Giá trị biên độ gần giá trị nào nhất sau đây ?

Bài toán
ĐH 2013. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 0,1 (Kg) và lò xo có K = 40 (N/m) được đặt trên mp ngang không ma sát. Vật nhỏ đang nằm yên ở VTCB, tại t = 0 tác dụng lực $F = 2 \left(N\right)$ lên vật nhỏ (hình vẽ : $\vec{F} \rightarrow \left(+\right)$ ) cho con lắc dao động điều hòa đến thời điểm t = $\dfrac{\pi }{3}$ (s) thì ngừng tác dụng lực F. Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực F tác dụng, có giá trị biên độ gần giá trị nào nhất sau đây
A. 9 cm
B. 11 cm
C. 5 cm
D. 7 cm

P/S: Mod: Bạn chú ý trình bày Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 đăng như mình đã sửa nhé!
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
ĐH 2013. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 0,1 (Kg) và lò xo có K = 40 (N/m) được đặt trên mp ngang không ma sát. Vật nhỏ đang nằm yên ở VTCB, tại t = 0 tác dụng lực $F = 2 \left(N\right)$ lên vật nhỏ (hình vẽ : $\vec{F} \rightarrow \left(+\right)$ ) cho con lắc dao động điều hòa đến thời điểm t = $\dfrac{\pi }{3}$ (s) thì ngừng tác dụng lực F. Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực F tác dụng, có giá trị biên độ gần giá trị nào nhất sau đây
A. 9 cm
B. 11 cm
C. 5 cm
D. 7 cm

P/S: Mod: Bạn chú ý trình bày Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 đăng như mình đã sửa nhé!
Bạn có thể tham khảo, đây là 1 Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tương tự : http://vatliphothong.vn/t/6582/
 
Bài toán
ĐH 2013. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 0,1 (Kg) và lò xo có K = 40 (N/m) được đặt trên mp ngang không ma sát. Vật nhỏ đang nằm yên ở VTCB, tại t = 0 tác dụng lực $F = 2 \left(N\right)$ lên vật nhỏ (hình vẽ : $\vec{F} \rightarrow \left(+\right)$ ) cho con lắc dao động điều hòa đến thời điểm t = $\dfrac{\pi }{3}$ (s) thì ngừng tác dụng lực F. Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực F tác dụng, có giá trị biên độ gần giá trị nào nhất sau đây
A. 9 cm
B. 11 cm
C. 5 cm
D. 7 cm

P/S: Mod: Bạn chú ý trình bày Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 đăng như mình đã sửa nhé!
Lời giải

$\omega =20$
Vị trí cân bằng O' cách vị trí cân bằng cũ O 1 đoạn $\Delta l$
Tại vị trí cân bằng mới, Lực đàn hồi cân bằng với Lực $F$ nên $F=k\Delta l \Rightarrow \Delta l=5cm$
Tại vị trí O tác dụng lực $F$ vật đứng yên nên biên độ mới $A_1$ của vật chính bằng $\Delta l=5cm$
Vật dao động đến thời điểm $t=\dfrac{\pi }{3}$ quay được một góc $\alpha =t.\omega =6\pi +\dfrac{2\pi }{3}$ từ vị trí tác dụng lực F (là vị trí biên âm) nên tới thời điểm đó, vật có li độ $x_1=\dfrac{A}{2}=2,5cm$
vận tốc của vật lúc đó $v_1=\dfrac{\sqrt3}{2}v_{max}=\dfrac{\sqrt3}{2}A_1\omega =50\sqrt3 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$
Mất lực F tác dụng, VTCB trở lại O, li độ khi mất lực F $x_2=2,5+5=7,5cm$
vận tốc không đổi $v_2=v_1$
Biên độ dao động mới $A_2=\sqrt{x_2^2+\dfrac{v_2^2}{\omega ^2}}=5\sqrt3 \left(cm\right)$
Đáp án gần nhất là A.
Đây là cách làm của mình.
 
Sao lực F tác dụng ơt
Lời giải

$\omega =20$
Vị trí cân bằng O' cách vị trí cân bằng cũ O 1 đoạn $\Delta l$
Tại vị trí cân bằng mới, Lực đàn hồi cân bằng với Lực $F$ nên $F=k\Delta l \Rightarrow \Delta l=5cm$
Tại vị trí O tác dụng lực $F$ vật đứng yên nên biên độ mới $A_1$ của vật chính bằng $\Delta l=5cm$
Vật dao động đến thời điểm $t=\dfrac{\pi }{3}$ quay được một góc $\alpha =t.\omega =6\pi +\dfrac{2\pi }{3}$ từ vị trí tác dụng lực F (là vị trí biên âm) nên tới thời điểm đó, vật có li độ $x_1=\dfrac{A}{2}=2,5cm$
vận tốc của vật lúc đó $v_1=\dfrac{\sqrt3}{2}v_{max}=\dfrac{\sqrt3}{2}A_1\omega =50\sqrt3 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$
Mất lực F tác dụng, VTCB trở lại O, li độ khi mất lực F $x_2=2,5+5=7,5cm$
vận tốc không đổi $v_2=v_1$
Biên độ dao động mới $A_2=\sqrt{x_2^2+\dfrac{v_2^2}{\omega ^2}}=5\sqrt3 \left(cm\right)$
Đáp án gần nhất là A.
Đây là cách làm của mình.
Sao lực F tác dụng ở "từ vị trí tác dụng lực F (là vị trí biên âm)"
Ko phải ở vị trí cân bằng à vật ở bị trí vân bằng mà
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
THẦN CHẾT HƯ VÔ Ở li độ nào của cllx đang chuyển động với biên độ A thì cơ năng có giá trị lớn gấp n lần động năng Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị ban đầu của biên độ $A_2$ là Bài tập Dao động cơ 1
Geni Nguyễn Biên độ giao động B có giá trị cực đại khi A bằng? Bài tập Dao động cơ 2
tritanngo99 Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực $F$ tác dụng có giá trị biên độ gần giá trị nào Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Biên độ dao động tổng hợp có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 2
Fờ Tu Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực F tác dụng có giá trị biên độ gần giá trị nào? Bài tập Dao động cơ 1
hoàidien Biên độ A có giá trị bằng bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 4
K Giá trị nhỏ nhất của Δt để biên độ dao động của vật 2 so với vật 1 đạt giá trị cực đại là? Bài tập Dao động cơ 4
lyphaiduoc9 Giá trị nhỏ nhất của t để biên độ dao động của vật 2 so với vật 1 đạt giá trị cực đại Bài tập Dao động cơ 2
T Biên độ A2 không thể nhận giá trị nào? Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Tìm giá trị của biên độ tổng hợp? Bài tập Dao động cơ 4
tkvatliphothong Biên độ dao động tổng hợp gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
tkvatliphothong Biên độ dao động của vật gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
dhdhn Biên độ A có giá trị là? Bài tập Dao động cơ 2
P Thay đổi A1 cho đến khi biên độ A đạt giá trị cực tiểu thì Bài tập Dao động cơ 5
ĐỗĐạiHọc2015 Biên độ A có giá trị là. Bài tập Dao động cơ 1
tkvatliphothong Biên độ dao động của vật gấn giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 6
NTH 52 3m dao động điều hòa với biên độ nhỏ nhất gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Biên độ A có thể nhận giá trị nào sau đây Bài tập Dao động cơ 9
0 Biên độ A có giá trị là ? Bài tập Dao động cơ 4
Change Biên độ dao động của hệ có giá trị lớn nhất là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 5
ĐỗĐạiHọc2015 Biên độ dao động $A_2$ có giá trị lớn nhất khi $\varphi$ bằng bao nhiêu. Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Vật tăng từ giá trị 25mJ đến giá trị cực đại rồi giảm về 75mJ. Vật dao động với biên độ. Bài tập Dao động cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Biên độ $A_2$ không thể nhận giá trị nào? Bài tập Dao động cơ 1
superstar Bỏ qua mọi ma sát thì biên độ dao động của con lắc sau khi tắt điện trường có giá trị gần đúng nhất Bài tập Dao động cơ 3
inconsolable Khi biên độ của vật một nửa giá trị cực đại thì $A_2$ bằng: Bài tập Dao động cơ 4
C Biên độ dao động B có giá trị max khi A bằng Bài tập Dao động cơ 11
T Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực F tác dụng có giá trị biên độ ? Bài tập Dao động cơ 0
Math_IneRap Biên độ dao động $A_2$ có giá trị là? Bài tập Dao động cơ 1
superstar Khi biên độ dao động của vật bằng nửa giá trị cực đại thì biên độ dao động của $A_2$ có giá trị là? Bài tập Dao động cơ 1
lam_vuong Thay đổi $A_{1}$ để biên đô A có giá trị lớn nhất $A_{max}$ Bài tập Dao động cơ 5
ShiroPin Khi biên độ dao động của vật bằng nửa giá trị cực đại thì biên độ dao động $A_2$ có giá trị là Bài tập Dao động cơ 1
N Khi biên độ dao động của vật bằng nửa giá trị cực đại thì biên độ dao động $A_{2}$ có giá trị là Bài tập Dao động cơ 1
K Giá trị của T để biên độ dao động của vật lớn nhất là: Bài tập Dao động cơ 3
P Tìm biên độ A1 để A2 đạt giá trị cực đại? Bài tập Dao động cơ 31
__Black_Cat____! Biên độ của dao động tổng hợp có giá trị nào sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
H Để biên độ $A_2$ có giá trị cực đại thì $A_1$có giá trị? Bài tập Dao động cơ 1
Đồng Mễ Ái Trong quá trình dao động, khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vật gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 0
V Tại thời điểm lò xo bị biến dạng một đoạn 3cm, tốc độ của vật có giá trị gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Dao động cơ 0
P Giá trị của x gần nhất với giá trị nào Bài tập Dao động cơ 2
P Giá trị của A là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 3
V Tìm giá trị nhỏ nhất của $\omega $ Bài tập Dao động cơ 2
H Giá trị $H_{min}$ là Bài tập Dao động cơ 2
T Giá trị của l bằng Bài tập Dao động cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị $A_2$ bằng bao nhiêu. Bài tập Dao động cơ 1
L Giá trị lớn nhất của gia tốc là? Bài tập Dao động cơ 0
M Giá trị $\omega$ lớn nhất là ? Bài tập Dao động cơ 1
H M2 đi được quãng đường (tính theo cm) gần giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 0
snsdcute27 Giá trị $\alpha$ gần giá trị nào nhất sau đây: Bài tập Dao động cơ 0
NTH 52 Khoảng thời gian để vật $B$ rơi từ $D$ xuống ${{B}_{1}}$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top