Tìm vị trí của vật 1 và 3 ở thời điểm t=0.

Bài toán
Cho ba vật dao động điều hòa cùng biên độ A, cùng chu kỳ 1,2s. Ở thời điểm t=0 vật 2 ở biên dương. Biết vật 1 sớm pha hơn vật 2, vật 2 sớm pha hơn vật 3. Vật 1 sớm pha $\dfrac{\pi }{2}$ so với vật 3. Gọi $t_1$ là khoảng thời gia trong một chu kỳ $x_1x_2<0$, $t_2$ là khoảng thời gia trong một chu kỳ $x_3x_2<0$. Biết $3t_1+2t_2=1,4s$. Trong đó $x_1, x_2, x_3$ là li độ của vật 1,2,3. Tìm vị trí của vật 1 và 3 ở thời điểm t=0.
 
Bài toán
Cho ba vật dao động điều hòa cùng biên độ A, cùng chu kỳ 1,2s. Ở thời điểm t=0 vật 2 ở biên dương. Biết vật 1 sớm pha hơn vật 2, vật 2 sớm pha hơn vật 3. Vật 1 sớm pha $\dfrac{\pi }{2}$ so với vật 3. Gọi $t_1$ là khoảng thời gia trong một chu kỳ $x_1x_2<0$, $t_2$ là khoảng thời gia trong một chu kỳ $x_3x_2<0$. Biết $3t_1+2t_2=1,4s$. Trong đó $x_1, x_2, x_3$ là li độ của vật 1,2,3. Tìm vị trí của vật 1 và 3 ở thời điểm t=0.
Lời giải
Bài này không thể làm khó các thanh niên đâu anh ạ.

Ta có:

$2.3.\dfrac{\varphi _{12}}{360}. T+2.2.\dfrac{90-\varphi _{12}}{360}. T=1,4$


$\rightarrow \varphi _{12}=30^{0}\rightarrow x_{1}=\dfrac{A\sqrt{3}}{2}; x_{2}=\dfrac{-A}{2}$
 
Gọi $\varphi $ là độ lệch pha giữa vật 1 và 2, khi đó độ lệch pha giữa vật 2 và 3 là $\varphi _{1}=\dfrac{\pi }{2}-\varphi $
$x_{1}x_{2}<0$ khi vật 1 ở $\left(\dfrac{\pi }{2};\dfrac{\pi }{2}+\varphi \right);\left(-\dfrac{\pi }{2}-\varphi ;-\dfrac{\pi }{2}\right)$
$x_{2}x_{3}<0$ khi vật 2 ở $\left(\dfrac{\pi }{2};\dfrac{\pi }{2}+\varphi _{1}\right);\left(-\varphi _{1}-\dfrac{\pi }{2};-\dfrac{\pi }{2}\right)$
Đoạn sau giống cách giải của bn hoankuty :)) (lười làm tiếp quá)
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
C Tìm vị trí xuất phát để trong khoảng thời gian 2/3 s vật đii được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 1
hoàidien Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ khi vật dao động đến khi vật qua vị trí có độ lớn gia tốc cực đại? Bài tập Dao động cơ 9
Hải Quân Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ khi vật bắt đầu dao động đến vị trí có độ lớn gia tốc cực đại? Bài tập Dao động cơ 5
Uchiha Sasuke98 Tìm tần số góc trong dao động bé của thanh xung quanh vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 0
thoheo Tìm vị trí xuất phát của vật Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Tốc độ trung bình của vật khi đi theo 1 chiều giữa 2 vị trí có cùng tốc độ là vo là 20cm/s. Tìm v0 Bài tập Dao động cơ 1
T Tìm khoảng thời gian ngắn nhất kể từ khi vật đao động đến khi vật qua vị trí có độ lớn gia tốc bằng Bài tập Dao động cơ 14
T Tìm lực căng căng sợi dây khi vật ở vị trí cao nhất Bài tập Dao động cơ 1
D Tìm vị trí vật $m$ dừng lại và quãng đường vật đi được từ lúc thả cho đến lúc ngừng. Bài tập Dao động cơ 5
hoangkkk Tìm số lần vật đi qua vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 1
Snow_flower_9x Tìm vị trí giữ C Bài tập Dao động cơ 2
H Tìm thời gian chuyển động thẳng của vật từ lúc ban đầu đến vị trí lò xo không biến dạng Bài tập Dao động cơ 1
Đá Tảng Tìm quãng đường,thời gian vật đi được & vị trí Vmax Bài tập Dao động cơ 4
ashin_xman Tìm ${t}_{min}$kể từ khi vật giao động đến khi vật qua vị trí mà vận tốc triệt tiêu lần 3 Bài tập Dao động cơ 5
J Tìm vận tốc của con lắc ki nó đi qua vị trí cân bằng. Bài tập Dao động cơ 4
levietnghials Tìm tốc độ khi hệ vật qua vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 4
Bé ss minki Tìm A max Bài tập Dao động cơ 2
Đạt QH Tìm cơ năng của con lắc Bài tập Dao động cơ 0
keyhaii Tìm chu kì dao động, nếu sau khi thả ra nó dao động điều hòa? Bài tập Dao động cơ 1
monmaru188 Tìm chu kì dao động của vật và lực căng dây lớn nhất Bài tập Dao động cơ 3
Dando Nguyễn Tìm li độ tại thời điểm $t_{2}$ trước hoặc sau thời điểm $t_{1}$ một khoảng thời gian $\Delta t$ Bài tập Dao động cơ 2
THẦN CHẾT HƯ VÔ Bài toán tìm tỉ số t1/t2 Bài tập Dao động cơ 2
monmaru188 Tìm thời gian ngắn nhất để con lắc đi được quãng đường s = 6 cm Bài tập Dao động cơ 11
V Tìm giá trị nhỏ nhất của $\omega $ Bài tập Dao động cơ 2
V Tìm biên độ của con lắc lò xo trong điện trường. Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm chiều dài lò xo khi hai vật rời nhau Bài tập Dao động cơ 0
Đậu Hoàng Anh Tìm góc nhọn a Bài tập Dao động cơ 0
tritanngo99 Tìm $x,v$ của vật khi lò xo có chiều dài $45(cm)$. Bài tập Dao động cơ 0
Đậu Hoàng Anh Tìm số điểm dao động với biên độ bằng 5cm Bài tập Dao động cơ 0
H Tìm chu kì dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
R Tìm công thức của chu kì dao động Bài tập Dao động cơ 1
thaoqn99 Tìm biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 0
thaoqn99 Tìm tốc độ trung bình Bài tập Dao động cơ 2
M Tìm biên độ lúc sau Bài tập Dao động cơ 2
FireStorm Tìm $v_{0}$ Bài tập Dao động cơ 1
minhanhmia Tìm thời điểm gặp nhau của hai vật dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 5
L Bài toán tìm khoảng thời gian trong dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 2
minhanhmia Tìm $\varphi, k$ Bài tập Dao động cơ 6
T Tìm biên độ A Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm biên độ của vật sau khi thang máy rơi Bài tập Dao động cơ 0
N Tìm chu kỳ dao động Bài tập Dao động cơ 0
C Tìm tỉ số $\dfrac{\triangle l}{l}$ Bài tập Dao động cơ 1
Hoài Thương Tìm biên độ của các dao động thành phần. Bài tập Dao động cơ 3
isala Tìm quãng đường đi được trong giây thứ 2013 Bài tập Dao động cơ 1
T Tìm tốc độ dao động cực đại của chất điểm Bài tập Dao động cơ 1
O Tìm lực nén cực đại của lò xo Bài tập Dao động cơ 4
O Tìm thời gian lò xo bị nén trong 1 chu kỳ Bài tập Dao động cơ 2
Satoh Aki Tìm biên độ dao động tổng hợp? Bài tập Dao động cơ 1
Tú Zô Tìm biên độ A ? Bài tập Dao động cơ 1
Rosemary Pham Tìm li độ của N tại thời điểm t Bài tập Dao động cơ 11
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top