Trắc nghiệm nhanh kiến thức cơ bản đầu kì II

Câu 1: 1 xe có khối lượng $m= 100 \ \text{kg}$ chuyển động đều lên dốc dài 10 m, nghiêng $30^{0}$ so với đường ngang. Lực ma sát $F_{ms}$ = 10N. Công của lực kéo F (theo phương ngang song song với mặt phẳng nghiêng) khi xe lên hết dốc là:
A. 100J
B. 860J
C. 5100J
D. 4900J
Câu 2: Chọn phát biểu đúng:
Đại lương đặc trưng cho khả năng sinh công của 1 vật trong 1 đơn vị thời gian gọi là:
A. Công suất
B. Công phát động
C. Công cản
D. Công cơ học
Câu 3: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị công suất:
A. J. S
B. W
C. N. M/s
D. HP
Câu 4: Chọn phát biểu đúng
Khi vận tốc của vật tăng gấp đôi thì:
A. Gia tốc của vật tăng gấp 2
B. Động năng của vật tăng gấp 4
C. Động lượng của vật tăng gấp 4
D. Thế năng của vật tăng gấp 2
Câu 5: Chọn phát biểu đúng:
Động năng của 1 vật tăng khi:
A. Vận tốc vật giảm
B. Vân tốc của vật không đổi
C. Các lực tác dung lên vật sinh công dương
D. Các lực tác dụng lên vật không sinh công
Câu 6: Khi 1 tên lửa chuyển động thì cả vận tốc và khối lượng của nó đều thay đổi. Khi khối lượng giảm đi 1 nửa, vận tốc tăng gấp đôi thì động năng của tên lửa:
A. Không đổi
B. Giảm 2 lần
C. Tăng gấp 4 lần
D. Tăng gấp 2 lần
Câu 7: 1 vân động viên có khối lượng 70 kg chạy đều hết quãng đường 180m trong thời gian 45 giây. Động năng của vận động viên đó là:
A. 315J
B. 560J
C. 875J
D. 140J
Câu 8: 1 vật có trong lượng 1N, có động năng 1J (lấy g= 10). Khi đó vận tốc của vật bằng:
A. 4,4 m/s
B. 1 m/s
C. 1,4 m/s
D. 0,45 m/s
Câu 9: Lò xo có độ cứng $k=200 \ \text{N}/\text{m}$, 1 đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ. Khi lò xo bị giãn 2 cm thi thế năng đàn hồi của hệ là:
A. 0,04 J
B. 400 J
C. 200 J
D. 10 J
Câu 10: Đơn vị của động lượng là:
A. N/s
B. N. M
C. Kg. M/s
D. N. M/s
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
crazyfish2008 100 câu trắc nghiệm Vật Lý 10 học kì 2 Tài liệu Vật lí 10 0
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top