Khi đó độ lệch pha giữa hai nguồn điểm phát từ hai khe $S_1;S_2$ là ?

Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa khe Y-âng, khoảng cách từ màn chứa khe S đến màn chứa hai khe $S_1;S_2$ là $L=12cm$. Khoảng cách giữu hai khe $S_1;S_2$ là $a=0,6mm$ , ánh sáng dùng trong thí nghiệm là ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda =0,6\mu m$. Người ta tịnh tiến màn chứa khe $S$ theo phương vuông góc với các khe một đoạn $b=0,07mm$. Khi đó độ lệch pha giữa hai nguồn điểm phát từ hai khe $S_1;S_2$ là?
A. $\dfrac{5\pi }{6}$
B. $\dfrac{7\pi }{8}$
C. $\dfrac{7\pi }{6}$
D. $\dfrac{5\pi }{8}$
 
Last edited:
Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa khe Y-âng mkhoangr cách từ màn chứ khe S đến màn chưa hai khe $S_1;S_2$ là $L=12cm$. Khoảng cách giữu hai khe $S_1;S_2$ là là $a=0,6mm$ , ánh sáng dùng trong thí nghiệm là ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda =0,6\mu m$. Người ta tịnh tiến màn chứ khe $S$ theo phương vuông góc với các khe một đoạn $b=0,7mm$. Khi đó độ lệch pha giữa hai nguồn điểm phát từ hai khe $S_1;S_2$ là?
A. $\dfrac{5\pi }{6}$
B. $\dfrac{7\pi }{8}$
C. $\dfrac{7\pi }{6}$
D. $\dfrac{5\pi }{8}$
Có vấn đề gì không nếu tịnh tiến theo phương vuông góc với các khe thì độ lệch pha luôn bằng không?
 
Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa khe Y-âng, khoảng cách từ màn chứa khe S đến màn chứa hai khe $S_1;S_2$ là $L=12cm$. Khoảng cách giữu hai khe $S_1;S_2$ là $a=0,6mm$ , ánh sáng dùng trong thí nghiệm là ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda =0,6\mu m$. Người ta tịnh tiến màn chứa khe $S$ theo phương vuông góc với các khe một đoạn $b=0,07mm$. Khi đó độ lệch pha giữa hai nguồn điểm phát từ hai khe $S_1;S_2$ là?
A. $\dfrac{5\pi }{6}$
B. $\dfrac{7\pi }{8}$
C. $\dfrac{7\pi }{6}$
D. $\dfrac{5\pi }{8}$
Theo phương vuông góc =0 phương \\ bằng $\dfrac{5\pi }{6}$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Kate Spencer Khi đó vân trung tâm trên màn M dời đi một đoạn bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng ánh sáng 1
LeLinh Khi đó trong khoảng giữa 2 vạch sáng gần nhau nhất và cùng màu với vạch sáng trung tâm còn có bao nh Bài tập Sóng ánh sáng 1
canhbao Khi đó góc lệch giữa tia ló và tia tới có giá trị là? Bài tập Sóng ánh sáng 2
phenol phenic Khi đó tại O của màn sẽ có Bài tập Sóng ánh sáng 2
phamngocchieulinh Vị gần vtt nhất khi xảy ra trường hợp vân sáng của bức xạ này trùng với vân tối của bức xạ kia Bài tập Sóng ánh sáng 6
dhdhn Khi nói về quang phổ, phát biểu nào sau đây là đúng? Bài tập Sóng ánh sáng 1
Hải Quân Khi chiếu bức xạ $\lambda _2 = \dfrac{5}{3} \lambda _1$ thì: Bài tập Sóng ánh sáng 10
superstar Tính thời gian vật đi được từ khi thả đến khi vật đi 7.5cm Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Để có tán sắc của tia sáng trắng khi qua lăng kính thì góc tới i phải thỏa điều kiện Bài tập Sóng ánh sáng 1
anzaiii Sau khi vào môi trường này màu của ánh sáng sẽ biến đổi Bài tập Sóng ánh sáng 1
$\pi^{2}$ Chiều rộng của quang phổ trên màn là bao nhiêu và thay đổi như thế nào khi cho lăng kính dao động Bài tập Sóng ánh sáng 1
LeLinh Góc tạo bởi tia màu đỏ và tia màu tím sau khi ló ra khỏi mặt bên còn lại của lăng kính bằng: Bài tập Sóng ánh sáng 1
Heavenpostman Khi một chùm sáng đơn sắc lan truyền tới một khe hẹp có kích thước nhỏ hơn bước sóng thì : Bài tập Sóng ánh sáng 1
Heavenpostman Chọn kết luận đúng khi nói về hiện tượng tán sắc ánh sáng: Bài tập Sóng ánh sáng 12
Heavenpostman Chọn đáp án $SAI$ khi nói về các tia ? Bài tập Sóng ánh sáng 5
D Khi chiếu bức xạ thứ 2 thì Bài tập Sóng ánh sáng 3
banana257 Điều nào sau đây là SAI khi nói về ánh sáng đơn sắc: Bài tập Sóng ánh sáng 13
2 Khoảng vân giao thoa quan sát được trên màn sau khi đặt bản mặt song song có giá trị? Bài tập Sóng ánh sáng 14
T Số vân sáng quan sát được khi khoảng cách hai khe bằng 6 lần bước sóng Bài tập Sóng ánh sáng 2
lvcat Hệ vân dịch chuyển thế nào khi dịch chuyển nguồn sáng Bài tập Sóng ánh sáng 3
L Khi êlectron chuyển từ quĩ đạo N về quĩ đạo L thì nguyên tử hiđrô phát ra phôtôn có bước sóng Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Độ rộng của chùm tia khi ra khỏi bản mặt là: Bài tập Sóng ánh sáng 3
rainmeteror Tính khoảng cách giữa hai khi sáng $S_1 S_2$ Bài tập Sóng ánh sáng 4
lvcat Tìm số vân sáng dịch chuyển qua O trong 1s khi cho nguồn sáng dao động điều hòa Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Tìm bước sóng của $\lambda_2$ khi biết số vân của bức xạ $\lambda_1 $ Bài tập Sóng ánh sáng 1
lvcat Tìm độ dịch chuyển hệ vân giao thoa khi đặt một bản mặt song song trước một khe sáng. Bài tập Sóng ánh sáng 3
C Góc tạo bởi tia màu đỏ và tia màu tím sau khi ló ra khỏi mặt bên của lăng kính Bài tập Sóng ánh sáng 1
crazyfish2008 Bán kính r nhỏ nhất của quả cầu để sau khi đặt người ta thấy được vân tối tại O? Bài tập Sóng ánh sáng 0
H Số vân sáng quan sát được khi chiếu đồng thời 3 bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 2
N Tổng bề rộng vùng giao thoa mà ở đó tại mỗi điểm đều có đúng hai bức xạ cho vân sáng ? Bài tập Sóng ánh sáng 0
T Tổng bề rộng vùng giao thoa mà ở đó có đúng hai bức xạ cho vân sáng là Bài tập Sóng ánh sáng 3
apple13197 Có bao nhiêu điểm tại đó có 2 bức xạ cho vân sáng trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 2
ĐỗĐạiHọc2015 Bước sóng của ánh sáng đơn sắc đó là Bài tập Sóng ánh sáng 1
highhigh Vị trí gần vân trung tâm nhất tại đó có hai bức xạ cho vân sáng trùng nhau cách vân trung tâm 1 khoả Bài tập Sóng ánh sáng 1
S Trên màn giao thoa không tồn tại vị trí mà ở đó có Bài tập Sóng ánh sáng 3
Huy Nguyễn Vân sáng cùng màu vân trung tâm gần nhất cách đó Bài tập Sóng ánh sáng 5
ĐỗĐạiHọc2015 Tại vị trí vân tối thứ tư, hiệu đường đi của ánh sáng từ S1 và S2 đến đó là. Bài tập Sóng ánh sáng 2
San Bằng Tất Cả Xác định khoảng cách giữa $2$ vết sáng đó. Bài tập Sóng ánh sáng 2
inconsolable Giữa 2 vân sáng đó có bao nhiêu vân màu tím và bao nhiêu vân màu đỏ Bài tập Sóng ánh sáng 1
binhngoc96 Bước sóng của những bức xạ đó? Bài tập Sóng ánh sáng 1
inconsolable Khoảng cách giữa 2 vệt sáng đó là: Bài tập Sóng ánh sáng 2
pobungphe Ta thay nguồn sáng đơn sắc với bước sóng $\lambda_2 = 0,6 \mu m$ thì số vân sáng trong miền đó là Bài tập Sóng ánh sáng 0
M Tính chiết suất của chất rắn trong suốt đó đối với ánh sáng màu vàng. Bài tập Sóng ánh sáng 3
pipi Có bao nhiêu điểm tại đó có 2 bức xạ cho vân sáng trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 1
Hassan_pro Để cường độ sáng tại O chuyển từ cực đại sang cực tiểu thì S phải dịch chuyển một đoạn tối thiểu là: Bài tập Sóng ánh sáng 1
superstar Tính độ cao của giàn chảo thấp nhất Bài tập Sóng ánh sáng 4
O Để màu của 2 chùm tia ló giống hệt nhau thì độ rộng của chùm tới có giá trị lớn nhất bằng Bài tập Sóng ánh sáng 0
0 Để màu của 2 chùm tia ló giống hệt nhau thì độ rộng chùm tia tới có giá trị lớn nhất bằng: Bài tập Sóng ánh sáng 1
Bo Valenca So với trong chân không, tốc độ của tia sáng trong chất lỏng Bài tập Sóng ánh sáng 1
xuongrongnt Để màu của 2 chùm tia ló giống hệt nhau thì độ rộng của chùm tia tới có giá trị lớn nhất là Bài tập Sóng ánh sáng 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top