Mỗi tuần đồng hồ chạy?

Bài toán
Một đồng hồ quả lắc có quả lắc được xem như một con lắc đơn có chu kì $T_1=2s$ ở thành phố A với nhiệt độ $t_1=25^0C$ và gia tốc trọng trường $g_1=9,793 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right).$ Hệ số nở dài của thanh treo $\lambda =2.10^{-5}K^{-1}.$ Cũng đồng hồ đó ở thành phố B với $t_2=35^0C$ và gia tốc trọng trường $g_2=9,787 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right).$ Mỗi tuần đồng hồ chạy:
A. nhanh $216s$
B. chậm $216s$
C. chậm $246s$
D. nhanh $246s$
 
Bài toán
Một đồng hồ quả lắc có quả lắc được xem như một con lắc đơn có chu kì $T_1=2s$ ở thành phố A với nhiệt độ $t_1=25^0C$ và gia tốc trọng trường $g_1=9,793 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right).$ Hệ số nở dài của thanh treo $\lambda =2.10^{-5}K^{-1}.$ Cũng đồng hồ đó ở thành phố B với $t_2=35^0C$ và gia tốc trọng trường $g_2=9,787 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right).$ Mỗi tuần đồng hồ chạy:
A. nhanh $216s$
B. chậm $216s$
C. chậm $246s$
D. nhanh $246s$
Lời giải

C.

$\dfrac{T_2}{T_1}=\sqrt{\dfrac{g_1.l_2}{g_2.l_1}}=\sqrt{\dfrac{9,793.\left(1+\lambda t_2\right)}{9,787.\left(1+\lambda t_1\right)}}=1,000406458$
$T_2>T_1$ nên đồng hồ chạy chậm, thời gian chạy chậm trong 1 tuần
$\Delta t=7.24.3600.\left|1-\dfrac{T_1}{T_2} \right|=245.73s$
$\left|1-\dfrac{T_1}{T_2} \right|$ là thời gian chạy sai trong 1s
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
L Mỗi tuần lên dây cót 1 lần người ta phải thực hiện một công bằng Bài tập Dao động cơ 1
truhiki Tính khối lượng m của mỗi con lắc Bài tập Dao động cơ 1
A Trong mỗi chu kì, thời gian vật lực đàn hồi của lò xo có độ lớn không vợt quá 1,5N là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
T Chiều dài dây treo của mỗi con lắc là Bài tập Dao động cơ 2
ghjcghj Mỗi con lắc thực hiện được bao nhiêu dao động Bài tập Dao động cơ 4
boyvodanh97 Tính chiều dài của mỗi con lắc Bài tập Dao động cơ 1
A Thời gian lò xo giãn trong mỗi chu kì dao động của vật là : Bài tập Dao động cơ 2
thanh thương Hỏi vật sẽ đi qua điểm M mấy lần nữa và hãy tính tốc độ của vật mỗi khi nó đi qua M Bài tập Dao động cơ 1
thien than cua gio Khoảng thời gian trong mỗi chu kì để vật có động năng lớn hơn 3 lần thế năng là Bài tập Dao động cơ 1
inconsolable Trên mặt nước quan sát được số đường cực đại mỗi bên của đường trung trực AB là Bài tập Dao động cơ 1
T Tìm sô dao động mà vật thực hiện mỗi phút Bài tập Dao động cơ 3
I Khi đưa đồng hồ lên độ cao $600m$ và nhiệt độ tại đó là $20^{\circ}C$ thì mỗi ngày đêm đồng hồ chạy Bài tập Dao động cơ 1
tisdadu Xác định phần cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng trung bình trong mỗi chu kì Bài tập Dao động cơ 1
N Mỗi giờ đồng hồ sẽ chạy Bài tập Dao động cơ 1
H Phần cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng trung bình trong mỗi chu kì là Bài tập Dao động cơ 1
KSTN_BK_95 Đưa đồng hồ lên đỉnh núi cao $3,2 km$ có nhiệt độ $10^{\circ} C$ thì mỗi ngày nó chạy nhanh hay chậm Bài tập Dao động cơ 3
T Tính chu kì dao động của mỗi vật? Bài tập Dao động cơ 4
•One-HicF Tìm thời gian hoạt động của đồng hồ sau mỗi lần thay pin ? Bài tập Dao động cơ 2
L Chu kì dao động tuần hoàn của con lắc lò xo là: Bài tập Dao động cơ 3
hoangmac Năng lượng cần cung cấp trong một tuần để con lắc dao động duy trì biên độ góc $\alpha_{0}$ là: Bài tập Dao động cơ 0
hien4ao1104 Khoảng thời gian vật thỏa mãn đồng thời vận tốc lớn hơn 30π cm/s và gia tốc lớn hơn 3π^2 m/s2 là 1/60 s Bài tập Dao động cơ 0
H Nếu xem đồng hồ thứ hai chạy đúng thì đồng hồ thứ nhất chạy nhanh hay chậm bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 0
L Điều chỉnh con lắc thế nào để đồng hồ chạy đúng Bài tập Dao động cơ 1
Tú Zô Thời gian chạy sai của đồng hồ Bài tập Dao động cơ 5
ĐỗĐạiHọc2015 Năng lượng cực đại của vật khi thực hiện đồng thời hai dao động trên là Bài tập Dao động cơ 1
Mờ Rờ Light Khi tham gia đồng thời hai dao động trên thì cơ năng W của vật là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 2
C Tỷ số tốc độ góc của kim giờ và kim phút của một đồng hồ đang hoạt động bình thường bằng Bài tập Dao động cơ 1
Kate Spencer Đồng hồ trên chạy đúng giờ ở nhiệt độ Bài tập Dao động cơ 1
0 Phải dùng bộ máy đồng hồ để bổ sung năng lượng có công suất trung bình là Bài tập Dao động cơ 3
hoankuty Hỏi độ chênh lệnh giữa phòng và điều kiện đồng hồ chạy chuẩn là bao nhiêu?Khi đó giá trị của $x$ là? Bài tập Dao động cơ 1
boyvodanh97 Tính đồng hồ chạy nhanh hay chậm Bài tập Dao động cơ 1
X Muốn đồng hồ chạy đúng phải tăng hay giảm chiều dài clđ một lượng? Bài tập Dao động cơ 6
H Pin có điện tích ban đầu là $Qo=10^3 C$ . Hỏi đồng hồ chạy khoảng bao lâu thì hết pin Bài tập Dao động cơ 15
cuonghp96 Nhiệt độ mà đồng hồ chạy chậm 2s là Bài tập Dao động cơ 5
ĐỗĐạiHọc2015 Pin có điện lượng ban đầu là $Q_0=10^{4}$(C).Hỏi đồng hồ chạy dc bao lâu thì phải thay pin Bài tập Dao động cơ 1
highhigh Thời gian chỉ sai của đồng hồ kể từ khi thang máy bắt đầu chuyển động đến khi dừng là? Bài tập Dao động cơ 2
highhigh Được duy trì nhờ bộ máy của đồng hồ lấy $g=10\frac{m}{{{s}^{2}}}$ . Bài tập Dao động cơ 0
S Thời gian chỉ sai của đồng hồ kể từ khi thang máy bắt đầu chuyển động đến khi dừng lại là Bài tập Dao động cơ 0
chinhanh9 Thời gian chỉ sai của đồng hồ kể từ khi thang máy bắt đầu chuyển động đến khi dừng là? Bài tập Dao động cơ 5
chinhanh9 Hai con lắc sẽ đồng thời trở lại vị trí này sau thời gian ngắn nhất bằng? Bài tập Dao động cơ 1
JDieen XNguyeen Hỏi cục pin có thể duy trì dao động cho đồng hồ trong bao lâu Bài tập Dao động cơ 9
N Nhiệt độ mà đồng hồ chạy nhanh 2s trong 1 ngày đêm? Bài tập Dao động cơ 3
thien than cua gio Hỏi phải điều chỉnh dây như thế nào để đồng hồ chạy đúng Bài tập Dao động cơ 1
inconsolable Để con lăc dao động duy trì với biên độ $6^0$ thì phải dùng 1 bộ máy đồng hồ để bổ sung năng lượng Bài tập Dao động cơ 0
San Bằng Tất Cả Tính độ sai lệch của đồng hồ Bài tập Dao động cơ 0
San Bằng Tất Cả Tính khoảng thời gian (theo đồng hồ chạy đúng) chuyển động của thang máy từ mặt đất xuống đáy giếng. Bài tập Dao động cơ 0
Z0ombie Phải điều chỉnh chiều dài của con lắc thế nào để đồng hồ chạy đúng? Bài tập Dao động cơ 0
ShiroPin Khi hạ nhiệt độ xuống thấp một nửa thì trong một ngày đêm đồng hồ chạy Bài tập Dao động cơ 9
Cador.Halley Hỏi chiều dài con lắc phải điều chỉnh như thế nào để đồng hồ chạy đúng. Bài tập Dao động cơ 3
Đá Tảng Khoảng thời gian trong một chu kì đầu tiên vận tốc và li độ đồng thời nhận giá trị tương đương là: Bài tập Dao động cơ 7
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top