiều 5
V f biến thiên Điện áp hiệu dụng trên cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 4
V Lệch pha Tìm điện áp hiệu dụng khi biết độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 1
Trust me C biến thiên Để điện áp hiệu dụng trên điện trở cực đại thì giá tri của C là: Bài tập Điện xoay chiều 1
V Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở là Bài tập Điện xoay chiều 1
Văn Long C biến thiên Điện áp hiệu dụng hai đầu AM khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 4
phanha11a1 C biến thiên Để điện áp hiệu dụng trên điện trở R đạt cực đại thì giá trị của C có thể là: Bài tập Điện xoay chiều 1
phanha11a1 C biến thiên Điện áp hiệu dụng của đoạn mạch là: Bài tập Điện xoay chiều 1
L Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch chứa LC là Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm Bài tập Điện xoay chiều 5
Hasting f biến thiên Sự tăng giảm điện áp hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 1
shochia L biến thiên Điện áp hiệu dụng của R là Bài tập Điện xoay chiều 1
G Điện áp hiệu dụng lớn nhất trên hai đầu đoạn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 1
doanannguyen Điện áp hiệu dụng trên đoạn AM gần đúng là Bài tập Điện xoay chiều 3
Hải Quân Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây có giá trị? Bài tập Điện xoay chiều 2
H Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch có giá trị gần với giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 5
A C biến thiên Điều chỉnh C = $C_2$ thì điện áp hiệu dụng của đoạn mạch MB đạt cực đại, giá trị cực đại đó xấp xỉ b Bài tập Điện xoay chiều 2
C Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch X là: Bài tập Điện xoay chiều 3
Hải Quân Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở? Bài tập Điện xoay chiều 4
S Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AN lớn nhất bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở? Bài tập Điện xoay chiều 3
Hải Quân Hỏi khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 2
K L biến thiên Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần R khi $L = L_{1}$ là: Bài tập Điện xoay chiều 0
Hải Quân Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 4
Hải Quân Lúc này điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở và hai đầu tụ điện có giá trị lần lượt là? Bài tập Điện xoay chiều 7
Hải Quân Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở khi chưa nối tắt tụ là? Bài tập Điện xoay chiều 0
xuanhoang281 f biến thiên Giá trị cực đại của điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm xấp xỉ bằng? Bài tập Điện xoay chiều 2
Nguyễn Đình Huynh Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch $AN$ gần nhất là: Bài tập Điện xoay chiều 8
Nguyễn Đình Huynh Điện áp hiệu dụng trên hai đầu đoạn NB là: Bài tập Điện xoay chiều 1
GS.Xoăn Điều chỉnh điện dung tụ điện để điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn MB đạt cực đại, giá trị đó bằng? Bài tập Điện xoay chiều 10
P Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thần R khi L=$L_{1}$ là: Bài tập Điện xoay chiều 4
GS.Xoăn Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MN xấp xỉ? Bài tập Điện xoay chiều 13
hoankuty L biến thiên Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch $AM$ khi chưa thay đổi là ? Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Điện áp hiệu dụng 2 đầu đoạn mạch MB nhỏ nhất có thể là Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top