MPĐ Thì công suất tỏa nhiệt trên cuộn dây là

Bài toán
Có hai máy phát điện xoay chiều một pha, các cuộn dây trên stato của hai máy giống nhau(bỏ qua điện trở thuần); số cuộn dây này tỉ lệ với số cặp cực trên mỗi roto; từ trường của mỗi cặp cực trong hai máy cũng như nhau. Máy thứ nhất, rôto có hai cặp cực, nối với mạch ngoài là một cuộn dây không thuần cảm; khi cho roto quay với tốc độ n vòng/s thì công suất tỏa nhiệt trên cuộn dây là P và điện áp tức thời hai cực máy phát sớm pha hơn dòng điện tức thời trong mạch $\dfrac{\pi }{3}$. Máy thứ hai có 4 cặp cực, nếu cũng được nối với cuộn dây trên và roto quay với tốc độ 2n vòng/s thì công suất tỏa nhiệt trên cuộn dây là
A. $\dfrac{64P}{49}$
B. $\dfrac{32P}{19}$
C. $\dfrac{6P}{19}$
D. $\dfrac{256P}{49}$

Trích đề chuyên vinh lần 3 năm 2015
 
Last edited:
Bài toán
Có hai máy phát điện xoay chiều một pha, các cuộn dây trên stato của hai máy giống nhau(bỏ qua điện trở thuần); số cuộn dây này tỉ lệ với số cặp cực trên mỗi roto; từ trường của mỗi cặp cực trong hai máy cũng như nhau. Máy thứ nhất, rôto có hai cặp cực, nối với mạch ngoài là một cuộn dây không thuần cảm; khi cho roto quay với tốc độ n vòng/s thì công suất tỏa nhiệt trên cuộn dây là P và điện áp tức thời hai cực máy phát sớm pha hơn dòng điện tức thời trong mạch $\dfrac{\pi }{3}$. Máy thứ hai có 4 cặp cực, nếu cũng được nối với cuộn dây trên và roto quay với tốc độ 2n vòng/s thì công suất tỏa nhiệt trên cuộn dây là
A. $\dfrac{64P}{49}$
B. $\dfrac{32P}{19}$
C. $\dfrac{6P}{19}$
D. $\dfrac{256P}{49}$

Trích đề chuyên vinh lần 3 năm 2015
Lời giải

Thay đổi số cặp cực, và tốc độ quay, làm thay đổi suất điện động, số cuộn dây, tần số $f$
$\varepsilon =\dfrac{\varepsilon _o}{\sqrt2}$
$\varepsilon _o=N.\omega .B.S=N.2\pi .p.n.B.S$ trong đó N, p, n thay đổi
$\dfrac{U_2}{U_1}=\dfrac{\varepsilon _2}{\varepsilon _1}=\dfrac{N_2. P_2. N_2}{N_1. P_1. N_1}=8 $(vì N là tổng số vòng dây ở 2p cuộn dây do 1 cặp cực từ thì có 2 cuộn dây nên tỉ lệ số vòng dây $\dfrac{N_2}{N_1}$ cũng bằng với tỉ lệ số cặp cực.)

$\tan \varphi_1=\sqrt3$

$\dfrac{\tan \varphi_2}{\tan \varphi_1}=\dfrac{Z_{L_2}}{Z_{L_1}}=\dfrac{f_2}{f_1}=\dfrac{p_2n_2}{p_1n_1}=4 \Rightarrow \tan \varphi_2=4\sqrt3\Rightarrow \cos \varphi_2=\dfrac{1}{7}$
$\dfrac{\cos \varphi_2}{\cos \varphi_1}=\dfrac{2}{7}$
sử dụng công thức $P=\dfrac{U^2.\cos \varphi^2}{R}$
suy ra $\dfrac{P_2}{P_1}=\left(\dfrac{U_2.\cos \varphi_2}{U_1.\cos \varphi_1} \right)^2=\dfrac{256}{49}$
Chọn D.
Đây là cách làm của mình.^^
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Tích Chu f biến thiên Khi $\omega = 250 \pi $ rad/s thì hệ số công suất đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
Huy Cường Truyền tải điện Để công suất hao phí trên đường dây truyền tải giảm 100 lần so với ban đầu thì ở trạm điện cần phải Bài tập Điện xoay chiều 0
Đình Nam R biến thiên Khi R = R0 thì công suất của mạch là cực đại và bằng 100W. Giá trị của P1 là Bài tập Điện xoay chiều 1
Phùng Tiến Hào Thay đổi f đến khi hệ số công suất mạch còn một nửa thì công suất của mạch lúc này là: Bài tập Điện xoay chiều 2
Bty Khi tốc độ quay của roto là n$\sqrt{2}$(vòng/phút) thì công suất của mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 16
L Để công suất đó đạt cực đại thì giá trị R phải là Bài tập Điện xoay chiều 1
lethisao Khi tần số là f3=240Hz thì hệ số công suất trong mạch k3 là. Giá trị của k3 là Bài tập Điện xoay chiều 3
L Để hệ số công suất của mạch là 0,6 thì phải ghép thêm 1 điện trở Ro với R có giá trị bao nhiêu và mắ Bài tập Điện xoay chiều 1
L Với giá trị nào của R thì công suất tiêu thụ trên toàn mạch là lớn nhất Bài tập Điện xoay chiều 5
Quan_Tham Hỏi trước khi mắc tụ thì công suất trên mạch là bao nhiều Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Hỏi khi điều chỉnh L để công suất tiêu thụ trong mạch lớn nhất thì công suất lớn nhất đó bằng bao nh Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân Nếu điện áp tại đầu truyền đi tăng từ U lên 4U thì công suất điện cung cấp cho khu dân cư tăng từ P? Bài tập Điện xoay chiều 3
ĐỗĐạiHọc2015 Khi tần số $f=f_3=f_1\sqrt{2}$ là thì công suất tỏa nhiệt trên R là: Bài tập Điện xoay chiều 4
BoythichFAP R biến thiên Khi góc lệch pha của $U_{AN}$ so với $U_{AB}$ cực đại thì hệ số công suất đoạn AN là? Bài tập Điện xoay chiều 12
Hải Quân R biến thiên Hỏi phải điều chỉnh R đến giá trị bao nhiêu thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch lớn nhất? Bài tập Điện xoay chiều 9
Hải Quân Để hệ số công suất của mạch là 0,6 thì phải ghép thêm một điện trở Ro với R: Bài tập Điện xoay chiều 10
NTH 52 f biến thiên Khi điều chỉnh $\omega$ để công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại thì giá trị cực đại đó bằng bao n Bài tập Điện xoay chiều 1
GS.Xoăn Lệch pha Khi nối thêm cuộn cảm thuần $L$ thì hệ số công suất của mạch gần giá trị nào nhất trong các giá tr Bài tập Điện xoay chiều 4
kyubi0310 Thay đổi C để công suất cuộn dây đạt max thì điện áp 2 đầu tụ là? Bài tập Điện xoay chiều 3
minhtangv Để công suất của mạch vẫn là 32W thì $\omega =\omega _2$ bằng Bài tập Điện xoay chiều 4
K f biến thiên Khi f=3f1 thì hệ số công suất là? Bài tập Điện xoay chiều 1
little_cry96 Nếu không có cuộn dây thì công suất tiêu thụ là Bài tập Điện xoay chiều 1
cuonghp96 Để động cơ chạy đúng công suất định mức thì U có giá trị hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 1
tam01235 Khi tăng tần số lên gấp 3 lần ban đầu thì công suất đoạn mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
highhigh Để động cơ hoạt động đúng công suất định mức thì điện dung bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 3
Nguyễn Duy Khôi R biến thiên Hỏi khi điện trở bằng $R=18 \Omega$ thì mạch tiêu thụ công suất bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
T Nếu nối tiếp hai mạch với nhau thì hệ số công suất của cả mạch là Bài tập Điện xoay chiều 1
S Để động cơ hoạt động đúng công suất định mức thì điện dung bằng bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 3
SuSu1407 Khi tần số là 90 Hz thì hệ số công suất của đoạn mạnh bằng: Bài tập Điện xoay chiều 2
inconsolable R biến thiên Khi $R=3R_0$ thì công suất tiêu thụ của mạch là: Bài tập Điện xoay chiều 1
inconsolable C biến thiên Thay đổi C để u cùng pha i thì mạch tiêu thụ công suất bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
inconsolable C biến thiên Hỏi với giá trị nào của C thì công suất trong mạch cực đại: Bài tập Điện xoay chiều 1
H f biến thiên Khi tần số bằng 60 Hz thì công suất trên đoạn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 2
hao.baobinh10 R biến thiên Khi thay đổi R thì công suất của mạch cực đại bằng Bài tập Điện xoay chiều 5
hao.baobinh10 R biến thiên Khi thay đổi R thì công suất tiêu thụ trên mạch đạt cực đại bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
ohana1233 f biến thiên Khi điều chỉnh $f=f_{3}=(f_{1}+f_{2})$ thì hệ số công suất của đoạn mạch là $cos\varphi _{3}$ bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
ohana1233 MPĐ Khi máy phát quay với tốc độ $\sqrt{2}n$ (vòng/phút) thì công suất tiêu thụ điện của máy phát là Bài tập Điện xoay chiều 1
ohana1233 R biến thiên Hỏi phải điều chỉnh R đến giá trị bao nhiêu thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch lớn nhất? Bài tập Điện xoay chiều 1
ShiroPin R biến thiên Khi $R = R_2 =15\Omega$ thì công suất trong mạch là $P_2$ Bài tập Điện xoay chiều 6
P Truyền tải điện Để giảm công suất hao tổn trên đường dây tải điện 100 lần thì điện áp giữa hai cực của một trạm phát Bài tập Điện xoay chiều 0
ShiroPin f biến thiên Khi $f = 5f_1$ thì hệ số công suất của mạch điện là Bài tập Điện xoay chiều 2
L f biến thiên Hỏi ở tần số $f_{2}$ là bao thì hệ số công suất của cả mạch AB đạt cực đại Bài tập Điện xoay chiều 5
L Khi thay đổi R thì công suất toả nhiệt trên toàn mạch đạt giá trị cực đại là Bài tập Điện xoay chiều 1
P f biến thiên Khi điều chỉnh ω để công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại thì giá trị cực đại đó bằng bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 5
H Nếu nối tắt hai đầu cuộn dây thì công suất của mạch là Bài tập Điện xoay chiều 8
N So với công suất tiêu thụ ở đoạn mạch thì biến trở tiêu thụ công suất bằng: Bài tập Điện xoay chiều 9
ShiroPin f biến thiên Khi $f = f_3 = 60Hz$ thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 2
Phan Anh Nguyên f biến thiên Nếu tăng chu kỳ dòng điện từ 0,02s đến 0,2s thì công suất trên đoạn MB thay đổi thế nào? Bài tập Điện xoay chiều 0
P R biến thiên Khi $R=3R_1$ thì công suất tiêu thụ của mạch bằng? Bài tập Điện xoay chiều 1
N f biến thiên Tần số góc bằng bao nhiêu thì công suất của đoạn mạch lớn hơn công suất ứng với giá trị còn lại? Bài tập Điện xoay chiều 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top