f biến thiên Khi f có giá trị nào sau đây thì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn dây có giá trị cực đại:

Bài toán
Cho mạch điện xoay chiều R, L, C nối tiếp có các giá trị : hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu mạch điện U, R, L, C không đổi; Giá trị của tần số f thay đổi được. Khi f=f1 và f= 3f1 thì hệ số công suất như nhau và bằng $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$. Khi f có giá trị nào sau đây thì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn dây có giá trị cực đại:
A. $6f_{1}$
B. $\sqrt{3}f_{1}$
C. $3f_{1}$
D. $1,5f_{1}$
(Trích Câu 2: Đề thi thử Lý Bắc Yên Thành lần 2 năm 2015)
 
Lời giải

Ta có:
$\cos \varphi_1=\cos \varphi_2=\dfrac{1}{\sqrt{1+k\left(\sqrt{\dfrac{\omega _1}{\omega _2}}-\sqrt{\dfrac{\omega _2}{\omega _1}}\right)^2}}$
Với $kR^2=\dfrac{L}{C}$
$\Rightarrow k=0,75$
$L \Rightarrow \omega _L{_{max}}$ thì:
$\omega _L=\sqrt{\dfrac{2}{2LC-R^2.C^2}}\left(f_1.f_2=f_o^2\right)$
Ta có $LC=0,75R^2C^2$
Đến đây chuẩn hóa LC=1 tính ra được:
$f_3=\sqrt{3}f_1$
Ps: Quên hết công thức rồi. :(
 
Câu hỏi
Xem cách làm của mình có gì sai
Ta có $\omega _{1}.\omega _{2}=3\omega _{1}^{2}=\omega _{0}^{2}=\dfrac{1}{LC}\Rightarrow 3\omega _{1}L=\dfrac{1}{\omega _{1}C}$
Tức khi $f=f_{1}$ thì Z_{C} = 3Z_{L}. Khi đó
${\cos ^{2} \varphi} = \dfrac{1}{2}=\dfrac{R^{2}}{R^{2}+\left(Z_{L}-3Z_{L} \right)^{2}}\Rightarrow Z_{L} = \dfrac{R}{2}, Z_{C} = \dfrac{3R}{2}$
$Z_{L} = \omega _{1}L = \dfrac{R}{2}\Rightarrow L=\dfrac{R}{2\omega _{1}};Z_{C}=\dfrac{1}{\omega _{1}C}=\dfrac{3R}{2}\Rightarrow C=\dfrac{2}{3\omega _{1}R}$
$R, L, C$ không đổi. Thay đổi $\omega $ để $U_{L}$ cực đại khi
$\omega = \sqrt{\dfrac{2}{2LC-R^2C^2}}=\sqrt{\dfrac{2}{2.\dfrac{R}{2\omega _{1}}\dfrac{2}{3\omega _{1}R}-R^2\dfrac{4}{9\omega _{1}^2R^2}}}=3\omega _{1}$
Vậy $f=3f_{1}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Satoh Aki Công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại khi R biến đổi có giá trị bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
I $\left(U_{AM}+U_{MB}\right)$ có giá trị lớn nhất, khi đó điện áp giữa hai đầu tụ là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân C biến thiên Khi đó, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm có giá trị gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 4
Hải Quân C biến thiên Khi đó, công suất tiêu thụ trên mạch có giá trị gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 5
K f biến thiên Công suất của mạch khi đó có giá trị gần đúng bằng: Bài tập Điện xoay chiều 1
C Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở thuần R có giá trị là Bài tập Điện xoay chiều 1
C Khi f= 60 Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm có giá trị hiệu dụng bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
tam01235 Thì dòng điện hiệu dụng đều nhỏ hơn cường độ hiệu dụng cực đại 3 lần khi đó R có giá trị gần nhất là Bài tập Điện xoay chiều 4
Change Công suất của mạch khi đó có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 4
chinhanh9 MBA Tìm điện áp hiệu dụng của cuộn thứ cấp để hở khi ta đặt vào cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều có giá tr Bài tập Điện xoay chiều 1
D MPĐ Suất điện động xuất hiện trong cuộn dây của máy phát điện có giá trị cực đại khi ? Bài tập Điện xoay chiều 1
geomineq L biến thiên Hệ số công suất của mạch $AB$ khi $L = Lo$ có giá trị bằng ? Bài tập Điện xoay chiều 9
P C biến thiên Thay đổi C đến khi $U_{AM}+U_{MB}$ có giá trị lớn nhất thì $U_{C}$=120V. Tính U Bài tập Điện xoay chiều 3
huynhcashin L biến thiên Khi thay đổi L điện dung C có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 7
T f biến thiên Khi $\omega=40 rad/s$ và $\omega=\omega_1$ thì điện áp trên hai đầu cuộn cảm có cùng giá tri. Bài tập Điện xoay chiều 2
ShiroPin Tức thời Khi điện áp trên R và C có giá trị tức thời tương ứng là 60V và 75V thì điện áp hai đầu mạch điện Bài tập Điện xoay chiều 1
Spin9x C biến thiên Khi C có giá trị $C_1$ hoặc $C_2$ thì đều có giá trị như nhau ứng với $\varphi _1$ và $\varphi _2$ Bài tập Điện xoay chiều 5
Tăng Hải Tuân R biến thiên Khi công suất tỏa nhiệt trên biến trở là 80W thì biến trở có giá trị? Bài tập Điện xoay chiều 4
Spin9x Khi $u_{AN}=80\sqrt{3} $ thì $ u_{MB}=60$. $u_{AB} $ có giá trị cực đại là: Bài tập Điện xoay chiều 6
N Khi đó ta có hệ thức Bài tập Điện xoay chiều 1
A Khi đó dòng điện qua mạch có biểu thức: Bài tập Điện xoay chiều 1
khanhtrinh97 Tụ điện khi mắc thêm có điện dung là: Bài tập Điện xoay chiều 2
highhigh Tức thời Thời gian ngắn nhất kể từ thời điểm đó đến khi dòng điện có cường độ tức thời bằng $\sqrt{6}A$ Bài tập Điện xoay chiều 0
Gem Khi đó ta có mối liên hệ giữa hai chu kì là? Bài tập Điện xoay chiều 1
inconsolable C biến thiên Cường độ dòng điện khi đó có biểu thức là: Bài tập Điện xoay chiều 4
huynhcashin C biến thiên Cường độ dòng điện tức thời trong mạch khi đó có biểu thức Bài tập Điện xoay chiều 2
ShiroPin C biến thiên Cường độ dòng điện tức thời trong mạch khi đó có biểu thức là Bài tập Điện xoay chiều 1
sooley Truyền tải điện Khi đó ở xưởng cơ khí có thể có tối đa bao nhiêu máy tiện cùng hoạt động Bài tập Điện xoay chiều 3
N MPĐ Hỏi khi rôto của máy quay đều với tốc độ góc n vòng/s thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có Bài tập Điện xoay chiều 1
N C biến thiên Cường độ dòng điện tức thời trong mạch khi đó có biểu thức là: Bài tập Điện xoay chiều 1
N MPĐ Khi cường độ dòng điện chạy qua một dây pha cực đại thì dòng điện chạy trong hai dây pha còn lại có Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 MBA Khi mắc cuộn 2 vào một hiệu điện thế $U_2$, thì cuộn 1 để hở có hiệu điện thế là? Bài tập Điện xoay chiều 5
levietnghials Truyền tải điện Khi đó có bao nhiêu máy cùng hoạt động?? Bài tập Điện xoay chiều 3
Tăng Hải Tuân MBA Máy hạ thế... Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều có $U_1 = 220V$, khi đó $U_R$ Bài tập Điện xoay chiều 1
T MBA Khi sử dụng máy biến áp có $k = 2n$ thì hiệu suất truyền tải đạt được Bài tập Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân f biến thiên Khi $f = f_1$ hoặc $f=f_2 = 4f_1$ thì mạch có cùng hệ số công suất. Tính hệ số công suất của mạch. Bài tập Điện xoay chiều 6
thanhphuocphan L biến thiên Hệ số công suất của đoạn mạch AB khi $L = L_0$ bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
N C biến thiên Khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
lltrang Độ lệch pha giữa điệp áp và cường độ dòng điện khi C=C1 Bài tập Điện xoay chiều 1
Trangmin L biến thiên Khi điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại thì cảm kháng của cuộn dây là? Bài tập Điện xoay chiều 4
N Viết biểu thức cường độ dòng điện trước khi giảm điện dung Bài tập Điện xoay chiều 2
nhungsnow C biến thiên Hệ số công suất của mạch khi C=Co là: Bài tập Điện xoay chiều 7
L Khi w=w3 thì điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn cảm thuần đạt giá trị cực đại, giá trị đó xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
Tích Chu f biến thiên Khi $\omega = 250 \pi $ rad/s thì hệ số công suất đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
Lê Quang Hưng L biến thiên Điện áp hiệu dụng trên AM khi chưa thay đổi L là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Đậu Hoàng Anh Khi giá trị R tăng thì Bài tập Điện xoay chiều 4
L Khi tốc độ quay của rôto là n2 thì hiệu điện thế hai đầu tụ điện đại cực đại và bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 4
Cường Hoàng R biến thiên Tính điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu R khi điều chỉnh R=2R0 Bài tập Điện xoay chiều 3
Đình Nam R biến thiên Khi R = R0 thì công suất của mạch là cực đại và bằng 100W. Giá trị của P1 là Bài tập Điện xoay chiều 1
lethisao Xác định khoảng thời gian kể từ khi điện áp hai đầu NB cực đại đến khi điện áp hai đầu AN cực đại là Bài tập Điện xoay chiều 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top